Foto av Anne-Cathrine Bernhoft
Regnskap handler om mye mer enn tall – det er et viktig verktøy for å kommunisere finansiell informasjon og sentralt for at kapitalmarkedene skal fungere best mulig.

Anne-Cathrine Bernhoft

Assurance, EY Norge

Lidenskapelig opptatt av finansiell rapportering. Reiser for å oppleve nye steder og kulturer. Elsker å fotografere mennesker.

Fokusområder Assurance
Kontor Oslo, NO

Anne-Cathrine jobber ved den nordiske IFRS-desken i EY i Norge. Hun er statsautorisert revisor, utdannet siviløkonom og autorisert finansanalytiker. 

Hun har over 20 års erfaring fra revisjon innen ulike bransjer og har fokusert på regnskapsfaget i over et tiår. Hun har lang erfaring fra regnskapsfaglig rådgivning innen god regnskapsskikk og IFRS.

Anne-Cathrine har vært ansatt ved Norges Handelshøyskole og Nord Universitet som foreleser i regnskap på bachelor- og masternivå. Hun er medlem av NHHs rådgivende organ for MRR (Master i Revisjon og Regnskap). Hun er også forfatter av to lærebøker og har skrevet en rekke artikler i fagtidsskrifter.

Anne-Cathrine har tidligere vært involvert i arbeidet med standardsetting i Norge og satt som medlem i Regnskapsstandardstyret i Norsk RegnskapsStiftelse i fire år. Hun er medlem av EYs internasjonale fagnettverk for leasing og inntektsføring under IFRS. 

Building a better working world – Slik utgjør Anne-Cathrine en forskjell

Kommunikasjon av finansiell informasjon er viktig for at kapitalmarkedene skal fungere optimalt. Som revisor ligger fokuset mitt på å forbedre allokeringen av kapital i markedet gjennom stadig bedre finansiell rapportering. Konsistent anvendelse av regnskapsreglene både nasjonalt og internasjonalt står sentralt i arbeidet mitt, og bidrar til å tydeliggjøre den finansielle rapporteringen. 

Kontakt Anne-Cathrine