photographic portrait of Mette
Brenner for å hjelpe eiere av familieselskaper å bli bevisst hvem de er og hva de ønsker, sine verdier, drivkraft, sin rolle og sitt ansvar, gjennom gode rammeverk for eierskap over generasjoner.

Mette Ballari

Private and Family Enterprise Leader, EY Norge

Engasjert Associate Partner. Tro på å hjelpe eiere til å bli bevist på sitt ansvar. Ønsker å bidra til positive ringvirkninger. Mange års erfaring i å hjelpe eiere å oppnå strategiske prioritering.

Mette har 18 års erfaring som rådgiver for familieselskaper i Norden, og har vært med å etablere Family Business Norway der hun har vært daglig leder. Hun bistår eiere med å skape bærekraftig vekst og konkurransefortrinn på tvers av generasjoner. Mette kom til EY i 2017 og leder EY Private and Family Enterprise team, og har i samarbeid med Bjørgun Jønsberg bygget EY kompetansesenter for eiere og neste generasjons eiere av familieselskaper – Kunsten å eie et familieselskap. Mette er også ansvarlig for EYs program «Woman Fast Forward» i Norge.

Mette er utdannet ‘Family Business Advance Advisor’ and ‘Wealth advisor’ ved Family Firm Institute (FFI) i Boston. Hun har også fordypet seg i strategisk lederskap, bærekraftige forretningsstrategier og disruptiv strategi fra Harvard Business School.  Med lang erfaring og praktisk kompetanse hjelper hun familieselskaper med selskapsstyring og eierstyring ved å tilby ulike opplæringsprogrammer som «Fremtidens eiere» og «Fremtidens ledere». I tillegg har hun og teamet utviklet «Innovasjonsprogram for neste generasjons eiere» og «Hvordan sikre kontinuitet i familieselskapet».

Gjennom å støtte mennesker til å bli bevisste på hvem de er, og hva som er deres drivkraft, bidrar hun til at de tar bevisste valg for seg selv og sitt eierskap. Mette er opptatt av hva eier og neste generasjons eiere synes er viktig og hva de brenner for, slik at de bygger et godt fundament for kontinuitet i eierskapet samtidig som neste generasjon klargjøres til å ta sitt ansvar med glede og engasjement.

Building a better working world – Slik utgjør Mette en forskjell

Hele 80 % av all verdiskaping i verden kommer fra familiebedrifter. Det betyr at valgene eierne tar vil ha stor innflytelse på hvilken retning verden beveger seg i. Mette ønsker å bidra til at eierne blir bevisste i sin rolle. Gjennom ulike programmer og rådgivning utfordrer hun eierne til å skape store endringer i sitt og andres liv, herunder skape gode rammeverk for å eie sammen på over generasjoner.

Kontakt Mette