Pressemelding

19 aug. 2020 Oslo, NO

Rapport: El-sparkesykler og bymiljø

Siden utleie-sparkesykler først ble lansert for bare to år siden har veksten vært eksplosiv. En ny studie fra konsulent- og revisjonsselskapet EY utført for utleieselskapet Voi ser på miljøperspektivet for el-sparkesyklene.

Pressekontakt
EY Norge

Et tverrfaglig kompetansehus

EY er et globalt, tverrfaglig kompetansehus drevet av vårt formål: «Building a better working world» - for våre kunder, våre ansatte og samfunnene vi opererer i.

Relaterte temaer Rådgivning

Siden utleie-sparkesykler først ble lansert for bare to år siden har veksten vært eksplosiv. I dag har antallet brukere i Europa passert 20 millioner, og veksten har vært fire ganger raskere enn for bysykkel-ordninger. En ny studie fra konsulent- og revisjonsselskapet EY utført for utleieselskapet Voi ser på miljøperspektivet for el-sparkesyklene.

Elsket og hatet: De siste to årene har el-sparkesykler utviklet seg fra leketøy til en bærekraftig løsning for mikromobilitet som kan bidra til å redusere forurensning og bedre livskvaliteten i byene.

Debatten raser om el-sparkesyklene, og det er særlig vilkårlig hensetting av disse midt på fortau, i portåpninger etc. som vekker forargelse. Som transportmiddel peker imidlertid mye mot at disse små tohjulingene kan bli en viktig del av løsningen for bilfrie bysentra og av-karboniseringen av bytransport.

I alt 626 byer i 53 land har nå ulike tilbud med el-scootere. Undersøkelsen viser at de små kjøretøyene på mange etapper kan supplere eller helt erstatte taxi eller avlaste offentlig transport. En annen utstrakt bruk er også den første eller siste kilometeren etter lengre trikk-, bane- eller bussreiser.

– EY-rapporten dokumenterer at el-sparkesyklene er i ferd med å få en viktig rolle i å endre transportmønstre og bidra til et mer bærekraftig transportsystem for byene, sier partner Elisabeth Heggløv i EY.

– Den påpeker samtidig at det er viktig å få bukt med barnesykdommene. Ved siden av å bruke fornuftige, faktabaserte offentlige reguleringer for å løse «parkeringsproblemene» handler dette om å bedre miljøprofilen.

Det fremkom tidlig at flere av førstegenerasjons el-sparkesykler ikke var spesielt egnet som utleieobjekter og levetiden viste seg å være bare noen måneder. Voi sin siste modell, Voiager 3 med utbyttbare batterier, er beregnet å skulle holde for 24 måneders bruk.

Parisavdelingen til Voi beregnet at livssykluseffekten i 1. kvartal 2019 tilsvarte 121 gr pr. passasjerkilometer for tidliggenerasjons el-sparkesykler. Det aller meste skyldes produksjon og transport av syklene. I tredje kvartal 2019 var dette, takket være lengre levetid, økende bruk og mer bruk av el-kjøretøy for å betjene el-scooterparken, redusert til 68 gr/passasjerkilometer.

De nyeste el-sparkesyklene Voi har satt i drift med utskiftbare batterier reduserer utslipp pr. passasjerkilometer ytterligere til 35 gr. Blant annet ved at Voi har satset på nye modeller med utbyttbare batterier er miljømessig vugge-til-grav-påvirkning dermed redusert med 71% siden januar 2019.

Les hele rapporten her.

For spørsmål, kontakt:

Partner Elisabeth Heggløv, mob. 996 34 698