Pressemelding

19 sep. 2018

IFRS i Norge

En ny utgave av IFRS i Norge – en håndbok, er nå tilgjengelig. Boken er en av få bøker skrevet på norsk om IFRS og er forfattet av en rekke ressurspersoner i EY. IFRS i Norge – en håndbok gis ut på Fagbokforlaget og er tilgjengelig for salg via forlagets nettside.

Pressekontakt
EY Norge

Et tverrfaglig kompetansehus

EY er et globalt, tverrfaglig kompetansehus drevet av vårt formål: «Building a better working world» - for våre kunder, våre ansatte og samfunnene vi opererer i.

Relaterte temaer Rådgivning

En ny utgave av IFRS i Norge – en håndbok, er nå tilgjengelig. Boken er en av få bøker skrevet på norsk om IFRS og er forfattet av en rekke ressurspersoner i EY. IFRS i Norge – en håndbok gis ut på Fagbokforlaget og er tilgjengelig for salg via forlagets nettside.

Ved å bruke flere eksempler i artiklene, har 2018-utgaven av IFRS i Norge – en håndbok fått en mer praktisk tilnærming enn den mer regnskapsfaglige vinklingen i tidligere utgaver.

Boken er en artikkelsamling som redegjør for og illustrerer anvendelsen av IFRS i praksis, og vil være et godt supplement til internasjonal IFRS-litteratur for de som arbeider med IFRS til daglig. Den faglige tilnærmingen til temaene kombinert med stiliserte og praktiske eksempler gjør at boken også er godt egnet som lærebok i finansregnskapskursene på masterstudiene i revisjon og regnskap.

IFRS i Norge – en håndbok inneholder omtale av samtlige nye standarder som har trådt i kraft de senere årene i tillegg til et eget kapittel om den nye standarden for leieavtaler.

Boken består av seks deler: Presentasjon, Interesser i andre selskaper, Verdsettelse og nedskrivning, Inntekter og kostnader, Finansielle instrumenter og Andre temaartikler. Hver del består av flere artikler om relaterte emner og standarder.

Boken er på 719 sider og er tilgjengelig for salg via Fagbokforlagets nettside.

Bakgrunn

Selskaper med børsnoterte egenkapital- og gjeldsinstrumenter, og enkelte andre, utarbeider delårsrapporter og årsregnskap etter internasjonale regnskapsstandarder (IFRS). Finansiell rapportering etter IFRS medfører betydelige utfordringer for regnskapsprodusenter, revisorer og brukere av regnskapet. Formålet med IFRS i Norge – en håndbok er å redegjøre for sentrale standardtekniske og praktiske problemstillinger.