Pressemelding

20 feb. 2020

Vil gjerne være innovative, mangler kompetansen

Norske virksomheter vil gjerne være mer innovative, men mangler den nødvendige kompetansen. – Bekymringsverdig, mener HR Norge og EY.

Pressekontakt
Bjørnar Skas

EY Norge, People Advisory Services, Kompetanseområdeleder

Jeg hjelper kunder å bygge fremtidens organisasjon, med rett kompetanse, kultur, struktur og lederskap. Elsker ski, både bortover og nedover, terrengsykling, løping og en skikkelig fjell-/topptur.

En ny nordisk undersøkelse, gjennomført av HR Norge og EY blant over 800 nordiske respondenter, viser at knappe én av 20 virksomheter mener arbeidstakerne har tilstrekkelig innovasjonskompetanse.

– Denne typen kompetanse er avgjørende i omstillingsprosesser. Selskap har mye å tjene på at de ansatte kan innovere prosesser og drift. At tilnærmet ingen virksomheter tror deres arbeidsstokk fullt ut har denne egenskapen, er skremmende. Det betyr at mange omstillingsprosesser vil bli svært smertefulle fødsler, sier Even Bolstad i HR Norge.

Undersøkelsen viser også at flere påpeker behov for noen grunnleggende endringer i måten bedrifter er organisert. Klassiske hierarkiske strukturer hvor den formelle fordelingen av autoritet og organisatoriske siloer sakker beslutningsprosessene og er ikke tilstrekkelig effektive når organisasjoner møter komplekse og dynamiske markedsforhold i endring.

– For å lykkes må organisasjoner være i stand til å reagere hurtig; evnen til å demonstrere rask og tilpasset respons kan vise seg å være en av de viktigste strategier i fremtiden, sier Bjørnar Løwe Skas, leder for EYs rådgivningsavdeling People Advisory Services.

Hard kamp om kompetansen

Undersøkelsen viser at det er flere selskaper som sier de vil ansette, enn redusere arbeidstokken. Samtidig rapporterer norske virksomheter at kapasitetsmangelen er viktigste barriere for innovasjon. Konkurransen om hodene man er på jakt etter er tøff.

– Selv om vi fortsatt har arbeidsledighet, er det ikke nødvendigvis slik at kompetansen man trenger er tilgjengelig. Mest sannsynlig jobber den hos andre, som også er på jakt etter mer ressurser til omtrent samme utfordringer. Vi finner ikke kompetanse for å innovere fordi de som innehar den er opptatt med å levere, men samtidig vil vi over tid få problemer med å levere fordi vi ikke satte av tid til å innovere. Det blir en catch 22, mener Bolstad.

Bør utvikle egne ansatte

Det er derfor ikke tilfeldig at hele ni av ti norske virksomheter oppgir at de må utnytte de ansattes kompetanse bedre i løpet av de neste få årene.

- Vi anbefaler alle virksomheter å legge en strategi spesifikt for å heve kompetansenivået. For å lykkes med nødvendig omstilling må man ta reelle grep for å heve kompetansen hos arbeidstakerne. I tillegg til å utvikle kompetanse, sender også dette sterke signaler til de ansatte om at de er verdifulle og har en fremtid internt i selskapet som kanskje er minst like attraktiv som det som lokker på utsiden. Slik bygges psykologiske kontrakter som binder den enkelte til virksomheten, sier Bolstad.

Noen hovedfunn
  • Halvparten av de som svarte på undersøkelsen har gjennomført organisasjonsendringer for å flate ut organisasjonen siste tre år.
  • Privat sektor har gjort flere endringer enn offentlig sektor, men til gjengjeld ser de fra offentlig sektor større behov for endring de kommende tre år.
  • Organisasjoner legger større vekt på teamarbeid, men fortsatt i liten grad kryssfunksjonelle og multidisiplinære team.
  • Organisasjoner blir mer fleksible mens de samtidig standardiserer kjerneprosesser ytterligere.

Hovedtema for årets rapport «Nordic HR Survey 2020», den tiende i rekken, er organisasjonens evne til å tilpasse seg endringer i sine omgivelser. Den er basert på teori og diskusjoner i fagmiljøet. Undersøkelsen ble sendt ut til medlemmene i de nordiske HR-organisasjonene, og 812 svar kom inn.

Les rapporten her (pdf).