Foto av Bjørgun Jønsberg
De beste rådgiverne evner å se hele bildet og raskt finne frem til gode og komplette løsninger i samspill med kunden.

Bjørgun Jønsberg

EY Private Tax Leader, EY Norge

Liker å omgås ulike typer mennesker, lære og prøve nye ting og se andre bruke sitt potensial og mestre nye oppgaver. Fritiden brukes på kultur og friluftsliv.

Fokusområder Skatt
Kontor Oslo, NO

Bjørgun er tidligere styreleder i EY og har ledet Business Tax Services i Norge i 15 år, med hovedfokus på norsk selskaps- og konsernbeskatning og rådgivning for familieselskaper. Hun leder vårt Private Client Legal Services Team, og har i samarbeid med Mette Ballari bygget EY kompetansesenter for eiere og neste generasjons eiere av familieselskaper – Kunsten å eie et familieselskanp.

Bjørgun kom til EY i 1990 og ble partner i 1998. Hun har hele tiden arbeidet med Family Enterprise og har bistått flere av Norges største familier med løpende skatterådgivning, planlegging og gjennomføring av generasjonsskifte og gaveoverføringer. Hun har bred erfaring med å strukturere og etablere best mulige holdingmodeller for privat eierskap. Bjørgun har bred kompetanse innenfor fagene arverett, skatterett og selskapsrett og spisskompetanse på aksjonærmodellen, utbytte- og formuesbeskatning.

Hun er løsningsorientert og en kompetent og proaktiv rådgiver som evner å tenke helhetlig i sin rådgivning.

Bjørgun har erfaring fra omfattende kursvirksomhet, og har deltatt i arbeidet med skattereformen av 1992 og 2004-2006 gjennom deltagelse i ulike referansegrupper.

Building a better working world – Slik utgjør Bjørgun en forskjell

"Jeg bidrar til å finne gode løsninger for våre kunder som er tilpasset deres virksomhet, og sørger for gode prosesser med å tilrettelegge for at neste generasjon skal kunne ta over familieselskapet og være best mulig forberedt på å lykkes i å drive selskapet videre."

Kontakt Bjørgun