Picture of Tonje Drevander
Jeg driver frem endring i organisasjoner ved å innføre teknologi i komplekse systemlandskaper som påvirker hele den ansattes livssyklus.

Tonje Drevander

Associate Partner, leder HR Tech, People Advisory Services, EY Norge

Lidenskapelig interessert i teknologi. Opptatt av å gjøre verden bedre for mine to døtre. Hobbyarkitekt.

Fokusområder Workforce
Kontor Oslo, NO

Tonje har hovedsakelig sittet i roller på kundesiden som bindeledd mellom kunde og systemleverandør, med prosjekter som blant annet har involvert systemimplementering, prosessoptimalisering og transformasjoner innen HR-teknologi.

Tonje har betydelig erfaring med håndtering av mange interessenter i flere komplekse organisasjoner, samt erfaring fra en rekke industrier både i Norge og internasjonalt, herunder privat og offentlig sektor. 

Tonje har en bachelorgrad i 3D-animasjon, en Graduate Certificate i Business og en MBA.

Building a better working world – Slik utgjør Tonje en forskjell

Formålet i mitt yrkesliv er sentrert rundt å løse komplekse problemer, noe som betyr at jeg kommer med et fremtidsrettet og helhetlig tankesett kombinert med teknologi som skal skape langsiktig verdi for våre kunder. I min nåværende rolle, i tillegg til å innføre en full HR suite hos kunde, har jeg tatt i bruk RPA (Robotics) for å håndtere manuelle oppgaver, samt pilotert en chat bot for å løse supportbehov. Løsningene har maksimert gevinstene kunden hadde i sin business case.

Kontakt Tonje