Pressemelding

4 sep. 2020 Oslo, NO

Svak praksis på bærekraftsrapportering

En kartlegging Finanstilsynet nylig har gjennomført av bærekraftsrapporteringen til noterte foretak viser store mangler. Undersøkelsen kartlegger status for anerkjent god praksis, som allerede er regulert i flere land i EU, det er tydelig at norske selskaper nå henger etter, sier Hanne Thornam, leder for EYs rådgivning på klima og bærekraft.

Pressekontakt
EY Norge

Et tverrfaglig kompetansehus

EY er et globalt, tverrfaglig kompetansehus drevet av vårt formål: «Building a better working world» - for våre kunder, våre ansatte og samfunnene vi opererer i.

Relaterte temaer Assurance

En kartlegging Finanstilsynet nylig har gjennomført av bærekraftsrapporteringen til noterte foretak viser store mangler. Undersøkelsen kartlegger status for anerkjent god praksis, som allerede er regulert i flere land i EU, det er tydelig at norske selskaper nå henger etter, sier Hanne Thornam, leder for EYs rådgivning på klima og bærekraft.

Undersøkelsen viser at kun 7 av 193 selskaper svarer bekreftende på alle spørsmålene om bærekraft og kun 8 om klimarisikorapportering. 36 rapporterer ikke bærekraftinformasjon.

– EYs globale undersøkelser viser at 98% av institusjonelle investorer jobber med å forbedre sin tilnærming til å analysere bærekraftsinformasjon som del av sine investeringsbeslutninger, og at bærekraft og klimarisiko rangeres som stadig viktigere. Aksjonærer og finansmarkedet generelt er opptatt av dette som del av å forstå finansiellrisiko. Kunder og forbrukere etterlyser dette for å kunne gjøre mer informerte valg, sier Thornam.

Hun forteller at Finanstilsynets rapport samstemmer godt med det hun og hennes team har funnet gjennom tilsvarende kartlegginger.

– Det er heldigvis et økende antall bedrifter som forstår verdien og viktigheten av slik rapportering. Samtidig går det alt for trått for mange. Vår erfaring er at de som begynner å jobbe seriøst med dette også får gode verktøy til å forstå egen risiko bedre og tilpasse bedriften til fremtidens krav og forventninger – som kommer til å skjerpes betydelig på dette området, ikke bare fra finansmarkedet.

EUs «non-financial reporting directive» stiller allerede mye strengere krav enn vi har i Norge, og det integreres nå krav til klimariskorapportering og konkrete krav til å rapportere omsetning relatert til bærekraftige aktiviteter iht. kriterier i den nylige lanserte «EU Taxonomy for Sustainable activities». Norge og norske selskaper kommer forhåpentligvis etter i full fart, sier Thornam.

Les artikkel om saken i E24 her.

Les meldingen fra Finanstilsynet her.

EY-rapport om investorperspektivene: How will ESG performance shape your future?