Pressemelding

9 feb. 2021 Oslo, NO

Nå skal EY bli karbonnegativt innen utgangen av 2021 – og oppnå «net zero» i 2025

EY oppnådde karbonnøytralitet allerede i 2020. Nå forteller EY Norges administrerende direktør, Christin E. Bøsterud om ytterligere grep lokalt, som skal sikre «net zero» fotavtrykk innen 2025.

Pressekontakt
EY Norge

Et tverrfaglig kompetansehus

EY er et globalt, tverrfaglig kompetansehus drevet av vårt formål: «Building a better working world» - for våre kunder, våre ansatte og samfunnene vi opererer i.

EY oppnådde karbonnøytralitet allerede i 2020. Nå forteller EY Norges administrerende direktør, Christin E. Bøsterud om ytterligere grep lokalt, som skal sikre «net zero» fotavtrykk innen 2025.

- Vi er stolte av å være en del av en global organisasjon som har forpliktet seg til science based target-initiativet. Spesielt at vi har satt oss mål om å bidra til å oppnå 1,5 graders målet (SBT), sier Bøsterud.

Bøsterud forteller videre om hvordan rådgivnings- og revisjonsselskapet EY nådde 2020-målet.

- I desember 2020 oppnådde EY delmålet å bli karbonnøytrale globalt, men mye mer må gjøres for å bidra til å nå verdens klimamål. Derfor har EY satt høye ambisjoner for eget klimakutt fremover, sier Bøsterud.

Hun forteller at EY ser det som del av sitt ansvar å delta aktivt i den grønne omstillingen, helt i tråd med selskapets visjon og strategi.

- Vi forplikter oss til en rekke tiltak for å skape en «Better working world», som er vårt motto i EY. En viktig del av å oppnå dette er å bekjempe klimaendringer, sier Bøsterud.

Hun legger til at selv om reiser av enhver art er «verstingen» i EYs klimaregnskap, er det i tillegg mange områder hvor et positivt klimabidrag kan kreves, bl.a.:

  • Alle nye leieavtaler i Norge skal sikre at byggene vi flytter inn i skal være blant de beste på klima- og miljø.. Et eksempel er Powerhouse Telemark som produserer mer energi enn det forbruker gjennom et livsløp, og er et av verdens mest energieffektive og miljøvennlige bygg. Et annet eksempel er S7 som blir nytt Oslo kontor fra 2023. I tillegg til at bygget blir BREEAM sertifisert, vil EYs fotavtrykk begrenses betraktelig med fokus på fleksibilitet og opplevelser fremfor tilgjengelige arbeidsstasjoner.
  • Alle strømavtaler skal sikre 100% grønn kraft. 
  • Interne møtereiser skal reduseres med minst 50%.
  • Learning og development reiser skal reduseres med minst 80%.
  • I samarbeid med kunder, ønsker vi å redusere kunderelaterte reiser med minst 35%.
  • EY vil utstyre alle ansatte med verktøy som gjør det mulig å kalkulere forbruk, for selv kunne jobbe aktivt med å redusere mengden karbonutslipp i forbindelse med kundearbeid.
  • Kreve at 75% av EYs leverandører, målt etter utgifter, skal sette mål for utslippskutt i tråd med Paris-avtalen (Science-based targets) før utgangen av 2025.
  • EY skal tilrettelegge for riktig kompetanse og løsninger for å hensynta klima- og miljø i alle tjenesteleveranser.

Disse grepene kommer i tillegg til selskapets øvrige tiltak for å redusere organisasjonens klimaavtrykk og skape bærekraftig vekst.

Nye bærekraftige løsninger skal hjelpe EYs kunder nå sine bærekraftmål

I tillegg til arbeidet med å gjøre EY selv mer bærekraftig jobber vi på tvers av alle tjenesteområder i å utvikle bærekraftløsninger for kunder, som for eksempel strategier, handlingsplaner, rapportering, revisjon, due- diligence osv.  EY har lenge satset på bærekraft og har i dag en av Norges største ekspert team på klima- og bærekraft. 

- Vi hjelper allerede veldig mange kunder med å skape bærekraftige løsninger for fremtiden.. Vår rådgivning er fokusert rundt verdiskapende bærekraft. Vestlandsscenarioer 2020 er et godt eksempel på dette, sier Bøsterud.

Bøsterud peker videre på viktighetene av at Norges eksportnæringer omstiller nå.

- EU er i ferd med å gi «bærekraft» en større, og for mange, mer krevende betydning. For norske bedrifter, og spesielt eksportindustrien, gir dette et stort mulighetsrom. Vi kan skape arbeidsplasser og verdiskaping hvis vi tar de riktige grepene nå, sier Bøsterud.

Hun er tydelig på at det ikke bare er industrien og eksportnæringene som bør ta grep. 

-   Nå har vi mulighet for å investere i teknologi og tilpasse virksomheter for minst mulig karbonutslipp. Sånn sett har pandemien bidratt til å akselerere dette, sier Bøsterud.

Hun forteller at mange av endringene EY har gjort under pandemien har gitt grunnlaget for dagens mål.

- Vi jobber på nye måter, vi finner nye løsninger og tilpasser våre beste løsninger til en ny hverdag. Nå skal vi fortsette med å innovere og dra nytte av læringene og de løsninger vi har satt ut i livet internt, som selvfølgelig også skal deles ekstern med våre kunder, sier Bøsterud.

Internasjonalt har EY nylig tatt initiativ til et samarbeid med HRH The Prince of Wales’s Sustainable Markets Initiative; S30. Det er en gruppe på 30 personer bestående av verdens ledende bærekraftsledere på direktørnivå. Fokuset er å akselerere næringsaktivitet innenfor bærekraft og bygge oppunder "Terra Carta" - et mandat som setter bærekraft i hjertet av privat sektor. 

Globalt spiller også EY en ledende rolle i World Economic Forums International Business Council – forumet som blant annet har utviklet et sett med standardberegninger og opplysninger om ikke-finansielle faktorer for investorer og andre interessenter.

Lokalt har EY bl.a. bidratt aktivt til utviklingen og gjennomføringen av SHE Index powered by EY, for å bidra aktivt til et likestilt arbeidsliv som en naturlig del av mangfold og inkluderingsagendaen.

I 2021 forventes blant annet EUs taksonomi for bærekraftige investeringer. Selv om det ikke bør være motivasjonen for selskaper til å omstille, så forventer Bøsterud en økt oppdragsmengde i bærekraftsegmentet.

- Sitter du i en ledergruppe hvor EU-taksonomien ikke er på agendaen bør du være den første til å foreslå det som tillegg på sakslisten. Det vil påvirke hvordan vi gjør business i fremtiden, avslutter Bøsterud.