Pressemelding

3 jun. 2019

Per Grieg jr. klar for verdensfinale i entreprenørskap

Per Grieg jr. i Grieg Seafood er Norges representant når den internasjonale finalen i verdens største vekstskaperprogram, EY World Entrepreneur Of The Year, arrangeres i Monaco denne uken. Grieg Seafood har hovedkontor i Bergen og har vokst til et av verdens største oppdrettsselskaper.

Pressekontakt
EY Norge

Et tverrfaglig kompetansehus

EY er et globalt, tverrfaglig kompetansehus drevet av vårt formål: «Building a better working world» - for våre kunder, våre ansatte og samfunnene vi opererer i.

Per Grieg jr. i Grieg Seafood er Norges representant når den internasjonale finalen i verdens største vekstskaperprogram, EY World Entrepreneur Of The Year, arrangeres i Monaco denne uken. Grieg Seafood har hovedkontor i Bergen og har vokst til et av verdens største oppdrettsselskaper.

Per Grieg jr. reiser til Monaco for å knive om å bli World Entrepreneur Of The Year sammen med utvalgte næringslivsledere fra 50 land. Det er rådgivnings- og revisjonsselskapet EY (tidl. Ernst & Young) som står bak dette verdens største arrangement innen sitt felt, som i år arrangeres for 33. gang. Målet er å identifisere og inspirere verdens mest suksessfulle entreprenører og vekstskapere.

Grieg Seafood ble startet i 1992 av Per Grieg Jr., som den gang var 35. Selskapet har hovedkontor i Bergen og produksjonsanlegg for oppdrettslaks i Rogaland og Finnmark i tillegg til Shetland og Canada.

Selskapet leverer tilsvarende 800 000 måltider hver dag. Målet er å utvide virksomheten ytterligere, spesielt internasjonalt. Per ser gode muligheter for det. Mens 70 prosent av kloden er dekket av vann, kommer bare 2 prosent av menneskeføden fra havet.

I den norske finalen berømmet den uavhengige juryen Per Grieg jr. for utviklingen av selskapet: «Gjennom gode strategiske beslutninger, risikovillighet og utholdenhet har vinneren evnet å skape en betydelig aktør i et internasjonalt marked. Virksomheten har vist god evne til innovasjon, og vekstskaperen er med sitt samfunnsansvar en pådriver i sin bransje. Virksomheten er en betydelig bidragsyter til en rekke veldedige formål.»

Per Grieg jr. er sivilingeniør i marinteknikk fra NTNU, og har en MBA fra INSEAD. Han arbeidet som forsker ved Marintek, (SINTEF i Trondheim), og som skipsmegler i London, før han i 1987 flyttet med familien til Bergen og overtok ledelsen av skipsmeglerfirmaet Joachim Grieg & Co. I 1992 etablerte han selskapet Grieg Norwegian Salmon, som ble til Grieg Seafood. Virksomheten har hatt en kraftfull vekst og står i dag som hoveddriveren i familiekonsernet Grieg Gruppen. Mange gode strategiske beslutninger har dannet grunnlaget for at virksomheten i dag er det 8. største oppdrettsselskapet i verden. Gruppen har bestemt å gi 25 prosent av overskuddet til veldedige formål. Hovedfokuset i deres bistand går til å støtte og utdanne unge mennesker globalt.

Siden starten har Per selv initiert og styrt en rekke oppkjøp og fusjoner, samt børsnoteringen som ble et viktig skille i selskapets historie. Per er i dag styreleder i virksomheten, og også styreleder i Grieg Shipbrokers. Han sitter også i Global Salmon Initiative, hvor han inntil nylig var styreleder. Privat er han involvert i oppdrett- og teknologiselskaper, samtidig som han investerer i selskap innen sjømat- og teknologi-bransjen.

 

For mer informasjon, vennligst kontakt:
Grieg Seafood: Per Grieg, mob. 908 31 648
Ina K. Rosenberg, ansvarlig for EY Entrepreneur Of The Year i Norge, mob. 975 13 833
Pressesjef Ole Kristian Lunde, mob. 916 69 000