Photographic Portrait of Vidar Saheim
Jeg er opptatt av å være tilgjengelig for kundene når de trenger det - og å gi raske avklaringer og tilbakemeldinger på spørsmål som kundene har.

Vidar Såheim

Partner, Revisjon, EY Norge

Markedsorientert, engasjert og serviceinnstilt. Bred og omfattende erfaring fra selskaper i alle størrelser og innen de fleste bransjer, herunder industri, handel, entreprenør, eiendom og teknologi.

Vidar har vært partner i EY siden 2011. Han er siviløkonom fra Handelshøyskolen BI, Certified Internal Auditor fra det amerikanske Institute of Internal Auditors og statsautorisert revisor fra NHH. Vidar er kontorleder i Fredrikstad og også en del av firmaets ledergruppe for stor-Oslo innenfor revisjon. Han har betydelig erfaring fra ulike revisjonsnære rådgivningsoppdrag, blant annet omorganiseringer, oppkjøp, fusjoner og fisjoner.

Building a better working world – Slik utgjør Vidar en forskjell

Vidar starter alltid nye kundeforhold gjennom å investere betydelig med tid og engasjement for å lære seg kunden å kjenne. Både det å forstå hva som er viktig for kundens ledelse og hvordan kunden følger opp virksomheten. Deretter velger Vidar å fokusere på de samme områdene av virksomheten som kunden selv har definert som de viktigste. Med overveiende sannsynlighet vil de nøkkeltall og forhold som en kunde har definert som de viktigste, være de som faktisk utgjør de mest kritiske forholdene å fokusere på. Kunden jobber tross alt med disse utfordringene på daglig basis. Ved å sikre at revisjonsteamet har det samme fokuset, vil revisjonskvaliteten øke av den grunn at ressursinnsatsen konsentreres om de avgjørende virksomhetskritiske forholdene.  I tillegg sikrer en slik angrepsmåte og innstiling at Vidar fungerer som en relevant rådgiver og meningsfull samtalepartner for kundens ledelse.

Kontakt Vidar