Pressemelding

19 sep 2019

Smarte ting – usmarte brukervilkår

Hvor mange kan med hånden på hjertet si at de leser 28 sider med «Terms & conditions» før de klikker «Accept»? Forbrukerne har gitt opp og gir samtykke til alt. Uten å reflektere.

Pressekontakt

Ole Kristian Lunde

Head of PR Norway

Kommunikasjonsentusiast. Brenner for et fag hvor en aldri mangler utfordringer og det alltid er mer å lære. Teknologi- og fremtidsoptimist. Bassist, men ikke minst: kan håndtere en gitar.

Relaterte temaer Digitalisering Rådgivning

Hvor mange kan med hånden på hjertet si at de leser 28 sider med «Terms & conditions» før de klikker «Accept»? Forbrukerne har gitt opp og gir sen å reflektereamtykke til alt. Uten å reflekt

EY utvikler nå, i samarbeid med The Innovation Effect, konseptet Legal Design, der vi sammen med det norske teknologi- og eiendomsselskapet Miris visualiserer brukervilkår og personvernerklæringer. På Oslo Innovation Week 26. september på MESH i Oslo holder EY, The Innovation Effect og Miris et felles innlegg om det første kjente norske legal design prosjektet.

Prosjektet sikter mot at brukerne av eiendomsplattformen til Miris skal være i stand til faktisk å forstå hva som aksepteres og hvordan persondataene brukes. Dette vil i neste runde kunne rulles ut for andre aktører; leverandører til hjemmet, til biler, flyselskaper, elektroforhandlere og alle andre. Målet med Legal Design er at forbrukerne gjennom et enkelt språk skal forstå hva slags informasjon som samles inn, hvorfor den samles inn, og få en klar fremstilling av hvordan sikkerheten opprettholdes. Legal Design vil kunne bli et konkurransefortrinn og åpne opp for nye aktører.

Teknologi i hjemme

Det er et økende behov for å forklare betingelsene vi aksepterer når vi tar i bruk nye apper og teknologi. Smart-hus teknologi skyter fart og konsepter for smarte byer utvikles. Google og Amazon inntar våre hjem og biler. Hva med sikkerhet, personvern og hensynet til konkurranse når teknologigigantene overtar livene våre? Amerikanske og europeiske myndigheter har fått øynene opp for at de globale gigantene kan utnytte vår bruk av teknologi.

Sikkerhet

Det er ingen tvil om at sensorer og smarte hus vil tilby forbrukere og selskaper nye effektive løsninger som gjør livet enklere. Samtidig gir IoT sensorer mange nye mål for hackere. En mer sømløs interaksjon mellom teknologien og fysiske objekter, gir også mulighet til angrep som gjør mennesker, biler og eiendom sårbare. Denne usikkerheten er den største hindringen for masseadopsjon av smarte ting. En undersøkelse utført av EY mot 2 500 forbrukere viste at 70 prosent er bekymret for hacking av smarte ting.

Lovgivning

Gigantenes inntog i hjemmet er en spennende utvikling, men kan også ha sine ulemper. Ønsker vi like dominante aktører i hjemmet som på Internett? GDPR har gitt forbrukerne og myndigheter et middel til å begrense gigantenes innsamling og bruk av data. Men kompliserte regler, uforklarlige brukervilkår og omfattende personvernerklæringer hindrer forbrukerne å ta informerte valg.

Forbrukerne har gitt opp

Aktiv bruk av eksisterende lovgivning vil kunne bremse utviklingen. Men lovgivningen kommer til kort når forbrukere har få alternativer til å velge alternative aktører som ikke samler inn mengder av persondata og ikke har tilsvarende dominerende posisjon. Personvernerklæringen til Sonos – et populært trådløst høyttaler-system – var per september 2019 på over 7 000 ord. Forventer Sonos at sine kunder leser dette? Trolig ikke. EY merker interesse fra næringslivet om å bygge videre på myndighetenes krav om åpenhet istedenfor å dekke seg bak uforståelige samtykker. Mange næringslivsaktører ønsker å være på lag med kundene sine, ikke motparter. Legal Design inviterer på en kundereise der åpenhet bidrar til partnerskap med kundene.