Pressemelding

20 jan. 2021 Oslo, NO

Grønn re-industrialisering på land kan redde næringslivet på Vestland

Nå er prosjektet som EY utarbeidet for Vestland blant finalistene til å vinne Konsulentprisen 2020. Vinneren kåres 28. januar.

Pressekontakt
Gunilla Resare

Leder for kommunikasjon, EY Norden og leder for markeds- og kommunikasjonsavdelingen, EY Norge

Brenner for å formidle de gode historiene fra våre ulike forretningsområder. Bruker fritiden til å reise og oppleve nye ting.

Relaterte temaer Rådgivning

Nå er prosjektet som EY utarbeidet for Vestland blant finalistene til å vinne Konsulentprisen 2020. Vinneren kåres 28. januar.

- Da Covid-19 og oljeprisfall traff Norge, medførte det unntakstilstand på Vestland, og vi ble spurt om å hjelpe dem med en scenarioanalyse, sier EYs Maria Helsengreen, som ledet arbeidet.

Usikkerheten for hvordan Covid-19 og oljeprisfallet ville påvirke næringslivet var ifølge Helsengreen stor, men viljen til å omstille var enda større.

Faktagrunnlaget ble utarbeidet av et tverrfaglig kompetanseteam i EY og presentert 7 uker senere i scenarioanalysen Vestlandsscenarioer 2020. Faktagrunnlaget identifiserte også muligheter og utfordringer knyttet til koronakrisen, utviklingstrekk regionalt, nasjonalt og globalt, og globale megatrender.

- Med naturgitte styrker har Vestland gode forutsetninger for å ta en ledertrøye når vi teller 2035. Men den må være grønn, sier EYs Maria Helsengreen, som ledet arbeidet.

Med det mener hun at Vestland må satse på grønn omstilling, selv om det koster, noe som også vil være veldig positivt for Norge:

- Mulighetsrommet er stort og kan resultere i økt verdiskapning på 100 milliarder og 17 000 nye arbeidsplasser. Lykkes Vestland, lykkes Norge, sier Helsengreen.

Syv av næringene som trekkes frem i rapporten Vestlandscenarioer 2020 representerer ca. 25 prosent av norsk fastlandseksport. I tillegg står næringene for en tredjedel av verdiskapningen, og sysselsettingen av omtrent en femtedel av de sysselsatte i fylket.

- Scenarioanalysen viser at omstilling i eksportnæringer som hydrogen, havvind, CCS, mineralutvinning på havbunnen og CCU vil gi størst gevinst og lavest mulig klimaavtrykk. Tidlig omstilling i disse eksportnæringene vil også øke etterspørselen fra andre land, sier Helsengreen.

Hun introduserer samtidig «grønn re-industrialisering»:

– Grønn re-industrialisering på land kan redde Vestland. Felles for mange av disse er at de bygger videre på Norges verdensledende olje- og gasskompetanse, og at de krever store mengder elektrisk kraft, sier Helsengreen.

Det foretrukne scenarioet i rapporten viser et Vestland der man utnytter alle ressurser og lykkes med å arbeide med innovasjon på tvers av geografi, verdikjeder og bransjer; offentlig sektor, privat næringsliv og akademia.

- Et eksempel er leverandørindustrien som er i ferd med å omstille seg fra primært å levere til petroleumssektoren til å løse utfordringer knyttet til fremtidens energikilder som vind, sol, hydrogen og batteriteknologi, sier Helsengreen.

Men det går ikke uten en effektiv omstilling i næringslivet. For nå kommer det nye kriterier fra EU (EU Taxonomi) om hva som er bærekraftig, og da må Vestlandsbedriftene være kjappe på ballen til å omstille.

Fylkesordfører Jon Askeland forteller på vegne av partnerskapet:

- Scenarioanalysen er eit godt grunnlag for å lage eit vegkart for korleis vi saman kan utvikle Vestland til Noreg, og verdas, fremste region innan berekraftig, grøn omstilling og næringsutvikling. At vi lukkast med dette er ikkje berre naudsynt for verdiskapinga og velstanden for framtidige generasjonar i fylket, men også for resten av landet og verda, sa fylkesordfører Jon Askeland i forbindelse med lanseringen av rapporten.

Det er Vestland Fylkeskommune, NHO, LO, KS, NAV, Bergen Næringsråd, Næringsalliansen i Hordaland, Sogn og Fjordane Næringsråd, Bergen kommune og Atheno som gikk sammen for å innhente faktagrunnlaget som EY har utarbeidet. Les hele rapporten her.

Det er Konsulentguiden og Virke som kårer vinnere av Konsulentprisen 2020 den 28. januar i et digitalt event. EY og Vestlandsscenarioer 2020 er blant finalistene i to av tre kategorier: «Årets konsulentselskap» og «Årets konsulentoppdrag».

I kategorien «Årets konsulentselskap» stiller EY, Rambøll og IBM.

I kategorien «Årets konsulentoppdrag» stiller EY, Sopra Steria, Accenture og Mashmellow.

Kåringen kan publikum følge her.