Foto av Maria Helsengreen, partner EY Norge
Jeg mener Norge med våre konkurransefortrinn innen energi, havindustri og prosessindustri har potensial til å bli en leder innen bærekraftig og innsiktsbasert innovasjon.

Maria B. Helsengreen

Nordic Sustainability Consulting Lead, Partner/Principal, Consulting, EY Norge

Partner og leder for EYs rådgivningstjenester i Bergen. På fritiden trives jeg best, og er i mitt ess, på en fjelltopp og under turen opp. Både Jotunheimen og Vestlandet er favoritter i familien.

Maria er partner og leder for EYs rådgivningstjenester i Bergen. Hun leder kompetanseteamet 'Global Consulting Aquaculture' og er ansvarlig for flere prosjekter innen havbrukssektoren. Videre er Maria en del av det norske energiteamet og det europeiske teamet for innovasjonsfinansiering.

Hun har bred erfaring og bakgrunn fra kapitalforvaltning, private equity og styrer på tvers av Export Finance (GIEK), Oslo Børs, Nordic Trustee og produksjonsbedrifter. I tillegg jobber hun med strategisk innovasjon og avkarbonisering på tvers av verdikjeder.

Building a better working world – Slik utgjør Maria en forskjell 

Jeg bidrar til vår visjon ved å jobbe aktivt for å identifisere muligheter for å forbedre forretningsmodeller og utvikle konkurransedyktige løsninger for avkarbonisering for å øke norske bedrifters globale konkurranseevne. Jeg er overbevist om at samarbeid vil være nøkkelen til at Norge tar en ledende posisjon innen grønn innovasjon. I mitt arbeid bygger og utnytter jeg klynger og synergier på tvers av verdikjeder. Slik bidrar jeg til at vi i fellesskap kan svare på de store spørsmålene verden står overfor, skape et konkurransedyktig Norge og legge til rette for bærekraftige virksomheter for å finansiere samfunnet og skape neste generasjons jobber.

Kontakt Maria