Pressemelding

3 mar. 2020

Nye partnere i EY Tax & Law

Advokatene Helga Aune og Hanne Skaarberg Holen har tiltrådt som partnere i EY Tax & Law.

Pressekontakt
EY Norge

Et tverrfaglig kompetansehus

EY er et globalt, tverrfaglig kompetansehus drevet av vårt formål: «Building a better working world» - for våre kunder, våre ansatte og samfunnene vi opererer i.

Relaterte temaer Jus Skatt

– Dette er fantastisk; både Helga og Hanne er bautaer innen sine fagområder og de vil begge bidra til en betydelig styrking av vår praksis, sier leder for EY Tax & Law Øystein Arff Gulseth. 

– Vi er i sterk vekst og har behov for erfarne lagspillere som kan bringe oss videre. Jeg er også stolt av at vi med dette er oppe i en kvinnelig partnerandel på 35%.

Helga Aune vil ha et særskilt ansvar for arbeidsrett, utdanningsrett og likestilling. Helga har åtte års erfaring som advokat og 15 år som forsker ved juridisk fakultet, Universitetet i Oslo, der hun fremdeles har en deltidsstilling som førsteamanuensis i utdanningsrett. 

I sitt arbeid som rådgiver for statlige og private virksomheter har Helga bistått ledelser med planlegging og gjennomføring av endringsprosesser av ulik karakter. Hun har bred innsikt i det arbeidsrettslige regelverket, individuell og kollektiv del og er redaktør for kommentarutgaven til arbeidsmiljøloven og arbeidstvistloven, se www.arbeidsrett.no.

Hun er medlem av EU-kommisjonens ekspertnettverk på arbeidsrett. Helga har publisert en rekke vitenskapelige artikler og bøker og er en erfaren foredragsholder. Hun har ledet flere utredningsoppdrag for myndigheter. Hun ledet utvalgetom ny universitets-og høyskolelov som leverte sin NOU den 13. februar 2020. 

Hanne Skaarberg Holen har studert både økonomi og jus, og arbeidet i mange år i PwC som revisor og deretter advokat. Hun fikk møterett for Høyesterett i 2005 etter to prøvesaker om fisjon og rederibeskatning. Vi kjenner henne bl.a. som Transoceans advokat i en omfattende serie skatte-og straffesaker som endte i skatteyters favør, samt etterfølgende erstatningssaker mot Staten. Hun har også prosedert skattesaker for blant annet Total, Siem Offshore, Rasmussengruppen og Orange, samt ansvarssaker for revisjonsselskaper, med gode utfall. Hun er en av forfatterne bak Norsk Internasjonal Skatterett, 2. utg., med særlig fokus på internprising.

Hanne har hatt flere lederposisjoner og styreverv i bl.a. NEL ASA, Shearwater og Kraft Bank. 

Se artikkel om saken i Advokatbladet: «Dette firmaet er nå oppe i 35 prosent kvinnelige partnere».