Pressemelding

29 jan. 2020

SHE Index er nå åpen for registrering

Pressekontakt
EY Norge

Et tverrfaglig kompetansehus

EY er et globalt, tverrfaglig kompetansehus drevet av vårt formål: «Building a better working world» - for våre kunder, våre ansatte og samfunnene vi opererer i.

Nå er det åpnet for å registrere seg i SHE Index Powered by EY 2020. I denne utgaven har vi justert vekting og inkludert egne spørsmål rundt mangfold. Fristen for å besvare er 21. februar, og indeksen vil offentliggjøres 5. mars på SHE Conference i Oslo Spektrum.

For fjerde gang inviteres selskaper i Norge til å dokumentere status for likestilling i virksomheten. Antallet bedrifter har økt gang for gang, og fra i år skal også SHE Index lanseres i Sverige. Metodikken honorerer både oppnådde resultater og tiltak som drar i riktig retning.

SHE Index skal motivere til en positiv utvikling innen likestilling i næringslivet. Fra den spede start i 2018 hvor fokus var landets største selskaper tar vi nå skrittet videre til et større antall bedrifter og håper å overgå fjorårets 120 deltakere. En viktig justering er gjort: Det har så langt vært en 80/20-vekting i favør av reell kjønnsbalanse på de øverste ledernivåene mot policies, prinsipper og praksis som selskapet har utviklet. I årets utgave er denne vektingen endret til 60/40.

– I dialogen med store brukere av indeksen har flere sagt seg enige i at de målene bedrifter har satt seg og hvordan de følger opp dette bør veie tyngre. Vi mener at dette ville gjøre indeksen mer rettet mot endring og forbedring enn statisk informasjon, sier adm. dir. Christin Bøsterud i EY Norge.

Indeksen har også fått et nytt og bedre brukergrensesnitt, hvor det blant annet vil være enklere å fordele besvarelsen på flere hender innad i bedriften. Hver enkelt deltakende bedrift mottar en detaljert score for hvordan man ligger an i forhold til øvrige bedrifter. Her kan man også måle egen fremgang år for år. Utad er det imidlertid kun ett tall som vises pr. bedrift: Indekstallet.