Pressemelding

2 des. 2020 Oslo, NO

Ny digital MVA melding i 2022

Ny digital MVA-melding er basert på SAF-T MVA-koder og rapportering skal skje direkte fra regnskapssystemet. Er din bedrift klar?

Pressekontakt
Cecilie Dyrnes

Partner, Advokat, Tax & Law, EY Norge

Engasjert og nysgjerrig med sterkt fokus på kompetanseutvikling. Skriver også fagbøker og twitrer om merverdiavgift. Trives på sjøen og på fjelltopper, sommer som vinter.

Relaterte temaer Skatt

Ny digital MVA-melding er basert på SAF-T MVA-koder og rapportering skal skje direkte fra regnskapssystemet. Er din bedrift klar?

Info fra Skatteetaten

Skatteetaten har nå gått ut offisielt med informasjon om at det kommer ny digital MVA-melding. Informasjonen er bl.a. gitt i Skatteinfo nr. 11/2020 som ble utgitt den 2. desember 2020. Link til denne finner du nedenfor. 

Hva er nytt?

Dagens MVA-melding sendes inn manuelt via Altinn og er skjemabasert med 19 faste poster. Den nye digitale MVA-meldingen skal være kodebasert, og skal leveres direkte fra bedriftens regnskapssystem. Det er ennå ikke gitt detaljert informasjon om det tekniske grensesnittet, men det forventes å komme mer detaljer om dette snart. Det er heller ikke gitt informasjon om en eventuell overgangsordning eller om det vil gjøres unntak.

Den nye meldingen skal være basert på standard SAF-T koder. Disse består av til sammen 30 koder. Dette tilsier dermed at detaljnivået på rapporteringen øker sammenlignet med dagens MVA-melding. Link til SAF-T kodene finner du her: Norwegian SAF-T Standard VAT/Tax codes - Skatteetaten

Meldingen skal være fleksibel i den forstand at rapportering av merverdiavgift bare skal skje på de poster i regnskapet hvor det er bevegelse. I den nye digitale MVA-meldingen skal det også rapporteres tap på krav, justering, tilbakeføring og uttaksmerverdiavgift. Det skal åpnes for at man kan gi kommentarer pr. kode og at man skal kunne laste opp vedlegg, f.eks. forklaring, pr. melding.

Den nye meldingen skal gjelde for alle termintyper, dvs. både 2-månedlig, kortere terminer og årsterminer. Det er ennå ikke kjent om det vil bli gitt særregler for små bedrifter. Det er heller ikke gitt mer info i forhold til fellesregistrering. Frister for levering av den nye meldingen og innbetaling av merverdiavgift skal være de samme som i dag.

Testing og ikrafttredelse

Det skal åpnes for testing mot slutten av 3. kvartal 2021. Forventet ikrafttredelse er 1. januar 2022.

Vi kjenner til at Skatteetaten også jobber med å utvikle en såkalt «Salgs- og kjøpsmelding» som vil medføre periodevis rapportering på transaksjonsnivå (fakturadata). Dette medfører en betydelig utvidelse av opplysningsplikten i forhold til i dag, og dette krever derfor gjennomføring av høring og påfølgende lovendringer. Vi forventer at mer detaljer rundt dette vil foreligge snart.

Er du klar for digital rapportering av MVA?

For å kunne rapportere MVA på grunnlag av SAF-T MVA-koder, er det viktig at bedriften har «mappet» sine egne koder opp mot disse. Standard SAF-T kodene er mer detaljerte enn postene i den MVA-meldingen vi har i dag, og vår erfaring er at mange bedrifter ennå ikke har tilpasset seg SAF-T standarden.

Det er også viktig at bedriften har god kontroll på kvaliteten på de dataene som registreres inn i systemet, slik at det ikke gir avvik når det rapporteres. Det kan derfor være en fordel å ta en gjennomgang av masterdata, rutiner og prosesser i god tid før den nye MVA-meldingen implementeres.

EY har solid erfaring med gjennomgang og evaluering av bedrifters systemer og prosesser mht. SAF-T. Vi har erfaring fra om lag 30 forskjellige ERP-systemer, og kan hjelpe deg både med kvalitetssikring, mapping av MVA-koder og analyser ved hjelp av våre digitale verktøy. Vårt tverrfaglige team består av personer med kompetanse innen bokføring, IT og jus. Sammen kan vi hjelpe deg med forberedelsene til ny MVA-melding.

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål.

Cecilie Aasprong Dyrnes, advokat, partner EY Tax, E-post: cecilie.dyrnes@no.ey.com
Morten Jensen, associate partner EY FAAS, E-post: morten.jensen@no.ey.com
Bene Kroslid Eide, senior manager, EY FAAS, E-post: bente.eide@no.ey.com
Sverre Jarl Enger, manager, EY FAAS Tech, E-post: sverre.jarl.enger@no.ey.com

Link til vår info om SAF-T

Link til Skatteinfo 11/2020