Pressemelding

14 mar. 2019

Hvordan bruke kunstig intelligens slik at det skaper tillit?

Kunstig intelligens (AI) vil etter hvert omforme mange selskaper og industrier, men utviklingen hemmes av manglende tillit til slike systemer. Det er avgjørende viktig å arbeide med risikoforståelsen og ha de rette rammeverk og kontrollmekanismer på plass.

Pressekontakt
EY Norge

Et tverrfaglig kompetansehus

EY er et globalt, tverrfaglig kompetansehus drevet av vårt formål: «Building a better working world» - for våre kunder, våre ansatte og samfunnene vi opererer i.

Kunstig intelligens (AI) vil etter hvert omforme mange selskaper og industrier, men utviklingen hemmes av manglende tillit til slike systemer. Det er avgjørende viktig å arbeide med risikoforståelsen og ha de rette rammeverk og kontrollmekanismer på plass.  

Dette står sentralt i EY-rapporten «How do you teach AI the value of trust»? Cathy Cobey, EY Trusted AI Global Advisory Leader var nylig i Oslo som ledd i en skandinavisk rundreise for å presentere temaet.

Hun understreker at både mulighetene og begrensningene må forstås for å få full nytte av AI-systemer.

– AI kan være et fantastisk verktøy for å forsterke menneskelig virksomhet, men vi må forstå dens begrensninger, sier Cobey.

– Til forskjell fra andre teknologier vil AI lære gjennom bruk, slik at avgjørelser den tar i dag kan være forskjellig fra de den tar i morgen. Det er derfor viktig at AI overvåkes kontinuerlig for å bekrefte at avgjørelsene som tas er i tråd med organisasjonens kultur, verdier og intensjoner.

Det sendes nå kolossale summer inn i forskningen på AI, fra universiteter og forskningsinstitusjoner, næringsliv og organisasjoner. Samtidig melder også behovet for reguleringer på området seg. Land som Finland, Canada, Frankrike og Singapore har alle utviklet retningslinjer og standarder for bruk av AI.

– Vi må sørge for at fire grunnleggende ting er på plass; bruken av AI må ivareta etiske hensyn, samfunnsansvar må tas inn i planleggingen, systemet må kunne dokumenteres og forklares og vi må være sikre på at systemet er pålitelig og utfører oppgaver i tråd med intensjonen, sier Cobey.

Les  mer om "How do you teach AI the value of trust" her.