Pressemelding

28 sep. 2020 Oslo, NO

På tide å få hjulene i gang igjen?

Ønsker du å sende ut dine ansatte på prosjekter i utlandet men nøler grunnet usikkerheten rundt Covid-19? Med noen forutsetninger bør det være mulig også i disse dager å la arbeidskraft krysse grensene.

Pressekontakt
EY Norge

Et tverrfaglig kompetansehus

EY er et globalt, tverrfaglig kompetansehus drevet av vårt formål: «Building a better working world» - for våre kunder, våre ansatte og samfunnene vi opererer i.

Relaterte temaer COVID-19 Skatt Jus

Ønsker du å sende ut dine ansatte på prosjekter i utlandet men nøler grunnet usikkerheten rundt Covid-19? Med noen forutsetninger bør det være mulig også i disse dager å la arbeidskraft krysse grensene.

Artikkelforfatter: Margrethe Sandsmark Haagensen, advokatfullmektig i EY, telefon +47 957 83 458 

Egne ansatte ut eller fagpersonell fra utlandet til å gjennomføre prosjekter her hjemme? Når utenlandsk arbeidskraft ankommer de store flyplassene i Norge, står personell klare for å utføre testing. Personer som er bosatt i og ankommer fra Schengen- og EØS-områdene for å utføre arbeid eller oppdrag kan unntas fra karanteneplikt ved negative tester. Det kreves to tester etter ankomst til Norge, og dersom første test er negativ kan personen arbeide i Norge uten hinder av karanteneplikt. Dette lemper i stor grad restriksjonene som gjelder når man sender arbeidskraft til Norge i disse dager.

Har du bestemt deg for å sende ut ansatte på prosjekter i utlandet og ønsker å dekke den ansattes skatteforpliktelser i arbeidslandet? I både norsk internrett og i skatteavtaler finnes flere metoder for å unngå beskatning av samme inntekt i både hjem- og arbeidsland. Valget av metode for unngåelse av dobbeltbeskatning kan utgjøre store skattemessige forskjeller. Mange arbeidsgivere som dekker den ansattes skatt i utlandet har avtale med sine utstasjonerte ansatte at disse skal skatte i Norge som om de hadde jobbet i Norge hele året. 

Den skattemessige konsekvensen av hvilken metode for unngåelse av dobbeltbeskatning som benyttes, får dermed betydning for arbeidsgiver ved slik avtale. Dersom et prosjekt i utlandet har en estimert varighet på rett i underkant av ett år, så kan det dersom forholdene tillater det ofte være skattemessig gunstig om prosjektet forlenges noe slik at den internrettslige ettårsregelen kan benyttes for unngåelse av dobbeltbeskatning, om vilkårene for øvrig er oppfylt.

Har du allerede ansatte på utstasjoneringskontrakter, men hvor enkelte har vært Covid-fast med hjemmekontor i Norge? Lurer du på hvordan hjemmekontorarbeidet påvirker mulighetene for anvendelse av den internrettslige ettårsregelen, og hvilke skattemessige konsekvenser det kan ha dersom annen metode for unngåelse av dobbeltbeskatning nå må benyttes? En rekke andre problemstillinger reises også ved bruk av hjemmekontor, blant annet når det gjelder både rapportering, skatt og arbeidsgiveravgift for arbeidsgivere hvor det blir svært viktig å ha regelsettene klart for seg.

Nå som vi har hatt over et halvt år med Covid-19 i samfunnet, og myndighetene har kommet med flere retningslinjer om hvilke lempelser og presiseringer som gjelder av rapporterings- og skatteregler i denne perioden, så vil arbeidsgivere være rustet for å inngå utstasjoneringskontrakter som så langt det lar seg gjøre tar høyde for dette i forkant av at arbeidskraft beveger seg over grensene. Så lenge man har tunga rett i munnen når det gjelder regelsettene, og så lenge man er nøye med til enhver tid å følge smittevernreglene, så skal det ikke være noe i veien for å la arbeidskraft bevege seg over grensene også i disse dager.