Pressemelding

29 nov. 2018

Finalister klare for EY Entrepreneur Of The Year

Etter seks regionale finaler er de nominerte nå klare til norsk nasjonal finale i EY Entrepreneur Of The Year, verdens største vekstskaperprogram. 3. desember møtes noen av landets fremste vekstskapere, og vinneren her blir til sommeren Norges representant i World Entrepreneur Of The Year in Monaco.

Pressekontakt
EY Norge

Et tverrfaglig kompetansehus

EY er et globalt, tverrfaglig kompetansehus drevet av vårt formål: «Building a better working world» - for våre kunder, våre ansatte og samfunnene vi opererer i.

Etter seks regionale finaler er de nominerte nå klare til norsk nasjonal finale i EY Entrepreneur Of The Year, verdens største vekstskaperprogram. 3. desember møtes noen av landets fremste vekstskapere, og vinneren her blir til sommeren Norges representant i World Entrepreneur Of The Year in Monaco.

I alt 3 806 norske AS-er har over 20 ansatte, 20 mill. kr i omsetning og 20 prosent vekst siste to år, inngangskriteriene for programmet. Etter nærmere vurdering av disse blant annet på lønnsomhet og vekstskaperens entreprenørånd, evne til innovasjon og internasjonalisering var ledere fra 46 selskaper nominert til regionskåringene.

– EY Entrepreneur Of The Year er en hyllest til gründerne, vekstskaperne og entreprenørene i næringslivet. Disse bidrar med skapende ideer, nye produkter, arbeidsplasser og skatteinntekter som bringer hele samfunnet videre, sier EY-partner Ina K. Rosenberg, ansvarlig for programmet i Norge. Det arrangeres med Microsoft Norge som samarbeidspartner.

Her er kandidatene som nå er klare for den nasjonale finalen:

Region Vest

Grieg Seafood
Per Grieg jr. er sivilingeniør i marinteknikk fra NTNU, og har en MBA fra INSEAD. Han arbeidet som forsker ved Marintek, (SINTEF i Trondheim), og som skipsmegler i London, før han i 1987 flyttet med familien til Bergen og overtok ledelsen av skipsmeglerfirmaet Joachim Grieg & Co. I 1992 etablerte han selskapet Grieg Norwegian Salmon, som ble til Grieg Seafood. Virksomheten har hatt en kraftfull vekst og står i dag som hoveddriveren i familiekonsernet Grieg Gruppen. Mange gode strategiske beslutninger har dannet grunnlaget for at virksomheten i dag er det 8. største oppdrettsselskapet i verden.

Siden starten har Per selv initiert og styrt en rekke oppkjøp og fusjoner, samt børsnoteringen som ble et viktig skille i selskapets historie. Produksjonsanlegg for oppdrettslaks er etablert i regionene Rogaland, Finnmark, Shetland og Canada. Målet er å ekspandere ytterligere, særlig internasjonalt. Per er i dag styreleder i virksomheten, og også styreleder i Grieg Shipbrokers. Han sitter også i Global Salmon Initiative, hvor han inntil nylig var styreleder. Privat er han involvert i oppdrett- og teknologiselskaper, samtidig som han investerer i selskap innen sjømat- og teknologi-bransjen.

Ervik Havfiske Holding
Starten var i 1987, da tremenningene Kjell Magne og Stig Ervik gikk til anskaffelse av linebåten MS Frøyanes. Siden da har Stig vært både daglig leder og styrets leder, mens Kjell Magne har vært maskinist, skipper og styremedlem. De eier 50 % hver av selskapet, som har hatt imponerende vekst. I dag er dette verdens største linefiskerederi, med ni fartøy i Norskehavet og Barentshavet og seks i Sørishavet og Antarktis. De to er også deleiere i tre vaktbåter for offshorebruk og har management av et russisk fartøy. De fisker torsk, hyse, lange, brosme og steinbit med en årlig produksjon på rundt 20 000 tonn, i tillegg til 3 000 tonn tannfisk i Sørishavet. 60 % av produksjonen er eksport til alle verdenshjørner.

Vekstskaperne har stor betydning for lokalsamfunnet på Stadlandet gjennom arbeidsplasser og tilflytting til området.  De har etablert en rekke selskaper, blant annet et økonomisenter, Furebuda hotell i Leikanger og Westmek. Sistnevnte leverer vedlikehold, service og reparasjoner på virksomhetens fartøy. Videre står virksomheten som 60 % eier av Vestkapp Handel, som er blitt en viktig leverandør av proviant (dagligvarebutikken Joker) og arbeidsklær til lineflåten. Vekstskaperne sponser og en rekke aktiviteter i lokalmiljøet. Virksomheten har for øvrig blitt tildelt en rekke miljøsertifiseringer og er i førersetet hva gjelder bærekraftig fiske.

Dirtybit
Virksomheten ble startet av kameratene Erlend Børslid Haugsdal og Nikolaj Broby Petersen i 2011 da de ikke fikk plass på entreprenørlinjen til NTNU, hvor de på den tid studerte. Fra ideen om Dirtybit kom, tok det ikke lang tid før de utviklet sitt første vellykkede spill, nemlig Fun Run i 2012. På denne tiden var også Martin Nybø Vagstad blitt ansatt og eier i selskapet. Fun Run nådde toppen av alle apper i USA med over 500 000 nedlastinger hver dag, fremdeles virksomhetens største suksess. Virksomheten utviklet så Fun Run 2 i 2014, som på en tid lå som nummer to i USA, og Fun Run 3 i 2016.

Nikolaj bestemte seg i 2014 for å skille lag med selskapet da virksomheten flyttet til Bergen og etablerte kontor her. Nikolaj flyttet da til Oslo, men er fortsatt medeier og styremedlem i selskapet. Fun Run-spillene har helt fra dets begynnelse vært hoveddriveren til selskapets omsetning og suksess, selv om virksomheten også har utviklet en rekke andre spill.

Erlend er i dag daglig leder og hovedaksjonær i selskapet, mens Martin er styrets leder og medeier. De to har utviklet et godt team med et stort potensial. Virksomheten har flere ansatte med internasjonal bakgrunn, og det er et stort mangfold. Over de seneste årene har virksomheten vunnet en rekke priser, hvor spesielt deres innovasjonsevne trekkes frem som en suksessfaktor.

Region Midt-Norge

Jarl Gjønnes fra Orkel på Fannrem
Orkel ble startet av hans far i 1949, i utgangspunktet med produksjon av leker, sykler og enkle håndvogner for landbruket. Orkel er i dag representert i over 60 land med rundballepresser, traktorhengere, compactorer, snøfresere, slåmaskiner og river. Jarl Gjønnes har vært sentral i denne utviklingen som daglig leder og eier av virksomheten. Han har vært aktiv i både utvikling av nye produkter, ekspansjon til nye markeder og markedsansvarlig i virksomheten. Orkel var de første i verden til å utvikle «rundball»-compactoren til langt mer enn kun pakking av gress, høy og halm. Maskinene benyttes i dag til å pakke 24 ulike produkter (mais, tekstiler, tang fra havet, avfall etc.).

Øvrige selskaper i konsernet (Orkel Holding) fortsetter også å selge standardproduktene (hengere etc.), men fokusområdet ligger nå i å videreutvikle compactorene. Blant annet jobbes det aktivt med videreutvikling i retning digitalisering og robotisering av landbruket.

Jan Endre, Ingvild og Sindre Vartdal fra Vartdal Plastindustri på Sunnmøre
Bestefaren til dagens vekstskapere, Jan Vartdal, etablerte Vartdal Plastindustri AS i 1961 sammen med sin sønn, Håvard Vartdal. Selskapet var det første i verden som produserte fiskeemballasje av isopor. Søsknene har vært en del av virksomheten hele livet, og har lyktes med å sette sitt preg på og betydelig videreutvikle Vartdal plast med satsning på nye produkter, nye markeder og kraftig vekst. Fra emballasje til fisk har vekstskaperne ekspandert mot en rekke produkter til byggindustrien. Med innovasjon og utvikling har vekstskaperne mangedoblet omsetningen siden de tok over styringen. Vartdal Plast kontrollerer i dag betydelige deler av emballasjemarkedet innenfor sin nisje.

Søsknene har hele veien hatt en aktiv eierrolle. Jan Endre har løst stadig nye utfordringer for etablerte kunder og samtidig utviklet relasjoner til nye, Sindre har vært tett på lager og produksjon, og Ingvild har holdt i det juridiske.

Region Sør-Vest (Rogaland)

Ole Marthon Granberg fra Granberg (Bjoa) kalles gjerne «Hanskemannen», og med god grunn. Fra farens enkle tanke om produksjon og hanskesalg, har Ole Marthon i tiden under og etter farens periode videreutviklet bedriften, som driver med design, produksjon og salg av hansker til alle bransjer. Ole Marthons visjon var å bli verdens beste på hansker. Han anser produktkatalogen nærmest som veiledende. Dersom kunder har behov for hansker med funksjoner som ikke inngår i eksisterende hansker, strekker Ole Marthon seg langt for å tilfredsstille kundens ønsker ved å designe og lage den etterspurte hansken, enten det gjelder spesielle HMS-krav om at de skal være umulige å kutte og skjære i, umulige å antenne, tilpasset Formel 1-bruk, eller til bruk i forsvaret.


Tommy Haga fra T. Haga Holding (Sandnes) startet sin virksomhet i 2009, og han var da hovedsakelig graveentreprenør. Haga Maskin har syv ansatte og leverer gravetjenester og anleggsarbeid, både eksternt og til selskaper i konsernet. I 2016 utvidet han med selskapet Haga AS, totalentreprenør med kompetanse innenfor forskaling, tømrer, rør, elektro mm. Tommy har flere fagbrev og har sett synergiene ved å ha alle fag under samme tak. Kunnskap om de ulike aspektene ved eiendomsutvikling gir selskapet muligheten til å tilby komplette prosjekter fra en og samme leverandør. På tampen av 2016 etablerte han selskapet Haga Bolig AS, som driver med eiendomsutvikling. Selskapet leverte positivt resultat allerede første driftsår 2017 og ligger i år an til en mangedobling av både omsetning og resultat.

Marius Sandvik fra Sandviks (Stavanger) begynte som daglig leder i familiebedriften i 1999. Selskapet hadde vokst mye, og det var behov for å bygge en mer formell organisasjon. I de 19 årene Marius har ledet selskapet har det vokst til nye høyder i en bransje som mange anser som utdøende. I Norge består produktporteføljen av bokklubber for barn, Babyverden (Norges største nettsted for gravide og småbarnsforeldre), nettbutikk for bøker, klær og leker til barn, samt nettbutikk for fotokort og eget klesmerke. Felles er fokus på økologiske og bærekraftige produkter. Gjennom to oppkjøp i USA, i 2008 og 2010, har Sandviks også fått en posisjon i det amerikanske markedet. Det er her selskapet opplever størst vekst. Mye av innholdet har gått fra analogt til digitalt. 

Region Nord

André Løvold – Løvold Solution:
Løvold ble etablert på dampskipkaien i Bodø i 1938 av Andrés bestefar, Johan Løvold. I begynnelsen var forretningen en liten butikk på kaia i byen, men har siden vokst til å omhandle flere forretningsområder i markeder som havbruksnæring, industri, offshore, skipsfart og maritim sektor. André kom inn i bedriften i 2009 og overtok avdelingene som i dag er Tools Løvold og Løvold AS. Brødrene hans overtok de andre delene.

Havbruksloggen AS, Løvold AS og Tools Løvold AS i dag er konsernets driftsselskaper. Her finner man produkter og tjenester tilpasset og rettet mot havbruk, maritim sektor, fiskeri, industri, bygg og anlegg, olje og gass og offentlig forvaltning. I tillegg har konsernet tre eiendomsselskap.

André Løvold har i sin tid som konsernsjef gjort betydelige grep for å utvikle virksomheten, og søker hele tiden forbedrings- og vekstmuligheter. Etter hans inntreden har konsernet fått en tydeligere struktur med definerte virksomhetsområder samt at de har oppnådd en god vekst i både topplinje og bunnlinje.

Region Øst

Henrik Badin i Scanship (Oslo/Tønsberg) leverer løsninger til cruiseindustrien med avansert teknologi for rensing av avfallsvann og prosessering av søppel og matavfall. Selskapet har nylig gått inn i et nytt marked – aquaindustrien - med teknologi som skal forhindre havforurensning og muliggjøre resirkulering av ressurser fra fiskeproduksjon. Scanships løsninger muliggjør for eksempel at avføring fra laks omgjøres til gjødsel. Selskapet leverer systemer og løsninger til verft for nybygg og ombygging av eksisterende skip, samt håndterer ettermarkedet med vedlikehold, reparasjoner etc. Selskapet leverer varer og tjenester til redere i cruiseindustrien med virksomhet over hele verden.

Db Equipment ved Truls Kristian Brataas (Oslo) har siden 2012 skapt et «sport fashion»-merke med produkter som selges i over 35 land. Selskapet er ledende innen e-commerce og digital markedsføring innenfor sin bransje.  Brataas har siden oppstart vunnet en rekke innovasjons- og designpriser. Selskapet ble startet av Truls Kristian Brataas og den svenske twintip -og frikjøreren Jon Olsson i 2012, har hovedkontor i Oslo, avdelinger i Sverige og USA og er en voksende aktør i en bransje bestående av konkurrenter som Nike og Dakine. Selskapet tredoblet omsetningen fra 2014 til -16 og tredoblet igjen fra 2016 til -17. Utstyret brukes bl.a. av det britiske proff-sykkellaget Team Sky for å frakte sykler. Bagger for alpinski/utstyr brukes i dag av flere alpinlandslag, deriblant det norske.

Med klokkertro på egne løsninger, god systematikk og effektive byggeprosesser har Helge Jordanger i Trysilhusgruppen utviklet bedriften til en milliardvirksomhet. Han var daglig leder fra starten i 1993 til 2013 og er fortsatt høyst aktiv i selskapet.  De startet med hytter og flerfamiliehus, og siden den gang er over 3000 av disse bygget. Konseptene består nå av boligløsninger innen flerfamilie, blokk, kjedet enebolig og blokkstruktur for kvartalsbygging.

Dag-Adler Blakseth har i 30 år lagt sten på sten og Element Logic opplever i dag suksess i ni land. Virksomheten bidrar at kundene får effektiv vareflyt, høy produktivitet og optimal utnyttelse av lagerplass. Selskapet er spesialisert mot løsninger for intern logistikk; de designer, utvikler og leverer optimaliserte produkter for dette området, inkludert automatiserte lagrings- og uthentingsløsninger/mini lastesystemer. Hovedkontoret er på Kløfta, med datterselskaper I Sverige, Danmark, Finland og Tyskland.

Region Sør

Fjellvåken Holding driver virksomhet innen dagligvare, catering/produksjon av mat via mathuset Skien AS, investeringseiendom, utviklingseiendom og næringseiendom (både i egen regi og Lietorvet kjøpesenter) samt investeringer i Bypost Norge AS. I tillegg eier og driver konsernet turisthytten Besso på Hardangervidda. Andreas Finsrud er en initiativrik og dyktig forretningsmann. Han har utviklet Fjellvåken Utvikling AS fra én dagligvarebutikk til dagens virksomhet med en omsetning i 2017 på MNOK 800.