Pressemelding

23 nov. 2018

Ledelse handler om å forstå mennesker

Arbab Dar er nylig tilbake i EY etter fire års opphold utenfor, hvorav tre og et halvt år i Nordea. Han skal bygge opp og lede rådgivningsmiljøet i Financial Accounting Advisory Services (FAAS) rettet mot finanssektoren. Han bringer med seg interessante refleksjoner rundt ledelse og dagsaktuelle temaer som endringsledelse i etablerte organisasjoner, og det å forstå medarbeidere og deres drivkraft.

Pressekontakt
EY Norge

Et tverrfaglig kompetansehus

EY er et globalt, tverrfaglig kompetansehus drevet av vårt formål: «Building a better working world» - for våre kunder, våre ansatte og samfunnene vi opererer i.

Arbab Dar er nylig tilbake i EY etter fire års opphold utenfor, hvorav tre og et halvt år i Nordea. Han skal bygge opp og lede rådgivningsmiljøet i Financial Accounting Advisory Services (FAAS) rettet mot finanssektoren. Han bringer med seg interessante refleksjoner rundt ledelse og dagsaktuelle temaer som endringsledelse i etablerte organisasjoner, og det å forstå medarbeidere og deres drivkraft.

 I en alder av 31 år ble han utnevnt til finansdirektør for Nordeas norske virksomhet. Det var en stor rolle og store sko skulle fylles i en bransje med stor endringstakt Han skulle lede et team på 40 mennesker med en høyere snittalder enn det han var vant med.

– Jeg innså raskt at det var en ting de andre hadde en fordel av og som jeg, av naturlige årsaker, ikke hadde rukket å utvikle i like stor grad selv. Ikke fordi jeg ikke hadde kompetansen, og ikke heller ikke fordi jeg ikke hadde evnene til å tilegne med den heller. Det finnes rett og slett ingen snarvei til å opparbeide seg livserfaring. Jeg lærte meg tidlig at det er noe som skal respekteres og verdsettes. For at jeg skulle lykkes var det viktig for meg å nettopp anerkjenne mine medarbeidere. Respekter for å bli respektert og fryktkultur er ikke en sunn prestasjonskultur, sier Arbab.

– Uansett hvilket utgangspunkt en har er en av de viktigste lederegenskapene å forstå mennesker, parallelt med å ha selvinnsikt. Evnen til å se og forstå andre starter med evnen til å se seg selv.

La drivkraften og motivasjonen være styrende

Han er opptatt av at «One size fits all» ikke er et godt utgangspunkt for god ledelse og bygger ikke tillit.

– For meg har ledelse aldri vært et bevisst valg. Muligheter har dukket opp og jeg har utfordret meg selv til å gripe dem, og alltid hatt fokus på å gjøre mitt beste. Det finnes ikke noe fasitsvar på utøve god ledelse. Mitt utgangspunkt har alltid vært at ledelse handler om mennesker. Mennesker er ulike og bør behandles deretter. Som leder er det viktig at man lytter til behov og prøver å forstå drivkraften til den enkelte. 

- Ulike mennesker har ulike ønsker, og noen ønsker mer enn andre. De som skiller seg ut, må få muligheten til å utnytte de fordelene det gir. Det viktigste er å skape en sunn prestasjonskultur. Det er dynamikken og ulikhetene i menneskene som skaper teamet og målet bør være å motivere enkeltpersoner til å prestere best mulig.

Satser på mangfold

En av tingene som står høyt på hans agenda er mangfold, og han mener at selskap som tilpasser seg har best forutsetninger for å kunne lykkes.

– Mangfoldet vil være en viktig forutsetning for å oppnå suksess. Mangfold oppfattes ofte som synonymt med kvinneandelen i enten ledergruppen eller styrerommet. For meg handler mangfold om alle typer mangfold vi har i dagens samfunn. Som leder er det mitt ansvar at jeg utøver lederskap på tvers av de ulike typer mangfold slik at summen bidrar til ønsket måloppnåelse. Ikke være redd for å gå mot det etablerte og sørge for å fokusere på mangfoldet og mulighetene det gir. Husk at du, ledergruppen og medarbeidere skal være et speilbilde av samfunnet dere operer i.

– Som leder for Financial Accounting Advisory Services (FAAS), Financial Services Organization i Norge, er mitt mål å finne de menneskene som vil la seg lede og være med på å bygge et team med utgangspunkt i prinsippene om drivkraft, motivasjon, dynamikk, endring og mangfold. Høy takhøyde bidrar til læring. Læring betyr å utfordre seg selv. Husk at den største og eneste begrensningen mellom en selv og det en ønsker å oppnå, er en selv. Sørg for å skape et miljø der medarbeiderne kan være seg selv og der de får mulighet til å sette sitt eget preg, sier Arbab.