Pressemelding

5 mar. 2019

Schibsted på topp i SHE Index - Powered by EY

Med Kristin Skogen Lund som ny konsernsjef og endringer i ledergruppen gikk Schibsted helt til topps i denne utgaven av SHE Index - Powered by EY. OBOS og DNB følger dernest på en delt andreplass. Indeksen lanseres på SHE Conference – Equality Matters; Europas største likestillingskonferanse i Oslo Spektrum 6. mars.

Pressekontakt
EY Norge

Et tverrfaglig kompetansehus

EY er et globalt, tverrfaglig kompetansehus drevet av vårt formål: «Building a better working world» - for våre kunder, våre ansatte og samfunnene vi opererer i.

Med Kristin Skogen Lund som ny konsernsjef og endringer i ledergruppen gikk Schibsted helt til topps i denne utgaven av SHE Index - Powered by EY. OBOS og DNB følger dernest på en delt andreplass. Indeksen lanseres på SHE Conference – Equality Matters; Europas største likestillingskonferanse i Oslo Spektrum 6. mars.

Da indeksen ble lansert i fjor ble 26 selskaper med. Da fristen var ute denne gangen hadde mer enn tre ganger så mange, i alt 79 selskaper, returnert spørreskjemaet.

I indeksen kartlegges kjønnsbalanse på de øverste ledernivåene, noe som utgjør 80 prosent av poengsummen i indeksen. Deretter gis det poeng for ulike tiltak som skal bedre kjønnsbalansen i et selskap, og dette utgjør de resterende 20 prosent.

– Denne indeksen skal synliggjøre de små skrittene. En prosentvis endring kan være bra, selv om du ikke nødvendigvis er best i klassen. Ambisjonen er først og fremst å motivere selskapene til å ha fokus på kvinner i ledelse, og inspirere og gi ideer til tiltak for å få frem flere kvinner til slike posisjoner, sier initiativtaker bak SHE Index og SHE Community, Heidi Aven.

Ambisjonen er at indeksen skal omfatte stadig flere selskaper og i tillegg tas opp i flere land. Fra i vår omfatter også indeksen shippingsektoren i India.

– Det finnes mye forskning som viser at kvinner i ledelse gir bedre økonomiske resultater. Dette er selvfølgelig et viktig argument, men det avgjørende er imidlertid hvordan kjønnsbalansen speiles i alle deler av samfunnet, også på ledelsesnivå i norsk næringsliv. Vi har stor tro på at et bedre faktagrunnlag og større transparens på området kan være med og motivere næringslivet til å dra i riktig retning, sier Anders Gøbel, Partner og ansvarlig for indeksen fra EYs side.