Pressemelding

13 aug. 2019

EY-undersøkelse: tolv prosents økning i medianavlønning for konsernledere

Dette er tallenes tale i «EY 2019 Executive and Board Remuneration Report».

Pressekontakt
EY Norge

Et tverrfaglig kompetansehus

EY er et globalt, tverrfaglig kompetansehus drevet av vårt formål: «Building a better working world» - for våre kunder, våre ansatte og samfunnene vi opererer i.

Dette er tallenes tale i «EY 2019 Executive and Board Remuneration Report», som tar for seg lønnsnivået blant konsernledelsene i selskapene som utgjør hovedindeksen (OSEBX). Rapporten baseres på analyser av lønnsdata fra selskapenes egne årsrapporter for 2018.

- Den største økningen finner vi blant CFO-er på 16 prosent. Dette er hovedsakelig drevet av en økning på 14 prosent i fastlønn – som fortsatt er hovedelementet for kompensasjon i det norske markedet, sier Trond Olsen, partner og advokat i rådgivnings- og revisjonsselskapet EY.

Videre ser vi en betraktelig økning i de årlige bonusutbetalingene (STI) til other executives (andre medlemmer av konsernledelsen) på 41 prosent. Dette sammenfaller godt med utviklingen i norsk økonomi i 2018 (som bonus for 2019 bygger på).

Lederlønnsrapporten tar også for seg faktorer som vil kunne påvirke lønnsområdet de nærmeste årene. Nærings- og fiskeridepartementet har blant annet foreslått endringer i allmennaksjeloven som følge av EUs Shareholder Rights Directive, som vil innebære vesentlige økte detaljeringskrav til selskapers rapportering av lønn mot prestasjonsoppnåelse.

- De nye reglene er ikke ennå i kraft, men vi forventer at norske selskaper må etterkomme de nye kravene i forbindelse med utarbeidelse av årsrapporten for 2020. Det betyr at de nå må begynne å gå gjennom eksisterende policyer og vurdere i hvilken grad de oppfyller kravene i det nye direktivet, sier Olsen.

For mer informasjon, kontakt: Trond Olsen, partner EY mob. 908 23 452