Pressemelding

6 feb. 2020

EYs oljeserviceanalyse: Nedturen snudd for oljeservice

De reviderte tallene for oljeservicenæringen i 2018 dokumenterer at næringen nå er på vei opp igjen etter flere års nedtur.

Pressekontakt
EY Norge

Et tverrfaglig kompetansehus

EY er et globalt, tverrfaglig kompetansehus drevet av vårt formål: «Building a better working world» - for våre kunder, våre ansatte og samfunnene vi opererer i.

Relaterte temaer Olje og gass

De reviderte tallene for oljeservicenæringen i 2018 dokumenterer at næringen nå er på vei opp igjen etter flere års nedtur. Det er fremdeles et stykke igjen til toppåret 2014, men når fasit gjøres opp for 2019 tror EY på en samlet inntektsvekst for bransjen på 14 prosent. For inneværende år er derimot prognosen langt flatere, med en beregnet vekst på 2 prosent.

Rådgivnings- og revisjonsselskapet EYs årlige analyse av den norske oljeservicenæringen gir den mest fullstendige oversikten over bransjen. Etter sterk inntektsvekst frem mot 2014 med oljeprisen godt over 100 dollar fatet opplevde bransjen deretter en flere års sammenhengende nedtur, med bunnen nådd i 2017. EY tror ikke at industrien vil være tilbake igjen på 2014-nivå i overskuelig fremtid.

– Vi noterer at til tross for at omsetningsbunnen ble nådd i 2017 og vi fikk se en god oppgang i 2018 har likevel driftsresultatene fortsatt å svekke seg år for år, sier Espen Norheim, partner i EY og ansvarlig for analysen.

Bransjen har siden 2014 vært gjennom både brutale kostnadskutt og omfattende nedbemanninger, hvor mer enn 35 000 har mistet jobben. Dette har altså likevel ikke forhindret at lønnsomheten fortsatt er på et lavt nivå, drevet av et sterkt prispress.

– Vi ser at selskaper innen hele verdikjeden i oljeservicenæringen har tatt krafttak for å tilpasse seg nye markedsforhold. Til tross for dette fortsatte EBITDA-marginen for en samlet bransje å falle med 1,2 prosent til 5,9 prosent i 2018, sier Norheim.

Sektorvis er det Engineering, fabrication & installation (EFI) som har drevet veksten mest, med en omsetningsoppgang på 11,2 prosent. Andre trekk fra rapporten:

  • Bunnen passert for reservoar og seismikk
  • Økning i offshore boreaktivitet i 2018, men fortsatt noen fundamentale utfordringer
  • Lavere break-even for oljeselskapene har fått prosjekter som var lagt på hylla tilbake
  • Offshore operasjonsselskaper er økonomisk sett fortsatt i en tidlig opphentingsfase
  • Godt fremtidig inntjeningspotensial for selskaper innen avvikling/fjerning

EYs omfattende analyse av oljeservicenæringen inkluderer de ca. 1 100 norskregistrerte selskapene som har mer enn halve inntekten fra olje- og gassektoren. Totalt har disse selskapene 95 000 ansatte. EY har gjennomført denne analysen hvert år siden 2006. Tilsvarende undersøkelser gjøres også for oljeservicenæringen basert i UK og Nederland.

Les mer om rapporten her.