Pressemelding

28 aug. 2020 Oslo, NO

EY tilbyr alle ansatte gratis MBA

EY tilbyr nå alle ansatte en Virtual Master of Business Administration (MBA). EY Tech MBA er fullt akkreditert og tilbys i samarbeid med Hult International Business School. Programmet fokuserer på teknologi og ledelse og er gratis for alle EYs 300 000 ansatte over hele verden.

Pressekontakt
Bjørn Vihovde

Leder for Talent, EY i Norden

Lang erfaring fra norsk og nordisk ledergruppe i EY. Kultur og lederskap. Tidligere 16 år i Forsvaret, instruktør på Krigsskolen. Blitt mer opptatt av ski, fjellturer, helse og velvære enn tidligere.

EY Norge

Et tverrfaglig kompetansehus

EY er et globalt, tverrfaglig kompetansehus drevet av vårt formål: «Building a better working world» - for våre kunder, våre ansatte og samfunnene vi opererer i.

Relaterte temaer Karriere Teknologi Digitalisering

EY tilbyr nå alle ansatte en Virtual Master of Business Administration (MBA). EY Tech MBA er fullt akkreditert og tilbys i samarbeid med Hult International Business School. Programmet fokuserer på teknologi og ledelse og er gratis for alle EYs 300 000 ansatte over hele verden.

EY Tech MBA er et nytt initiativ som lar alle ansatte i EY ta hele eller deler av et omfattende opplæringsprogram med fokus på ny teknologi, for eksempel kunstig intelligens, blokkjeder, robotikk og med perspektiver på ledelse, mangfold og bærekraft. Det er et helt ut online, fleksibelt og akkreditert MBA-kurs.

– Vi må være i forkant av nye teknologier og nye strategier som kan hjelpe våre kunder med å navigere i en verden i endring. Med det nye initiativet investerer vi i kompetanse og ferdigheter som kan utvikle våre ansatte og gjøre dem til enda bedre rådgivere, Bjørn Vihovde, nordisk Talent Lead.

Moderne, fleksibel læring

For EY handler det både om kompetanse og om å tilby spennende muligheter for læring og utvikling – det siste er også viktig for EY som arbeidsplass og ikke minst for rekruttering.

– Vi ønsker å tiltrekke oss og beholde de beste ansatte, og det krever at vi kan tilby gode muligheter til å utvikle og trene nye ferdigheter. Det er attraktivt å tilby muligheten for et så omfattende gratis utdanningsprogram, og styrken er nettopp at det er fleksibelt, så mens noen vil ta hele studiet, vil andre ta utvalgte kurs etter behov og interesser, sier Vihovde.

EY Tech MBA bygger på et eksisterende internt opplæringsprogram, EY Badges, der EY-ansatte kan få kvalifikasjoner på spesifikke områder i en kombinasjon av virtuell utdanning og praktisk erfaring. EY Tech MBA vil omfatte så vel skriftlige oppgaver som en avsluttende prosjektoppgave. Det totale studiet er over 300 timer, og deltakelse krever en bachelorgrad og minst tre års arbeidserfaring.

– Vi kan ikke rekruttere oss ut av kompetanseutfordringer, vi må også re-lære våre egne ansatte. Derfor er slike initiativ som EY Badges og EY Tech MBA helt sentrale for å stimulere til livslang læring for alle, sier Vihovde.