photographic portrait of Mette
Brenner for å hjelpe eiere av familieselskaper å bli bevisst hvem de er og hva de ønsker, sine verdier, drivkraft, sin rolle og sitt ansvar, gjennom gode rammeverk for eierskap over generasjoner.

Mette Ballari

EY Norge, Head of Private Client Services, Family Enterprise, Associate Partner

Engasjert Associate Partner. Tro på å hjelpe eiere til å bli bevist på sitt ansvar. Ønsker å bidra til positive ringvirkninger. Mange års erfaring i å hjelpe eiere å oppnå strategiske prioritering.

Mette Ballari er Associate Partner i EY og leder av Private Client Services og Family Enterprise i Norge. Mette har 18 års erfaring som rådgiver for familieselskaper i Norden, der hun hjelper deres eiere med å skape bærekraftig vekst og konkurransefortrinn på tvers av generasjoner. Hun er også ansvarlig for EYs program «Woman Fast Forward» i Norge.

Mette har utdannelse fra Handelshøyskolen BI og fordypning i strategisk lederskap, bærekraftige forretningsstrategier og disruptiv strategi fra Harvard Business School. I tillegg er har hun tatt ‘Family Business Advance Advisor’ and ‘Wealth advisor’ ved Family Firm Institute (FFI) i Bosten. 

Building a better working world – Slik utgjør Mette en forskjell

Hele 80 % av all verdiskaping i verden kommer fra familiebedrifter. Det betyr at valgene eierne tar vil ha stor innflytelse på hvilken retning verden beveger seg.

Hvordan jeg bygger en bedre arbeidsverden, er ved å hjelpe eierne til å bli bevisst i sin rolle – hvem de er og hva de vil. Dette gjør jeg blant annet gjennom EYs Lederprogram Dette gir ringvirkninger inn i styret, ledelsen og ut i samfunnet. Jeg hjelper også til med å skape gode rammeverk for å eie på en god måte over generasjoner, samt utforme eierstrategier som samler eierne mot en felles drivkraft og et felles mål. Med lang erfaring og praktisk kompetanse hjelper jeg familieselskaper med selskapsstyring, eierstyring, opplæring, samt forbedring. Gjennom dette arbeidet har blant annet bygget opp EYs Eierprogram. Programmet består av ulike moduler som ledelse av familieselskapet og familieformuen, hvordan lede og styrk deg selv, samt innovasjon, entreprenørskap og bærekraft.

Kontakt Mette