Foto av Bjørgun Jønsberg
De beste rådgiverne evner å se hele bildet og raskt finne frem til gode og komplette løsninger i samspill med kunden.

Bjørgun Jønsberg

Partner, Tax and Law, EY Norge

Liker å omgås ulike typer mennesker, lære og prøve nye ting og se andre bruke sitt potensial og mestre nye oppgaver. Fritiden brukes på kultur og friluftsliv.

Fokusområder Skatt
Kontor Oslo, NO

Bjørgun er partner og leder av Business Tax Services (BTS) i EY, som har det faglige ansvaret for nærings- og selskapsbeskatning samt skattebistand til privatpersoner. 

Bjørgun har bistått flere av Norges største familieeide selskaper med løpende skatterådgivning. 

Bjørgun har en aktiv rolle i vår bransjegruppe for fast eiendom, og besitter spisskompetanse innenfor skattemessig behandling og strukturering av ulike eiendomsutviklingsprosjekter.

Hun kom til EY i 1990 og har 30 års erfaring som skatterådgiver i EY.

Building a better working world – Slik utgjør Bjørgun en forskjell

Bjørgun er opptatt av å se helheten og å være relevant for sine kunder. Hun er tett på, og sammen med kunden finner hun gode løsninger som gir merverdi. Hun er opptatt av god kommunikasjon med skattemyndighetene for å avklare regelverksforståelse som sikrer forutsigbarhet. Bjørgun legger til rette for at generasjonsskifter i familieeide selskaper kan skje på en god måte for alle involverte, herunder forankre prosessene i et godt rammeverk.

Kontakt Bjørgun