Bild av Serap Helin Hartwig, EY

Serap Helin Hartwig

Advokat, Law, EY Norge

Likestilling, ikke-diskriminering, mangfoldsarbeid, juridisk veiledning, personlig engasjert i utsatte gruppers muligheter for overgang til arbeid, likebehandling og arbeidsmiljø.

Fokusområder Jus
Kontor Oslo, NO

Helin er advokat i EY. Hun arbeider spesielt innenfor arbeidsrett, likestilling og ikke-diskriminering, menneskerettigheter og retten til anstendige arbeidsforhold.

Hun har tidligere jobbet mange år for Likestillings- og diskrimineringsombudet, og Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Helin har videre jobbet som frivillig i mange ulike rettshjelptiltak rettet mot særlig utsatte grupper i samfunnet.

Helin er en del av EYs arbeidsrettslige avdeling og har god oversikt over menneskerettighetskonvensjoner og ILO-konvensjoner, med særlig interesse for like muligheter i arbeidslivet.

Building a better working world – Slik utgjør Helin en forskjell

Helin bidrar til “building a better working world”, ved å bistå kundene til å jobbe systematisk med menneskerettigheter, likebehandling, ikke- diskriminering og retten til et anstendig arbeidsforhold.

Hun gir kundene veiledning om den nye åpenhetsloven, som nå gir menneskerettigheter og rettigheter i arbeidslivet et større fokus.

Helin brenner for like muligheter i arbeidslivet. Hun er opptatt av å fremme viktigheten av overgang til arbeid og å beholde arbeid, ikke bare fordi arbeid sikrer lønn, men også fordi deltakelse i arbeidslivet muliggjør deltakelse i samfunnet for øvrig.

Kontakt Helin