Pressemelding

9 okt. 2020 Oslo, NO

EY fokuserer på fysisk og mental helse

Den 10. oktober er verdensdagen for mental helse, og 9. oktober vil EY fokusere på fysisk og mental helse på arbeidsplassen. Det handler om å være mer bevisst – som på trivsel for kolle-ger – ikke minst i en COVID-19-tid med mye hjemmekontor.

Pressekontakt
Bjørn Vihovde

Leder for Talent, EY i Norden

Lang erfaring fra norsk og nordisk ledergruppe i EY. Kultur og lederskap. Tidligere 16 år i Forsvaret, instruktør på Krigsskolen. Blitt mer opptatt av ski, fjellturer, helse og velvære enn tidligere.

EY Norge

Et tverrfaglig kompetansehus

EY er et globalt, tverrfaglig kompetansehus drevet av vårt formål: «Building a better working world» - for våre kunder, våre ansatte og samfunnene vi opererer i.

Relaterte temaer Bedriftsansvar

Den 10. oktober er verdensdagen for mental helse, og 9. oktober vil EY fokusere på fysisk og mental helse på arbeidsplassen. Det handler om å være mer bevisst – som på trivsel for kolleger – ikke minst i en COVID-19-tid med mye hjemmekontor.

World Mental Health Day har som mål å øke bevisstheten om mental helse, og gjøre det lettere å snakke om psykiske helseproblemer. Dette gjelder også på arbeidsplassen, der for eksempel stress og dårlig trivsel kan være vanskelig for den enkelte.

Men mental helse er mer enn bare fravær av psykiske lidelser. Det handler også om å ha det bra, om å ha balanse i arbeidslivet og om å støtte hverandre på arbeidsplassen.

– Jeg tror at velvære er smittsomt i en organisasjon, men det samme er misnøye. Derfor er det så viktig at vi i vår kultur og i vår ledelsesfilosofi fokuserer på mental helse og på hvordan vi finner mening og balanse i arbeidslivet, sier Bjørn Vihovde, nordisk Talent-leder i EY og fortsetter:

– Det kan være vanskelig å snakke om mental helse, spesielt i en travel hverdag, men vi kan gjøre en innsats for å skape en arbeidsplass der det er rom for å snakke om både fysiske og mentale utfordringer, og der ledelse handler om både hjernen og hjerte.

Corona-isolasjon krever nye samfunn

EY oppfordrer ansatte til å bruke dagen som en spesiell anledning til å spørre mer om hverandre, ta mer hensyn til hverandres velvære og vise interesse. Samtidig er trivsel et sentralt element i EYs modell for Transformative Leadership, som både handler om ledernes oppførsel og om individuell utvikling.

– Det er godt dokumentert at et sterkt formål, følelsen av mening og det å være en del av et fellesskap betyr noe for velvære. Både menneskelig, ledelsesmessig og kommersielt er det av stor betydning i et selskap, forklarer Vihovde.

Ikke minst ser han Covid-19 og utbredt bruk av hjemmekontor som en spesiell grunn til å være særlig oppmerksom på det mentale:

– I en tid med mye hjemmekontor har vi ikke den samme uformelle kontakten med kolleger på kontoret på møter, over en kaffe eller lunsj. Det er en mental utfordring for oss alle, og det krever mer å holde kontakten og være nær hverandre virtuelt.

Ask more. Be aware. Show interest.

I Norden er budskapet til EYs over 7000 ansatte: «Ask more. Be aware. Show interest.» I tillegg kan ansatte delta i en serie virtuelle økter om mentalt velvære og temaer som mindfulness, trivsel og stress. Globalt kaller EY oktober for Flextober og fokuserer på det fleksible arbeidslivet med en serie interne webcasts med titler som «Reboot your mind», «Reboot balance», «Reboot your body» og «Reboot digital wellbeing».