photographic portrait of Astrid
Be ready for whatever comes next

Astrid Foyn-Bruun

EY Norge, Energy, Tax Partner, MSL Energy

Advokat og nordisk leder av Energy segmentet, head of Law Norge. Entusiastisk og uredd. Deler tiden mellom EY, en mann, to døtre og en hund.

Astrid er advokat og nordisk leder av Energy-segmentet i EY. Energy Market-segmentet består av to sektorer, Oil & Gas og Power & Utilities. Rollen er på tvers av Service Lines. Et viktig aspekt ved oppgaven er å lede arbeidet med kunnskapsdeling og å bringe hele EY til kunder som er i ulike deler av energibransjen. Tidligere ledet hun Law Norge. Hun kom til EY i 2018 fra olje- og gassindustrien og kjenner denne næringen svært godt. Hun har og erfaring fra Forsvaret og fra IT-bransjen. Astrid er utdannet jurist fra Universitetet i Bergen. I tillegg dyp bransjekunnskap, er hennes juridiske spesialfelt kommersiell jus og kontraktsrett.

Building a better working world – Slik utgjør Astrid en forskjell

Jeg forsøker å bygge en bedre fungerende verden ved å lede «by example»; med dette mener jeg å være en god rollemodell for unge og kanskje fremtidige ledere hos EY, i tillegg til medarbeidere som jeg treffer hos kunder. Jeg mener det er viktig å synliggjøre våre verdier ved handling og ikke bare ord.

Kontakt Astrid