Bilde av Astrid Foyn-Bruun
Be ready for whatever comes next.

Astrid Foyn-Bruun

Partner, Advokat, Nordisk leder for energi-segmentet, EY Norge

Entusiastisk og uredd. Deler tiden mellom EY, en mann, to døtre og en hund.

Astrid er advokat og nordisk leder av Energy-segmentet i EY. Energy Market-segmentet består av to sektorer, Oil & Gas og Power & Utilities. Rollen er på tvers av Service Lines. Et viktig aspekt ved oppgaven er å lede arbeidet med kunnskapsdeling og å bringe hele EY til kunder som er i ulike deler av energibransjen. Tidligere ledet hun EY Law i Norge. Hun kom til EY i 2018 fra olje- og gassindustrien og kjenner denne næringen svært godt. Hun har og erfaring fra Forsvaret og fra IT-bransjen. Astrid er utdannet jurist fra Universitetet i Bergen. I tillegg dyp bransjekunnskap, er hennes juridiske spesialfelt kommersiell jus og kontraktsrett.

Building a better working world – Slik utgjør Astrid en forskjell

"Jeg forsøker å bygge en bedre fungerende verden ved å lede «by example»; med dette mener jeg å være en god rollemodell for unge og kanskje fremtidige ledere hos EY, i tillegg til medarbeidere som jeg treffer hos kunder. Jeg mener det er viktig å synliggjøre våre verdier ved handling og ikke bare ord".

Kontakt Astrid