photographic portrait of Mette
Brenner for å hjelpe eiere av familieselskaper å bli bevisst hvem de er og hva de ønsker, sine verdier, drivkraft, sin rolle og sitt ansvar, gjennom gode rammeverk for eierskap over generasjoner.

Mette Ballari

EY Norway, Private Client Services, Family Enterprise, Tax, Head of Private Client Services Norway, Associate Partner

Engasjert Associate Partner med tro på, at man ved å hjelpe eiere til å bli bevisst sitt ansvar, vil bidra til positive ringvirkninger. Har i en årrekke hjulpet eiere med å oppnå strategiske prioriter

Fokusområder Skatt
Kontor Oslo, NO

Mette Ballari er Associate Partner i EY og jobber i dag som seniorrådgiver for Family Enterprise. I tillegg er hun Head of Private Client Services i Norge. Mette har 18 års erfaring som rådgiver for familieselskaper i Norden, der hun hjelper familieselskaper og deres eiere med å skape bærekraftig vekst og konkurransefortrinn på tvers av generasjoner. Hun er også ansvarlig for EYs program «Woman Fast Forward», i Norge. Mette er utdannet NLP- og Gestaltcoach, med ulike sertifiseringer innenfor Family Business Advising. Hun har også utdannelse fra Handelshøyskolen BI og fordypning i strategisk lederskap fra Harvard Business School.

Building a better working world – Slik utgjør Mette en forskjell

Hele 80% av all verdiskaping i verden kommer fra familiebedrifter. Det betyr at valgene eierne tar vil ha stor innflytelse på hvilken retning verden beveger seg. 

Hvordan jeg bygger en bedre arbeidsverden, er ved å hjelpe eierne til å bli bevisst sin rolle – hvem de er og hva de vil. Dette gir ringvirkninger inn i styret, ledelsen og ut i samfunnet. Jeg hjelper også til med å skape gode rammeverk for å eie på en god måte over generasjoner, samt utforme eierstrategier som samler eierne mot en felles drivkraft og et felles mål. Med lang erfaring og praktisk kompetanse hjelper jeg familieselskaper med selskapsstyring, eierstyring, opplæring, samt forbedring.

Kontakt Mette