Pressemelding

11 feb. 2019

Raskt økende bruk av skytjenester i Norge

Bruken av skytjenester i norske virksomheter er raskt økende. Kampen om å levere løsninger hardner nå for alvor til.

Pressekontakt
EY Norge

Et tverrfaglig kompetansehus

EY er et globalt, tverrfaglig kompetansehus drevet av vårt formål: «Building a better working world» - for våre kunder, våre ansatte og samfunnene vi opererer i.

Relaterte temaer Digitalisering

Bruken av skytjenester i større norske virksomheter er raskt økende. Kampen om å levere løsninger hardner nå for alvor til når Amazon utfordrer den norske markedslederen Microsoft.

Det ble nylig meldt at Amazon Web Services (AWS), verdens største leverandør av datasentre og skybaserte it-tjenester, åpner kontor i Norge. Samtidig etablerer Microsoft to klynger av datasentre for skytjenester her til lands. Det blir dermed spennende å se hvordan dette vil utfordre dagens leverandørsituasjon og påvirke adopsjonen av skytjenester i norske virksomheter.

Hele 32 prosent av respondentene i årets undersøkelse har begynt prosessen med å flytte alle sine datasentre til skyen. Det innebærer at mange større norske virksomheter nå har aggressive planer for skyadopsjon.

Det er ikke noe å si på ambisjonene for skyadopsjon fremover. Om ett år forventer 18 prosent å ha 60 prosent eller mer av IT-applikasjonene sine i skyen. Tallet øker til 22 prosent av bedriftene om tre år og 43 prosent om fem år.

– Vi ser at flertallet av større norske bedrifter fremdeles har en lav andel både av applikasjoner og IT-infrastruktur i skyen. Det er likevel en klar forventning om at dette vil endre seg i et relativt høyt tempo fremover, sier Sophus Slaatta, direktør for Cloud Computing i EY.

De største hindringene for å gå over til skybaserte løsninger oppgis å være mangel på intern ekspertise på skyteknologi samt kompleksiteten i å migrere eksisterende IT-løsninger. Dette viser årets Norwegian Cloud Maturity Survey, utført av rådgivnings- og revisjonsselskapet EY.

Motsatt er de viktigste driverne for å gå over til skyløsninger å redusere «time-to-market» for nye digitale tjenester, samt å finne mer effektive måter å drive digital transformasjon og innovasjon på. To av tre lister disse tre begrunnelsene som sine viktigste drivere.

Når det gjelder «Software as a Service» oppgir respondentene i årets undersøkelse at Microsofts skybaserte produkter er de mest brukte, særlig Office 365-pakken. Når det gjelder «Infrastructure as a Service» og Platform as a Service (PaaS) er Microsofts skyplattform også den mest brukte, etterfulgt av rasktvoksende Amazon Web Services (AWS) og Google Cloud Platform.

Kombinér utvikling med skyutsetting

– Det er nå essensielt for alle selskaper som vurderer ny IT-driftsavtale å kombinere en slik prosess med å vurdere utsetting til skyen. Microsofts annonsering av norske datasentre har også gjort dette enda mer dagsaktuelt for offentlige virksomheter i Norge, sier Christian Mjaanes, partner i EYs teknologirådgivning.

Nettopp sikkerhetsspørsmål og det at data lagres utenfor Norge oppgis som noen av de viktigste årsakene til bekymring for mange. Henholdsvis 48 og 52 prosent oppgir dette som vesentlige hindre for å ta bruk skyløsninger.

Det som står øverst på bedriftenes prioriteringsliste nå er gjennomføring og implementering av allerede vedtatte strategier og planer. Det ser ut til at de som ennå ikke har slike planer er travelt opptatt med å utvikle dem.

Når det gjelder fordelene med å bruke skytjenester oppgir 72 prosent at bedre skalerbarhet er det aller viktigste, fulgt av kortere «time-to-market» for nye digitale tjenester og bedre tilgjengelighet.