Pressemelding

15 mar. 2021

Veikart for grønn omstilling i Vestland kåret til «Årets konsulentoppdrag»

Vestlandsscenarioer 2020 gikk helt til topps i den prestisjefylte konkurransen Konsulentprisen 2020.

Pressekontakt
Maria B. Helsengreen

Nordic Sustainability Consulting Lead, Partner/Principal, Consulting, EY Norge

Partner og leder for EYs rådgivningstjenester i Bergen. På fritiden trives jeg best, og er i mitt ess, på en fjelltopp og under turen opp. Både Jotunheimen og Vestlandet er favoritter i familien.

Bidragsytere

Vestlandsscenarioer 2020 gikk helt til topps i den prestisjefylte konkurransen Konsulentprisen 2020. Analysen og veikartet som EY utarbeidet for Vestland fylke gikk helt til topps og stakk av med seieren i kategorien «Årets konsulentoppdrag».

- Dette var veldig gøy! Spesielt fordi vi vet at konsulentnæringen produserer et hav av gode analyser og strategier – og så seiler vi avgårde med seieren ombord. Jeg håper de andre fylkene og kommunene ser til Vestland fylke når de skal ta tak i den grønne omstillingen, sier EYs Maria Helsengreen, som ledet arbeidet med Vestlandsscenarioer 2020.

Da Covid-19 og oljeprisfall traff Norge, medførte det unntakstilstand på Vestland, og EY ble spurt om å hjelpe med en scenarioanalyse.

Faktagrunnlaget ble utarbeidet av et tverrfaglig kompetanseteam i EY og presentert 7 uker senere i scenarioanalysen. Faktagrunnlaget identifiserte også muligheter og utfordringer knyttet til koronakrisen, utviklingstrekk regionalt, nasjonalt, og globalt, og globale megatrender.

- Med naturgitte styrker har Vestland gode forutsetninger for å ta en ledertrøye når vi teller 2035. Men den må være grønn, sier Helsengreen.

17 000 nye arbeidsplasser

Det foretrukne scenarioet i rapporten viser et Vestland der man utnytter alle ressurser og lykkes med å arbeide med innovasjon på tvers av geografi, verdikjeder, bransjer; offentlig sektor, privat næringsliv og akademia.

- Et eksempel er leverandørindustrien som er i ferd med å omstille seg fra primært å levere til petroleumssektoren til å løse utfordringer knyttet til fremtidens energikilder som vind, sol, hydrogen og batteriteknologi, sier Helsengreen.

Men det går ikke uten en effektiv omstilling i næringslivet. For nå kommer det nye kriterier fra EU (EU Taxonomi) om hva som er bærekraftig, og da må Vestlandsbedriftene være kjappe på ballen til å omstille.

Hun mener Vestland må satse på grønn omstilling, selv om det koster, noe som også vil være veldig positivt for Norge:

- Mulighetsrommet er stort og kan resultere i økt verdiskapning på 100 milliarder og 17 000 nye arbeidsplasser. Lykkes Vestland, lykkes Norge, sier Helsengreen.

Vestlands eksportnæringer står for 34 prosent av verdiskapingen og 22 prosent av de ansatte i Vestland fylkeskommune. Dette gjør Vestland til et stort eksportfylke. 

- Scenarioanalysen viser at omstilling i eksportnæringer som hydrogen, havvind, CCS, mineralutvinning på havbunnen og CCU vil gi størst gevinst og lavest mulig klimaavtrykk. Tidlig omstilling i disse eksportnæringene vil også øke etterspørselen fra andre land, sier Helsengreen.

Det er Vestland Fylkeskommune, NHO, LO, KS, NAV, Bergen Næringsråd, Næringsalliansen i Hordaland, Sogn og Fjordane Næringsråd, Bergen kommune og Atheno som gikk sammen for å innhente faktagrunnlaget som EY har utarbeidet. Fylkesordførar Jon Askeland er talsmann for gruppen.

- Scenarioanalysen er eit godt grunnlag for å lage eit vegkart for korleis vi saman kan utvikle Vestland til Noreg, og verdas, fremste region innan berekraftig, grøn omstilling og næringsutvikling. At vi lukkast med dette er ikkje berre naudsynt for verdiskapinga og velstanden for framtidige generasjonar i fylket, men også for resten av landet og verda, sa fylkesordfører Jon Askeland i forbindelse med lanseringen av rapporten.

Nå gratulerer fylkesordføreren EY for prisen og det gode arbeidet. 

Det er Konsulentguiden og Virke som står bak Konsulentprisen 2020 og kåret vinnere den 24. mars i et digitalt event. EY og Vestlandsscenarioer 2020 var blant finalistene i to av tre kategorier: «Årets konsulentselskap» og «Årets konsulentoppdrag».

I kategorien «Årets konsulentselskap» var EY, Rambøll og IBM. IBM stakk av med seiere.

- Vi gratulerer IBM masse med seieren, avslutter Helsengreen.

I kategorien «Årets konsulentoppdrag» konkurrerte EY med Sopra Steria, Accenture og Mashmellow.

Les mer om vinnerbidraget her.

Har du spørsmål - ta kontakt med Frithjov Angel Nerby, PR- og kommunikasjonssjef, frithjov.angel.nerby@no.ey.com, +47 99 51 90 56