Foto af Johannes Beck, EY Norge

Johannes Beck

Senior Manager, Business Tax Services, EY Norway

Jobber hovedsakelig med norsk og internasjonal selskapsbeskatning. Har tidligere jobbet for Skatt øst og Sentralskattekontoret for storbedrifter.

Fokusområder Skatt
Kontor Oslo, NO

Johannes er Senior Manager og advokatfullmektig i Business Tax Services-gruppen i EY i Oslo. 

Han bistår selskaper og individer med råd innen et bredt spekter av spørsmål i norsk og internasjonal skatterett, herunder restruktureringer, fritaksmetode, internprising, kreditfradrag og skatteavtaler. Han har også bred erfaring fra å bistå klienter i bokettersyn og klagesaker.

Før Johannes begynte i EY jobbet han for Skatteetaten i 3,5 år i hhv. Skatt øst og Sentralskattekontoret for storbedrifter. 

Kontakt Johannes