Pressemelding

16 apr. 2018

Nedtellingen i gang for kraftnæringen

Nedtellingen til et kritisk vippepunkt for kraftnæringen er i gang – når prisen for egenproduksjon og lagring av strøm har sunket nok til å bli sammenlignbar med den fra strømnettet, såkalt «grid parity». EY har beregnet at dette for Europas del vil inntreffe allerede i 2022.

Pressekontakt
EY Norge

Et tverrfaglig kompetansehus

EY er et globalt, tverrfaglig kompetansehus drevet av vårt formål: «Building a better working world» - for våre kunder, våre ansatte og samfunnene vi opererer i.

Nedtellingen til et kritisk vippepunkt for kraftnæringen er i gang – når prisen for egenproduksjon og lagring av strøm har sunket nok til å bli sammenlignbar med den fra strømnettet, såkalt «grid parity». EY har beregnet at dette for Europas del vil inntreffe allerede i 2022. 

Av Christian C. Eckhoff (partner og nordisk leder) og Gunnar Westgaard (executive director) fra EYs Power & Utility Services

Globalt har fornybare energiløsninger, fallende priser for batterier til lagring og mer bevisste forbrukere skapt kraftfulle endringer i internasjonal energihandel. Vi vil produsere, bruke og omsette energi på andre måter fremover.  Samspillet mellom teknologiutvikling, mer stimulerende skatte- og avgiftsregimer og andre samfunnsmessige endringer legger til rette for at flere slike vippepunkter ikke lenger er så langt unna.

Rådgivnings- og revisjonsselskapet EY har gjennom arbeid med kunder i mange land verden over identifisert tre milepæler som vil endre spillereglene for hele sektoren. Disse er tidfestet basert på omfattende analyser.

Første milepæl: Når strøm produsert utenfor det etablerte strømnettet (eksempelvis solceller og mikro vind- og vannkraftverk) i kostnad og yteevne matcher ordinært levert strøm. Estimat: dette vil inntreffe i Europa i 2022.

Andre milepæl: Når elbiler i kostnad, ytelse og rekkevidde er på høyde med bensin- og dieseldrevne biler. Estimat: i 2025.

Tredje milepæl: Når det er blitt billigere å generere og lagre strøm lokalt enn å produsere ved store kraftverk og deretter transportere elektrisiteten gjennom et strømnett. Estimat: i 2040.

Disse milepælene markerer tidspunkter hvor det meste vil forandres for kraftselskapene og strømleverandørene. De ulike vippepunktene betyr et radikalt annerledes økosystem for energi, hvor egenproduksjon er økonomisk innen rekkevidde for de fleste, hvor elbilene er i flertall og strømkundene er blitt «prosumers» – producers/consumers – som produserer sin egen strøm.

EY har sammen med bransjeeksperter analysert samspillet mellom de kreftene som former morgendagens energibransje. Her er noen trekk vi ser:

  • Kompleksiteten vil øke i det å samordne og styre mange mindre, lokale energikilder. Nett-selskapene står overfor ytelsesutfordringer samtidig som at vedlikeholdskostnadene vil øke
  • Med endret forbrukeratferd og nye teknologiløsninger vil nye, sektorfremmede konkurrenter stjele markedsandeler og legge press på dagens forretningsmodeller
  • Et økende antall elbiler vil skape økt press på strømnettet ved lading, men kan også ved intelligent styring bedre utnyttelsen av strømnettet ved å absorbere last i systemet ved store variasjoner i tilbud og etterspørsel
  • Markedsmekanismene for energi må videre digitaliseres i takt med at energi blir mer krevende, lokal og dynamisk
  • Nye finansielle og regulatoriske modeller vil være nødvendig for å få en effektiv styring av strømnett som dekker markedets behov.

Endringene gjør at kraftnæringen står overfor eksistensielle spørsmål langt utover det de har møtt til nå. Eiermessige perspektiver må revurderes og dagens forretningsmodeller må endres. Det avgjørende er å forstå at endringene kommer, at de kommer raskt – og at de er vesentlig mer omfattende enn tidligere antatt.

Innlegget ble publisert i Dagens Næringsliv 13. april 2018.