Betydelige coronaeffekter på regnskapene

11 jun. 2020
11 jun. 2020
Related topics Assurance

Covid-19-utbuddet gir de børsnoterte selskapene en rekke nye utfordringer når de på sensommeren skal rapportere tallene for andre kvartal.

Der årsregnskapene for 2019 i liten grad ble berørt av covid-19-utbruddet, og interimsrapportene for første kvartal ble påvirket i mindre grad, står selskapene under de rådende omstendighetene ovenfor en rekke utfordringer når de skal avlegge delårsrapporter for andre kvartal.

EY-revisorene Steinar S. Kvifte og Ankit Puri har noen konkrete råd til de som sitter med ansvar for regnskapsrapportering i selskapene. Les hele intervjuet i Finansavisen her.

Sammendrag

Om denne artikkelen

Relaterte temaer Assurance