Pressemelding

13 aug. 2019

EY-undersøkelse: tolv prosents økning i medianavlønning for konsernledere

Dette er tallenes tale i «EY 2019 Executive and Board Remuneration Report», som tar for seg lønnsnivået blant konsernledelsene i selskapene som utgjør hovedindeksen (OSEBX). Rapporten baseres på analyser av lønnsdata fra selskapenes egne årsrapporter for 2018.

Pressekontakt
EY Norge

Et tverrfaglig kompetansehus

EY er et globalt, tverrfaglig kompetansehus drevet av vårt formål: «Building a better working world» - for våre kunder, våre ansatte og samfunnene vi opererer i.

Dette er tallenes tale i «EY 2019 Executive and Board Remuneration Report», som tar for seg lønnsnivået blant konsernledelsene i selskapene som utgjør hovedindeksen (OSEBX). Rapporten baseres på analyser av lønnsdata fra selskapenes egne årsrapporter for 2018.

- Den største økningen finner vi blant CFO-er på 16 prosent. Dette er hovedsakelig drevet av en økning på 14 prosent i fastlønn – som fortsatt er hovedelementet for kompensasjon i det norske markedet, sier Trond Olsen, partner og advokat i rådgivnings- og revisjonsselskapet EY.

Videre ser vi en betraktelig økning i de årlige bonusutbetalingene (STI) til other executives (andre medlemmer av konsernledelsen) på 41 prosent. Dette sammenfaller godt med utviklingen i norsk økonomi i 2018 (som bonus for 2019 bygger på).

Lederlønnsrapporten tar også for seg faktorer som vil kunne påvirke lønnsområdet de nærmeste årene. Nærings- og fiskeridepartementet har blant annet foreslått endringer i allmennaksjeloven som følge av EUs Shareholder Rights Directive, som vil innebære vesentlige økte detaljeringskrav til selskapers rapportering av lønn mot prestasjonsoppnåelse.

- De nye reglene er ikke ennå i kraft, men vi forventer at norske selskaper må etterkomme de nye kravene i forbindelse med utarbeidelse av årsrapporten for 2020. Det betyr at de nå må begynne å gå gjennom eksisterende policyer og vurdere i hvilken grad de oppfyller kravene i det nye direktivet, sier Olsen.

Årets rapport kan du lese her. (pdf, 1mb)

For mer informasjon, kontakt: Trond Olsen, partner EY mob. 908 23 452