Foto av Johannes Beck, EY Norge

Johannes Beck

Senior Manager, Advokat, Business Tax Services, EY Norge

Senior Manager og advokat i EY Tax som hovedsakelig jobber med norsk og internasjonal selskapsbeskatning. Har tidligere jobbet for Skatt øst og Sentralskattekontoret for storbedrifter.

Fokusområder Skatt
Kontor Oslo, NO

Johannes er Senior Manager og advokat i Business Tax Services-gruppen i EY i Oslo. 

Han bistår selskaper og individer med råd innen et bredt spekter av spørsmål i norsk og internasjonal skatterett, herunder restruktureringer, fritaksmetode, internprising, kreditfradrag og skatteavtaler. Han har også bred erfaring fra å bistå klienter i bokettersyn og klagesaker.

Før Johannes begynte i EY jobbet han for Skatteetaten i 3,5 år i hhv. Skatt øst og Sentralskattekontoret for storbedrifter. 

Kontakt Johannes