Pressemelding

16 nov. 2018

SHE Index skal undersøke likestilling i næringslivet

Denne uken ble den første SHE Index – Powered by EY publisert. Det er en sammenstilling av hvordan 25 av Norges 50 største børsnoterte selskaper jobber med likestilling i ledelse; hvordan kjønnsbalansen faktisk ser ut i styre og i de øverste ledernivåene og hva de gjør for å sikre like rettigheter for menn og kvinner.

Pressekontakt
EY Norge

Et tverrfaglig kompetansehus

EY er et globalt, tverrfaglig kompetansehus drevet av vårt formål: «Building a better working world» - for våre kunder, våre ansatte og samfunnene vi opererer i.

Denne uken ble den første SHE Index – Powered by EY publisert. Det er en sammenstilling av hvordan 25 av Norges 50 største børsnoterte selskaper jobber med likestilling i ledelse; hvordan kjønnsbalansen faktisk ser ut i styre og i de øverste ledernivåene og hva de gjør for å sikre like rettigheter for menn og kvinner.

Dette var første utgave, og planen er at denne vil komme to ganger i året fremover og omfatte gradvis flere selskaper. Det er også hensikten at den etter hvert skal gjennomføres i flere land. Indeksen er et samarbeid med SHE Community ved grunnleggeren Heidi Aven.

– Vi ser dette som en forlengelse av vårt eget Women Fast Forward-program og mener at det er nødvendig for alle typer selskaper å ha dette temaet på agendaen. Et mer likestilt arbeidsliv vil utvilsomt være en bedre utnyttelse av de samlede menneskelige ressursene næringslivet rår over, sier Christin Bøsterud, som tok initiativ til samarbeidet.

Anders Gøbel, viseadministrerende direktør for EY i Norge, utdyper:

– Dette er rent dugnadsarbeid for oss, og vi tar oss ingenting betalt for det. Vi gjør det kort og godt fordi vi har sans for formålet og ønsker å bidra. Vi ønsker for øvrig velkommen synspunkter på kriteriene som er lagt til grunn for indeksen, og gjerne også den innbyrdes vektingen av dem.

De som i første omgang ble invitert til å delta var Norges 50 største børsnoterte selskaper. Anders Gøbel presenterte noen hovedfunn fra rapporten på SHE Future, en konferanse på Telenor The Hub tirsdag, hvor blant annet flere sentrale næringslivsledere snakket om hvordan de arbeider for å bedre likestillingen og få frem flere kvinner i ledelse i egne bedrifter.

Les artikkelen om saken på dn.no.
Her finner du hele rapporten.