Pressemelding

28 okt. 2020 Oslo, NO

Scenariorapport: Slik vinnes kampen om den grønne ledertrøya

EY-rapporten Vestlandsscenarioer 2020 – Felles kunnskapsgrunnlag for en foretrukket fremtid – ble presentert på et møte i Bergen 28. oktober.

Pressekontakt
EY Norge

Et tverrfaglig kompetansehus

EY er et globalt, tverrfaglig kompetansehus drevet av vårt formål: «Building a better working world» - for våre kunder, våre ansatte og samfunnene vi opererer i.

Relaterte temaer Rådgivning

EY-rapporten Vestlandsscenarioer 2020 – Felles kunnskapsgrunnlag for en foretrukket fremtid – ble presentert på et møte i Bergen 28. oktober. En bred allianse sto bak bestillingen; Vestland Fylkeskommune, NHO, LO, KS, NAV, Bergen Næringsråd, Næringsalliansen i Hordaland, Sogn og Fjordane Næringsråd, Bergen kommune og Atheno.

Bak rapporten ligger en samlet forståelse av at vi er i en tid med tydelige krav til omfattende omstillinger. Rapporten trekker frem og tydeliggjør disse kravene til omstilling for Vestland fylke.

– Scenarioanalysen er eit godt grunnlag for å lage eit vegkart for korleis vi saman kan utvikle Vestland til Noreg, og verdas, fremste region innan berekraftig, grøn omstilling og næringsutvikling. At vi lukkast med dette er ikkje berre naudsynt for verdiskapinga og velstanden for framtidige generasjonar i fylket, men også for resten av landet og verda, seier fylkesordførar Jon Askeland på vegne av partnarskapet.

Vestland er det første fylket som har fått frem en slik oversikt over muligheter og utfordringer knyttet til koronakrisen og globale megatrender som det grønne skiftet. Rapporten skisserer tre ulike fremtidsscenarioer for fylket. Det første viser hva man bør jobbe mot. Scenario 2 viser en fremskriving av hvordan situasjonen vil være dersom utviklingen fortsetter i samme spor. Det tredje viser et uønsket utfall, der næringslivet ikke klarer å tilpasse seg utviklingen med nye krav og skjerpet konkurranse.

Partner i EY Maria Helsengreen har ledet arbeidet med rapporten.  Hun understreker at de ikke kommer unna vanskelige valg og prioriteringer hvis de skal få til den nødvendige omstillingen i Vestland.

– I arbeidet med Vestlandsscenarioene har EY identifisert store muligheter for grønn re-industrialisering på land. Felles for mange av disse er at de bygger videre på Norges verdensledende olje- og gasskompetanse, og at de krever store mengder elektrisk kraft. Med manglende nettkapasitet i store deler av fylket har vi ikke klart å finne andre alternativer enn å utsette elektrifiseringen av Nordsjøen, drive varmekraftverket på Mongstad videre og forsterke transformatorkapasiteten på ytre ring. Dette må til, skal vi utløse de langsiktige mulighetene for hydrogenøkonomien og etablere varige grønne arbeidsplasser.

Rapporten viser at grønn omstilling vil være helt avgjørende for å lykkes fremover. Og dersom fremtidig verdiskaping, eksportverdier, arbeidsplasser og velstand skal sikres må alle gode krefter innen næringsliv, det offentlige og akademia jobbe sammen. Det foretrukne scenarioet i rapporten viser et Vestland der man utnytter alle ressurser og lykkes med å arbeide med innovasjon på tvers av verdikjeder. Et eksempel er leverandørindustrien som er i ferd med å omstille seg fra primært å levere til petroleumssektoren til å løse utfordringer knyttet til fremtidens energikilder som vind, sol, hydrogen og batteriteknologi.

Klikk her for executive summary

Hele rapporten finner du her