Pressemelding

31 jan. 2019

EYs oljeserviceanalyse: Nedturen endelig over for oljeservice

De reviderte tallene for oljeservicenæringen i 2017 viser at det ble et krevende år. EYs prognoser viser at 2018 kan bli året næringen begynte på opphentingen.

Pressekontakt
EY Norge

Et tverrfaglig kompetansehus

EY er et globalt, tverrfaglig kompetansehus drevet av vårt formål: «Building a better working world» - for våre kunder, våre ansatte og samfunnene vi opererer i.

Relaterte temaer Olje og gass

De reviderte tallene for oljeservicenæringen i 2017 dokumenterer at dette ble enda et krevende år for bransjen. EYs prognoser viser imidlertid at 2018 kan bli det første året hvor næringen begynte på opphentingen etter den sammenhengende, brutale nedturen fra toppåret 2014. EY forventer en samlet vekst for industrien på 8 prosent i 2019, med en noe svakere vekst på 3 prosent i 2020.

Den sterke inntektsveksten i perioden 2011-14 med en oljepris godt over 100 dollar fatet er reversert, og tallene var i 2017 tilbake på 2007-nivå. Selv med en solid vekst i sikte i 2019 forventes investeringsnivået å ende betydelig under nivået før krisen.

Dette fremkommer av den årlige analysen av den norske oljeservicenæringen som gjøres av rådgivnings- og revisjonsselskapet EY. De dokumenterer denne bransjens størrelse og utvikling og analyserer dynamikken i hele verdikjeden.

– Et positivt trekk er at den kraftige nedgangen vi så i 2015 og 2016 nå ser ut til å ha bremset opp. Bransjens samlede inntekter i 2017 falt med 12,9 prosent, sammenlignet med 26,5 prosent det foregående året, sier Espen Norheim, partner i EY og ansvarlig for analysen.

Med markedsforhold som både har vært svakere og mer langvarige enn forventet har næringen måttet gjennomføre omfattende kostnadskutt for å gjenvinne lønnsomheten.

– Vi ser at selskaper innen hele verdikjeden i oljeservicenæringen har tatt krafttak for å tilpasse seg de nye markedsforholdene, og produktivitetsforbedringene demper margineffekten fra lavere inntekter. Til tross for de 12,9 prosentene samlet nedgang i inntektene falt den totale EBITDA-marginen kun med 0,8 prosent til 7,0 prosent i 2017.

For virksomheter styrt av investeringer og vedlikehold på norsk sokkel forventer EY i 2019 prosentvis en tosifret vekst. Det gjelder riggselskaper, verft og vedlikehold og modifiseringer.

EYs omfattende analyse av oljeservicenæringen inkluderer de 1 212 norskregistrerte selskapene som har mer enn halve inntekten fra olje- og gassektoren. Totalt har disse selskapene 96 000 ansatte. EY har gjennomført denne analysen hvert år siden 2006. Tilsvarende undersøkelser gjøres også for oljeservicenæringen basert i UK og Nederland.