Pressemelding

5 mar. 2020

Making Waves på topp i SHE Index – Powered by EY

Pressekontakt
EY Norge

Et tverrfaglig kompetansehus

EY er et globalt, tverrfaglig kompetansehus drevet av vårt formål: «Building a better working world» - for våre kunder, våre ansatte og samfunnene vi opererer i.

Med en nærmest ideell kjønnsbalanse i ledelsen og gode policies og prosedyrer på plass for likestilling gikk Making Waves helt til topps i 2020-utgaven av SHE Index Powered by EY, etterfulgt av Telenor og Obos. Mens årets listetopp er en nykommer har begge de to siste også tidligere hevdet seg helt i toppen av indeksen.

Da indeksen ble lansert høsten 2018 ble 26 av Norges største selskaper med. Da fristen var ute denne gangen hadde nær fire ganger så mange, i alt 98 selskaper, registrert sin informasjon via SHE Index portalen.

I indeksen kartlegges kjønnsbalanse på de øverste ledernivåene, noe som fra denne utgaven utgjør 60 prosent av poengsummen i indeksen. Deretter gis det poeng for ulike tiltak som skal bedre kjønnsbalansen i et selskap, og dette utgjør de resterende 40 prosent.

Dette er en endring fra de tre tidligere indeksene, der vektingen har vært 80/20. Vi har i tillegg økt fokuset på mangfold og inkludering gjennom å introdusere nye spørsmål. Det gir derfor begrenset mening å sammenligne score i årets indeks med tidligere. Årets endringer er gjennomført i nært samarbeid med deltakere og brukere av indeksen.

– SHE Index er en dokumentasjon av hvordan det står til med mangfold og likestilling i et selskap. Vår ambisjon er at det også skal bli mer av et endringsverktøy for alle som vil videre på dette området, sier initiativtaker bak SHE Index og SHE Community, Heidi Aven.

Det er rådgivnings- og revisjonsselskapet EY som innhenter og bearbeider data til indeksen. CEO for EY i Norge, Christin Bøsterud, forteller om videre planer når det gjelder internasjonal ekspansjon:

– Vi begynner å få et godt fotfeste i Norge, lanserer i vår indeksen i Sverige, og i løpet av året i resten av Norden. Deretter, fra 2021, er ambisjonen å ta det videre ut i Europa.

– Det er viktig at kjønnsbalansen speiles i alle deler av samfunnet, også på ledelsesnivå i norsk næringsliv. Vi har stor tro på at et bedre faktagrunnlag og større transparens på området kan være med og motivere næringslivet til å dra i riktig retning, sier Bøsterud.

Se 2020-rapporten med hele indeksen på www.sheindex.com

Spørsmål? Kontakt

Leder for SHE Community Heidi Aven, mob. 916 14 988

Pressekontakt i EY Ole Kristian Lunde, mob. 916 69 000