Pressemelding

9 sep. 2020 Oslo, NO

Familiebedrifter skal få drahjelp til innovasjon, entreprenørskap og bærekraft

EY inngår en tre-årig samarbeidsavtale med The Ocean Opportunity Lab. Samarbeidet er rettet mot familiebedrifter og skal bidra til at neste generasjon familiebedrifter integrerer innovasjon, entreprenørskap og bærekraft i sine forretningsmodeller.

Pressekontakt
Mette Ballari

Private and Family Enterprise Leader, EY Norge

Engasjert Associate Partner. Tro på å hjelpe eiere til å bli bevist på sitt ansvar. Ønsker å bidra til positive ringvirkninger. Mange års erfaring i å hjelpe eiere å oppnå strategiske prioritering.

EY Norge

Et tverrfaglig kompetansehus

EY er et globalt, tverrfaglig kompetansehus drevet av vårt formål: «Building a better working world» - for våre kunder, våre ansatte og samfunnene vi opererer i.

Relaterte temaer Vekst

EY inngår en treårig samarbeidsavtale med The Ocean Opportunity Lab. Samarbeidet er rettet mot familiebedrifter og skal bidra til at neste generasjon familiebedrifter integrerer innovasjon, entreprenørskap og bærekraft i sine forretningsmodeller.

«Kunsten å lede et familieselskap» er EYs skreddersydde kompetanseprogram til familieeide bedrifter. Det består av ulike seminarer hvor temaer som løftes frem skal engasjere og motivere eiere og neste generasjons eiere til å jobbe godt sammen, og utarbeide en felles plan for virksomheten/eierskapet.   

– Vår visjon er å gi eiere og neste generasjons eiere kunnskap slik at de tar gode valg til fordel både for familien, eierne og bedriften/kapitalen. De valg eierne tar har stor påvirkning på samfunnet, sier Mette Ballari, som står bak kunnskapsprogrammet «Kunsten å lede et familieselskap».

– I Norge er tre av fire bedrifter familieeide og disse står for en betydelig verdiskapning i samfunnet vårt. Verden er i stor endring og det er eiere av familiebedrifter som har makten og penger til endring. For å sikre verdiskapingen over tid, må bærekraft integreres i forretningsmodellen.

Tidligere Nor-Shipping sjef Birgit Liodden står bak The Ocean Opportunity Lab og den flytende innovasjonsbåten TOOL / MS Bjørvika, med samarbeidspartnere i 17 land.

– Den innovasjonskraften og kompetansen som TOOL har, vil være til stor nytte for eiere og neste generasjons eiere av Family Business. Vi får her sammen en unik mulighet til å gi familier en viktig strategisk kompetanse og innsyn i nye forretnings- og samarbeidsmodeller, sier Bjørgun Jønsberg, partner i EY.

– Oppstartsselskapene står for nye ideer og løsninger, sammen er dette en kraftfull «kombo» for en mer bærekraftig fremtid, sier Hanne Thornam i EYs rådgivningsenhet for klima og bærekraft.

Samarbeidsavtalen signeres denne uken om bord på innovasjonsbåten MS Bjørvika. Birgit Liodden fra TOOL, Mette Ballari og Bjørgun Jønsberg fra EY, som er ansvarlig for «Private Client Services Norway» og Hanne Christine Thornam, leder for klima- og bærekraftstjenester i EY, vil være de drivende kreftene i prosjektet.