Foto av Bjørn Vihovde
Hver dag arbeider vi aktivt for å ta vare på vår inkluderende kultur. Vi skal være et sted der alle opplever å høre til og å være verdsatt og at de uansett bakgrunn og personlighet kan være seg selv.

Bjørn Vihovde

Leder for Talent, EY i Norden

Lang erfaring fra norsk og nordisk ledergruppe i EY. Kultur og lederskap. Tidligere 16 år i Forsvaret, instruktør på Krigsskolen. Blitt mer opptatt av ski, fjellturer, helse og velvære enn tidligere.

Fokusområder Karriere
Kontor Oslo, NO

Bjørn har vært nordisk leder av Talent og medlem av nordisk ledergruppe siden 2007. Han er ansvarlig for Talent-agendaen i selskapets strategi og medarbeidernes opplevelser og utvikling – fra før de begynner i EY til etter at de har forlatt selskapet. Det inkluderer bl.a. markedsføring av EY som arbeidsgiver, rekruttering, opplæring og utvikling av medarbeidere og ledere, bedriftskultur og organisasjonsutvikling, mangfold og inkludering, medarbeiderengasjement og alumni.

Bjørn har lang erfaring fra internasjonalt samarbeid i EY som del av Talent-ledergruppen i Europa, Midt-Østen, India og Afrika, og han har vært instruktør på flere internasjonale program, primært innen lederutvikling. Han har også hjulpet EYs kunder med leder-, team- og organisasjonsutvikling.

Han er utdannet ved Befalsskolen og Krigsskolen. Han har til sammen 16 år i Forsvaret, hvorav fem år på Krigsskolen som avdelingssjef, instruktør og ansvarlig for ledelse, organisasjon og utvikling. Bjørn begynte i EY i 2000. 

Building a better working world – Slik utgjør Bjørn en forskjell

"Jeg tror på at et meningsfylt arbeid er en av de viktigste byggesteinene i et meningsfylt liv. I det legger jeg at mennesker har behov for å bruke sine evner, føle at de bidrar og at de utvikler seg. Gjerne sammen med andre. En jobb er grunnlaget for mye annet i livet, som familie, et hjem, hobby, interesser, reiser. Så for meg er noe av det viktigste vi gjør å bidra til at flest mulig kommer i jobb og utvikler seg slik at de kan fortsette å være i jobb, bruke seg selv og bidra.

Derfor engasjerer jeg meg i ansettelsen av nyutdannede som skal ha sin første jobb, og i å bygge en inkluderende kultur som gir trygghet og selvtillit, basert på respekt, samarbeid og balanse i livet, slik at medarbeidere opplever å lykkes."

Kontakt Bjørn