4 minutters lesing 23 jan. 2019
worker below pipeline snowy gas plant

Hvordan mangfold løfter resultatene innen olje og gass

Av Andy Brogan

EY Global Oil & Gas Leader

Oil & Gas sector leader, speaker and industry advocate, optimist, music addict and avid traveler.

4 minutters lesing 23 jan. 2019
Relaterte temaer Olje og gass

Spørreundersøkelsen vår fremhever behovet for mangfold innen olje- og gassektoren for å takle vanskeligheter samt hvordan mangfold påvirker bunnlinjen positivt.

Respondentene understreket at flere tiltak bør settes i verk for å få kvinner inn i lederroller. Selskaper som velger å sette likestilling mellom kjønnene på sin dagsorden, vil oppleve at de får en mer engasjert arbeidsstyrke, presterer bedre og i større grad holder på sine ansatte over tid.

Menn eller kvinner er ikke det viktigste spørsmålet. Det er viktigere å se på hvordan vi kan skape den riktige kulturen, og en prosess som kan inspirere og motivere mennesker til å jobbe og engasjere seg med integritet, tillit og innsatsvilje for å oppnå suksess.
Respondent i olje- og gassundersøkelsen

De fleste av respondentene (51 %) forventer å se en svak økning i andelen kvinnelige ledere. Selv om dette er et positiv syn, representerer det ikke hele historien. For øyeblikket besitter kvinner bare 11 % av topplederstillingene. Små fremskritt gir ikke likestilling mellom kjønnene i nærmeste fremtid.

Tror du at det er tilnærmet likestilling mellom kjønnene i olje- og gassindustrien? Tro om igjen.

11 %

av topplederne i olje- og gassindustrien er kvinner

98 % av respondentene i undersøkelsen vår mener at vi befinner oss i en tid med enorme endringer innen olje- og gassindustrien. Vanskeligheter på grunn av fall i oljeprisen, geopolitisk ustabilitet og endringer i økonomiske og miljørelaterte myndighetskrav driver et grunnleggende skifte i bransjen. Selskaper endrer forretningsmodeller, justerer forsyningskjeder og omarbeider porteføljene sine for å øke verdien.

Tror du at olje- og gassindustrien ikke vil endres? Tro om igjen.

98 %

sier at dette er en tid med enorme endringer for olje- og gassindustrien.

Respondentene våre er i overveldende grad enige (94 %) om at mangfoldige tenkemåter og erfaringer er viktig for å håndtere utfordringene bransjen står overfor. Å utvikle mangfold på tvers av et selskap er ikke en rask prosess, men en nødvendighet for virksomheten på lang sikt.

Tror du at likestilling mellom kjønnene ikke bidrar til å takle utfordringer?Tro om igjen.

94 %

er enige i at det er viktig med mange ulike tenkemåter og erfaringer for å håndtere problemer innen olje og gass

Uten mangfold vil selskapene fortsatt være foruten innovasjon og innsikt, som er nødvendig for å utnytte fremtidige muligheter og drive vekst. Selskapsstyrer og toppledere må skape og investere i å få en stadig tilførsel av mangfoldige talenter på alle nivåer, og veilede enkeltpersoner bort fra ubevisste fordommer som for øyeblikket holder noen av topptalentene deres tilbake.

Tror du at mangfold ikke påvirker forretningsresultater? Tro om igjen.

61 %

erkjenner at likestilling mellom kjønnene forbedrer virksomhetens økonomiske resultater

61 % av respondentene i undersøkelsen vår sier at mangfold påvirker finansielle resultater. Videre sier 77 % at det har en effekt på ikke-finansielle resultater. Når man tenker på hvilke utfordringer olje- og gassindustrien står overfor, er det vanskelig å forstå hvorfor selskaper skulle motsette seg de økonomiske fordelene som mangfold kan gi dem.

I henhold til en rapport fra Peterson-instituttet for internasjonal økonomi kan kvinnelige ledere øke bunnlinjen med 6 %, hvilket kan utgjøre en stor forskjell i denne utfordrende tiden. Det er derfor overraskende at ikke flere selskaper utnytter fordelene de kan oppnå.

Tror du at talent ikke må være mangfoldig? Tro om igjen.

73 %

er enige i at de må gjøre mer for å tiltrekke seg, beholde og forfremme kvinner til lederstillinger

Med de underliggende vanskelighetene bransjen for tiden har, samt en eldrende arbeidsstyrke, er talentstyring viktig for at virksomheten skal kunne tilpasse seg nye trender og muligheter.

73 % av respondentene våre er enige i at det må gjøres mer for å tiltrekke seg, beholde og forfremme kvinner. Selskaper må jobbe hardere for å vise kvinner alternativer og karrieremuligheter som passer til deres ferdigheter og ambisjoner.

For å få et mangfoldig lederteam må høytytende kvinner få de strategiske og økonomirelaterte erfaringene de trenger for å lede. Virksomheter bør også oppfordre sine mannlige og kvinnelige toppledere til å bli sponsorer for kvinnelige ansatte.

Sammendrag

Tror du at likestilling mellom kjønnene ikke har noe å gjøre med de forstyrrende trendene som for tiden utgjør en utfordring for olje- og gassektoren? Tro om igjen.

Om denne artikkelen

Av Andy Brogan

EY Global Oil & Gas Leader

Oil & Gas sector leader, speaker and industry advocate, optimist, music addict and avid traveler.

Relaterte temaer Olje og gass