Foto av Astrid Skaugseth
Ledere i dag må omfavne endring og tørre å ta steget ut av den komfortable normalen.

Astrid Skaugseth

EY Nordics Sustainability Lead

Bred erfaring med strategisk og operativt arbeid i Norge og Norden. Fritiden benyttes helst på fjellet eller på sjøen sammen med familie og venner.

Fokusområder Bedriftsansvar
Kontor Oslo, NO

Astrid har sin utdannelse fra Handelshøyskolen BI og har lang ledererfaring i EY både i Norge og Norden.

I sin nåværende stilling er oppfølging av det operasjonelle i den daglige driften hovedfokus. Dette inkluderer å sørge for kjennskap til, forståelse for og utførelse av selskapets strategi. Arbeidet utføres i tett samarbeid med daglig leder og øvrige ledere i EY i Norge og i Norden.

Astrid er også bærekraftsansvarlig i EY Norge. Med det kommer ansvaret for den nordiske implementeringen av selskapets globale program for samfunnsansvar, EY Ripples. 

Building a better working world – Slik utgjør Astrid en forskjell

«Building a better working world» er tett knyttet opp til de fleste oppgavene jeg har i EY. Dette gjelder både den daglige driften, men også hvordan vi som selskap påvirker og bidrar til å skape bærekraftige verdier for samfunnet, miljøet og menneskene.

Som en del av dette inngår EY Ripples, vårt globale program for samfunnsansvar. Hensikten er å gi våre ansatte en mulighet til å hjelpe og påvirke mennesker og samfunnet ved bruk av intern kompetanse, ferdigheter og erfaring.  Med programmet vil EY direkte og indirekte nå ut til veldig mange mennesker globalt.

Kontakt Astrid