Pressemelding

12 aug. 2019

EY er til stede under Arendalsuka med flere av våre ansatte.

EY bidrar under flere paneldebatter og har noen egne arrangementer i Sløydsalen, som ligger sentralt i byen 12. - 17 august, Arendal sentrum.

Relaterte temaer Vekst

EY bidrar under flere paneldebatter og har noen egne arrangementer i Sløydsalen, som ligger sentralt i byen 12. - 17 august, Arendal sentrum.

Arendalsuka er stedet å møtes for å lære noe nytt, treffe folk, knytte nye forbindelser og friske opp gamle og forstå mer av tiden og samfunnet vi lever i. Her treffer du vår nåværende og tidligere administrerende direktør og flere av EYs beste folk. Vi deltar i paneldebatter og har egne arrangementer.

Stikkord for noen debatter og innlegg vi deltar med:

 • Kvinner og makt/likestilling/SHE Index
 • Hva kan vi lære av fortidens finanskrakk?
 • Går omstillingen til en grønnere fremtid raskt nok i Norge?
 • Hvordan kan vi jobbe med innovasjon for å øke omstillingstakten i offentlig sektor?
 • Praktisk bruk av blokkjeder
Mandag 12. august

Likestilling i teknologisektoren

Kl. 17.00-18.00, Telenors Arena. Arrangør: Crayon AS, IKT Norge

Hvorfor er det ikke flere kvinner i teknologibransjen? Er det en mangel på interesse – eller mulighet? Kan en enkelt bedrift skape endring, eller er det behov for strukturelle endringer? Mangfold får bedrifter til å blomstre og nå nye grenser. SHE Community har i samarbeid med EY og Crayon utviklet SHE index, som presenterer status for kjønnsbalanse i landets største bedrifter. Nå setter vi fokus på teknologibransjen og spør: Kan teknologi i seg selv være et middel til mangfold?

Medvirkende:

 • Christin E. Bøsterud, Country Managing Partner, EY Norge
 • Rune Syversen, CEO, Crayon Group
 • Sigve Brekke, CEO, Telenor
 • Kjetil Rolness, Sosiolog
 • Lene Disen, Viseadministrerende direktør, Microsoft Norge
 • Kristine Beitland, Direktør Myndighetskontakt, Microsoft Norge
 •  
Tirsdag 13. august

Finanslunsj: Krakk og krabber

Kl. 12.00-13.00, Arendals Fossekompani. Arrangør: Danske Bank

Etterhvert som engelskmennene gikk over til dampskip og dumpet sine raske, gode skuter på verdensmarkedet, ble Arendals 300 seilskuter verdiløse i løpet av noen få år på 1870-tallet. Flere banker gikk etter tur overende, byens formue ble redusert med en tredjedel på ett år og folketallet falt raskt.

Krakket i Arendal er ett av mange eksempler på økonomiske kriser opp gjennom årene. Hva kan vi lære av krakket i Arendal og andre finanskriser?

Medvirkende er bl.a. Erik Mamelund, tidligere leder for EY i Norden, statsautorisert revisor og uautorisert krakkhistoriker

Smarte løsninger for smarte byer

Kl. 12.00-13.00, Eureka Kompetanse, Kystveien 2b. Arrangør: Smarte Byer Norge

Nysgjerrig på hva som kommer i vår nære fremtid? Hvilke nye utfordringer vil vi møte, hvilke hovedretninger ser vi og hva kreves av aktørene i smartbyutviklingen. EY, Hewlett Packard, Acando og Microsoft deler sine tanker og visjoner.

Smarte Byer Norge har tre arrangementer fra kl 12.00 til 16.00, hvorav Smarte løsninger for smarte byer er den første av tre sesjoner. Hør innlegg om smartbyutviklingen, en meget spennende paneldebatt, samt Ambassadors’ Pitch. EY er til stede hele dagen og du treffer oss på stand på alle arrangementene. Kom gjerne innom og slå av en uformell tech-prat.

Medvirkende:

 • Magnus Jones, Tax Technologist, EY
 • Mads Ribe, advokat i EYs blokkjedeteam, EY
 • Dan Jakob Wangen, EYs bærekrafttjenester, EY

Grønn konkurransekraft – hvor står Norge? Hvor går vi?

Kl. 15.00-16.30, Seilskipet Statsraad Lehmkuhl. Arrangør: Norge 203040

I 2016 fikk regjeringen overlevert rapporten fra ekspertutvalget for Grønn konkurransekraft. Tre år etter fortsetter de norske utslippene å øke.

Hvis vi skal unngå en global temperaturøkning på mer enn 1,5 grader kreves det større og raskere utslippskutt. Hva er tempoet i det grønne skiftet i Norge, og hvor langt har vi kommet i å utvikle grønn konkurransekraft?

Medvirkende er bl.a. Hanne Thornam, leder for EYs bærekrafttjenester.

Hvordan jobbe systematisk med innovasjon for å øke omstillingstakten i offentlig sektor?

Kl. 16.00-17.00, Sløyden Kompetansehus – Sløydsalen, Kirkebakken 13. Arrangør: EY

Offentlig sektor står foran store utfordringer de kommende tiårene. Det er behov for forbedringer og effektiviseringstiltak både i tjenestetilbud til innbyggerne og for ansatte i alle former for offentlig virksomhet. Arbeid med forbedring, digitalisering og endring krever at vi gjør et grundig forarbeid på faktiske brukerbehov og ønsket måloppnåelse. Slik sikrer vi at vi både skaper verdi og utvikler løsninger som gir innbyggerne en bedre hverdag.

Medvirkende:

 • Anette Urhamar, Director Head of EY Seren, EY
 • Øyvind Giske Rostrup, Senior Manager, EY

Lansering av EYs klimabarometer for norsk næringsliv og klimabrøøl

Kl. 17.00-18.15, Sløyden Kompetansehus – Sløydsalen, Kirkebakken 13. Arrangør: EY

EYs bærekraftsteam inviterer til en uformell ettermiddagssamling for å presentere EYs klimarisikobarometer. Det tar tempen på hvordan ulike sektorer i Norge forholder seg til utfordringer og muligheter som følge av klimaendringer. Diskusjon, spørsmål og mingling, samt servering. De som synes det er for mye snakk og for lite handling for klimaet vil også få muligheten til å delta i et "klimabrøl!". Klimabrølet er et initativ igangsatt av Jon Kristian Rydningen i EYs bærekraftsteam og hans bror, hvor de samler over 100,000 personer og bedrifter til å brøle foran Stortinget i Norgeshistoriens største markering for klima (Mer info finnes på klimabrolet.no)

Medvirkende:

 • Hanne Thornam, leder for EYs bærekraftstjenester
 • Jon Kristian Rydningen, Arrangør av Klimabrølet

Blockchain og token-økonomien – i et grønt og økonomisk perspektiv

Kl. 18.30-19.45, Sløyden Kompetansehus – Sløydsalen, Kirkebakken 13. Arrangør: EY

Token-økonomien og blockchain er i raskt fremvekst. Teknologien dreier seg om langt mer enn bare strømforbrukende kryptovalutaer. EY har gjennomført flere hundre blokkjederelaterte prosjekter over hele verden. Vi setter her fokus på hvilke muligheter teknologien skaper, bl.a. i form av økonomiske besparelser, nye arbeidsplasser og effektivisering. Men også utfordringer knyttet til det regulatoriske, politikere og beslutningstakere som mangler kunnskap, og om teknologien i seg selv er bærekraftig? Magnus Jones fra EY forklarer innledningsvis hva blockchain og tokenøkonomien er fra et folkelig og ikke-teknisk perspektiv. Deretter slipper vi til et spennende panel av sentrale norske aktører.

Medvirkende:

 • Bjørn Kjos, Norwegian
 • Jan Gunnar Mathisen, Miris Eiendom
 • Wilhelm Myrer, Empower
 • Elin Kathrine Saunes, Norwegian Fashion Hub
 • Magnus Jones, Tax Technologist, EY
 •  
Onsdag 14. august

Har kvinner for lite makt?

Kl.12-13 på Symposium. Arrangør: Civita

Norge scorer godt på de fleste likestillingsindikatorer. Likefullt dominerer menn næringslivet, både i antall topplederstillinger og eierskap. Hvorfor er kjønnsbalansen så skjev? Og er det et stort problem? Evner næringslivet selv å løse utfordringen, eller trenger vi flere politiske virkemidler?

Medvirkende:

 • Heidi Aven, Grunnlegger, SHE Community
 • Christin Erichsen Bøsterud, Country Managing Partner, EY
 • Ivar Horneland Kristensen, Administrerende Direktør, Virke
 • Linda Hofstad Helleland, Stortingsrepresentant og tidligere Likestillingsminister, Høyre

State of the Ocean

Onsdag 4. august, kl.18.30-20.30 på Statsraad Lemkuhl. Arrangør: State of the Ocean

Den maritime næringen har et bredt behov for ny kompetanse. Hvordan kan vi lykkes med kunnskapsoverføringen? Hvordan bygge bærekraftige forretningsevner for fremtiden? Hvordan lage gode rammeverk for å sikre de rette og beste inn i styret?

paneldeltakere:

 • Halvor Ribe, Executive Vice President J.J Ugland Companies
 • Svein Buvik, Chief External Affairs Officer Gard AS
 • Tor Helge Egeland, General Manager Stiftelsen Sørlandets Maritime vidergående skole
 • Birgitt Liodden, Styreleder Elbåtforeningen
 • Siv Remøy-Vangen, Daglig leder Maritime Bergen
 • Geir Sekkesæter, OSM managing director

Moderator:

 • Mette Ballari, Associate Partner Familiy Business and Head of Private Client Services, EY