Pressemelding

28 okt. 2020 Oslo, NO

Hvor er de grønne enhjørningene?

Mandag lanserte EY en undersøkelse om barrierer for skalering av grønn innovasjon i Norge, i samarbeid med UN Global Compact Norge, Norwegian Venture Capital & Private Equity Association (NVCA), Nysnø Climate Investments og Investinor.

Pressekontakt
EY Norge

Et tverrfaglig kompetansehus

EY er et globalt, tverrfaglig kompetansehus drevet av vårt formål: «Building a better working world» - for våre kunder, våre ansatte og samfunnene vi opererer i.

Relaterte temaer Assurance

Mandag lanserte EY en undersøkelse om barrierer for skalering av grønn innovasjon i Norge, i samarbeid med UN Global Compact Norge, Norwegian Venture Capital & Private Equity Association (NVCA), Nysnø Climate Investments og Investinor.

Undersøkelsen tar utgangspunkt i et av hovedfunnene fra rapporten om tempo på grønn omstilling i Norge, som EY skrev på oppdrag for Klima- og Miljødepartementet i fjor – at selv om det finnes mange spennende grønne piloter, sliter Norge fortsatt med skalering av grønne bedrifter gjennom den såkalte «dødens dal».

EY undersøkte hva medlemmene i Global Compact og NVCA mener er de viktigste barrierene. Funnene fra undersøkelsen ble godt oppsummert av Kim Noguera Gabrielli på UN Global Compacts Nordic Future of Business Summit, som følgende nøkkelbarrierer:

  • Grønn kompetanse hos investorer
  • Uklar næringsliv politikk
  • Tilgang på prosjekter

Undersøkelsen ble også dekket av E24, med fokus på uenighet rundt hvem som sinker skalering av grønn innovasjon. Er det mangel på gode prosjekter, eller mangel på kompetanse hos investorene som er problemet?

Teamet som jobbet med denne saken var Yvonne Fadnes, Jon-Kristian Rydningen og Liam Flannigan.

Les saken i E24.