Retningslinjer for personvern på nettet - Taleo rekrutteringsside

26. august 2019

Innledning

Denne personvernerklæringen er ment å beskrive fremgangsmåten EY følger i forhold til Global Recruitment Management System ("Systemet") med hensyn til personvernet til alle brukere av systemet.

I EY har vi vært opptatt av å innføre rettferdig informasjonspraksis som er designet for å beskytte ditt personvern og din personlige informasjon. Vi tror at alle drar nytte av den frie flyten av informasjon når informasjonen samles inn og brukes på en ansvarlig måte. Derfor har EY satt seg fore å gi deg omfattende informasjon om hvordan vi vil bruke din personlige informasjon innen dette systemet og å informere deg om dine rettigheter i denne forbindelse.

Hvis du har spørsmål angående behandlingen av din personlige informasjon i systemet, kan du kontakte EY  databeskyttelsesteam .

Hvis du bare er besøkende på vår karriereside på EY.com, samler EY ikke inn noen personopplysninger om deg, bortsett fra i begrenset grad gjennom bruk av informasjonskapsler som beskrevet nedenfor. Hvis du imidlertid søker på en utlyst stilling hos EY, kan vi hente inn informasjon om deg når du oppretter en kandidatprofil i systemet. Vær oppmerksom på at EY.com kan inneholde lenker til andre nettsteder, inkludert nettsteder vedlikeholdt av EY, som ikke er underlagt denne erklæringen.

 • Å uttrykke interesse for å jobbe for EY

  Denne delen forklarer hvordan din personlige informasjon vil bli brukt når du sender inn informasjon til systemet.

  Å levere personlig informasjon er valgfritt til enhver tid. Vær imidlertid oppmerksom på at hvis du avslår å gi oss din personlige informasjon eller la oss behandle den i systemet, kan det føre til at databehandleren ikke kan utføre aktiviteter relatert til din rekruttering i online-miljøet. Du har muligheten til å sende søknaden din direkte til en EY-rekrutterer i ditt land. Du kan kontakte EY-rekruttereren direkte på e-post eller telefon. De relevante kontaktene til alle EY-selskaper finner du her .

 • Hvem er databehandleren for systemet?

  Databehandleren for din personlige informasjon er EY-selskapet som er ansvarlig for den annonserte stillingen og som du sender søknaden din til. Detaljer om EY-selskapet som er ansvarlig for søknaden din, finner du på vår karriereside på EY.com.

  Det er mulig at EY-selskaper kan være solidarisk ansvarlige for din personlige informasjon hvis du sender inn søknader til flere EY-selskaper via systemet.

 • Hvem administrerer systemet?

  EY Global Services Limited (" EYGS"), et privat aksjeselskap registrert i England og Wales med adresse 6 More London Place, London SE1 2DA, Storbritannia, registreringsnummer 5483856, har lisens til Systemet fra Taleo Corporation, 4140 Dublin Boulevard Suite 400, Dublin, California 94568 (“Taleo”). Taleo administrerer systemet på vegne av EYGS til fordel for EY-selskaper globalt. Serverne som er vert for systemet, eies av Taleo og ligger i USA. Taleo har sertifisert EU / US Privacy Shield Framework administrert av det amerikanske handelsdepartementet som gir organisasjoner en mekanisme for å oppfylle EUs krav til databeskyttelse ved overføring av personopplysninger fra EU til USA.

  Informasjonen du oppgir i systemet, kan deles av EYGS for rekrutteringsformål med ett eller flere EY-selskaper lokalisert over hele verden (se delen "Hvorfor trenger vi din personlige informasjon?" nedenfor). EYGS opptrer som en felles databehandler med hvert EY-selskap som utlyser en stilling på karriereområdet til EY.com.

 • Hvem har tilgang til informasjonen din?

  Tilgang til din personlige informasjon gis bare ved behov. Alle rekrutteringsmedarbeidere i EYs selskaper over hele verden har tilgang til profilen din i databasen og er i stand til å matche informasjonen din til aktuelle ledige stillinger.

  Taleo kan få tilgang til din personlige informasjon som er nødvendig for å utføre sine funksjoner, men kan ikke dele noen informasjon uten først å ha fått tillatelse fra EYGS. Fra tid til annen, i tillegg til Taleo, kan det hende vi må dele din personlige informasjon med andre tredjeparter. Vi vil imidlertid bare dele dine personlige opplysninger av følgende årsaker:

  • Når det er nødvendig å involvere en tredjeparts tjenesteleverandør for å fasilitere eller utvide rekrutteringstjenester, slik vi gjør i dag med Taleo.
  • Når vi eksplisitt blir bedt om det av deg.
  • Som påkrevd i en rettskjennelse eller andre juridiske eller forskriftsmessige krav.
 • Overføring av personlig informasjon

  EY har et omfattende globalt program for å overholde personvern som består av EU-godkjente reguleringer Binding Corporate Rules samt sertifisering til EU-US Privacy Shield Framework administrert av det amerikanske handelsdepartementet og vil bare dele din personlige informasjon til tredjeparter som skriftlig har forpliktet seg til et tilstrekkelig personvern-nivå.

 • Hvorfor trenger vi din personlige informasjon?

  Din personlige informasjon blir behandlet i Global Recruitment Management System, slik at EY-rekrutteringsteam kan vurdere og administrere søknaden din om den utlyste stillingen og kontakte deg. Din personlige informasjon vil bli brukt av EY for å administrere det globale rekrutteringsprogrammet til våre selskaper.Dette vil inkludere planlegging og overvåking av rekrutteringskampanjer og varsle deg fra tid til annen om aktuelle ledige stillinger.

 • Informasjonskapsler

  Karrieresiden på EY.com bruker informasjonskapsler. En informasjonskapsel («cookie») er teknologi som gjør det mulig for nettstedet å lagre informasjon (en «identifikator») i nettleseren din som kun brukes av nettstedet mens du er på nettstedet. Informasjonskapsler brukes ikke til å bestemme den personlige identiteten til noen som bare besøker nettstedet. Informasjonskapsler hjelper oss også med å spore trafikkmønster slik at vi vet hvordan vi kan forbedre nettstedet for de besøkende.

  Hvis du ikke ønsker å motta en informasjonskapsel fra nettstedet, har du muligheten til å stille nettleseren til å varsle deg når du mottar en informasjonskapsel, slik at du kan bestemme om du vil godta den eller ikke (se nettleserinnstillingene for å gjøre det). Vær imidlertid oppmerksom på at hvis du slår av cookies i nettleseren din, vil du ikke kunne oppleve noen av funksjonene på nettstedet fullt ut.

 • Din personlige profil og søknadsprosedyre

  Du har et ansvar for å sikre at du sender nøyaktig informasjon inn i systemet og holder den oppdatert. Dette kan gjøres via "kandidatprofil". Kandidatprofilen krever en gyldig e-postadresse som innlogging, sammen med annen informasjon, hvorav noe er obligatoriske. Obligatorisk informasjon vil bli tydelig merket. Din e-postadresse lar oss kommunisere med deg hvis dine kvalifikasjoner og / eller preferanser samsvarer med jobbmuligheter, eller hvis du velger å motta automatiserte varsler om stillingsannonser hos ethvert EY-selskap.

  Kandidatprofilen din gjør det også mulig for deg å få tilgang til systemet for å overvåke fremdriften i søknaden din eller å endre dine personlige opplysninger dersom du ønsker det.

 • Om å søke jobb utenfor hjemlandet

  Hvis du ønsker å søke jobb i et land utenfor hjemlandet, kan det hende vi må stille deg spørsmål som er spesifikke for landet der jobben ligger. Dette fordi vi i visse land, før vi kan tilby noen jobb, må stille noen ekstra spørsmål. Disse spørsmålene vil være relevante og nødvendige for jobben som er annonsert og i samsvar med EYs verdier .

 • Søk om jobb i Polen

  Når du søker om jobb i Polen, innhentes din avtale og ditt samtykke i samsvar med den polske databeskyttelsesloven fra 29. august 1997 r. om beskyttelse av personopplysninger Dz. U. Nr 133, poz. 883.

 • Søk om jobb i Mexico

  Når du søker om en jobb i Mexico, innhentes din avtale og ditt samtykke i samsvar med føderal lov for beskyttelse av personopplysninger i besittelse av privat sektor fra 6. juli 2010 om beskyttelse av personopplysninger. Mer informasjon finner du ved å gå til følgende nettside www.ey.com/mx .

 • Søk om jobb i Malaysia

  Når du søker om jobb i Malaysia, innhentes din avtale og ditt samtykke i henhold til personvernloven 2010 (lov 709). Mer informasjon finner du ved å gå inn på følgende nettside: http://www.ey.com/MY/no/Home/EY-personal-data-notice-english

 • Søk om jobb i Japan

  Når du søker om en jobb i Japan, kan du finne ytterligere informasjon om behandling av din personlige informasjon her .

 • "Send denne jobben til en venn"

  Kanskje ønsker du å videresende en utlyst ledig stilling i systemet til en venn. Du kan gjøre dette ved å klikke på lenken "DEL" som du finner i hver stillingsbeskrivelse. Når du bruker denne funksjonaliteten, kan det hende vi trenger e-postadressen din og e-postadressen til mottakeren, vennen din. Vi samler inn denne informasjonen slik at vi kan videresende stillingsbeskrivelsen og din e-postadresse for å unngå muligheten for at informasjonen blir behandlet som spam. Når vi i tillegg kontakter vennen din, vil han / hun få alle detaljer om hvordan informasjonen deres vil bli brukt, spesielt angående deres rettigheter og detaljer om EY-selskapet som fungerer som databehandler, i tråd med denne erklæringen.

 • Oppbevaring av data

  Retningslinjene og/eller prosedyrene for oppbevaring av personopplysninger i systemet er:

  Bare for GDPR-land:

  Du kan selvfølgelig be om å få slettet informasjonen din fra systemet når som helst. Dine personopplysninger forblir i systemet så lenge du har uttrykt interesse for EY eller til du har fått en stilling hos EY. Vær imidlertid oppmerksom på at dataene dine ikke blir oppbevart mer enn 18 måneder etter den siste kontakten med deg. Vi vil gi deg muligheten til å velge igjen hver 18. måned. Hvis du ikke melder ifra, blir dataene dine fjernet fra systemet.

  For noen land vil en annen oppbevaringsperiode bli brukt:

  6 måneder: Tyskland & India
  12 måneder: Østerrike, Sveits, Sverige, Norge, Danmark, Island, Finland & Nederland
  24 måneder: Frankrike
  36 måneder: Albania, Bosnia & Hercegovina, Bulgaria, Kroatia, Kypros, Tsjekkia, Estland, Hellas, Ungarn, Kosovo, Latvia, Litauen, Makedonia, Malta, Moldova, Montenegro, Polen, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia & Tyrkia

  For alle andre land:

  Du kan selvfølgelig be om å få slettet informasjonen din fra systemet når som helst. Informasjonen din vil forbli i systemet så lenge du aktivt søker stillinger hos EY. Imidlertid vil ikke din personlige informasjon oppbevares mer enn 36 måneder etter avsluttet søknadsprosess. På det tidspunktet kan vi kontakte deg for å informere deg om at informasjonen din blir fjernet fra systemet med mindre du instruerer oss om noe annet.

 • Spesielle kategorier med personlig informasjon

  I de første stadiene av rekrutteringsprosessen vil vi ikke samle inn spesielle kategorier personlig informasjon fra deg (dette er også kjent som "sensitiv personlig informasjon"). Spesielle kategorier av personlig informasjon omfatter informasjon om etnisk opprinnelse, politiske meninger, religiøs tro eller humanistisk/filosofisk livssyn, fagforeningsmedlemskap, genetiske eller biometriske data for å identifisere en fysisk person, informasjon om helse, informasjon om en fysisk persons kjønnsliv eller seksuell legning og i noen tilfeller personnummer eller økonomisk informasjon.

  Det kan hende vi må samle spesielle kategorier med personlig informasjon fra deg på et senere tidspunkt i rekrutteringsprosessen hvis lokale ansettelseslover eller forskrifter krever at vi gjør det. I den grad du gir oss spesielle kategorier av personlig informasjon for å støtte søknaden din eller som en del av din personlige profil, samtykker du i at vi kan bruke denne informasjonen i samsvar med lokale gjeldende lover eller forskrifter og i tråd med denne personvernerklæringen for data.

  Kandidatprofilen din inneholder fritekstbokser. Hvis du gir oss personopplysninger for søknaden din eller som en del av kandidatprofilen din, vennligst ikke ta med noen spesielle kategorier med personlig informasjon. Hvis du gir oss denne informasjonen, godtar du at vi kan bruke denne informasjonen i samsvar med gjeldende lokal lov eller forskrift og i tråd med denne personvernerklæringen for data.

 • Henvisning

  Hvis du oppgir informasjon om tredjepart eller noen som har henvist deg, er du ansvarlig for å innhente deres samtykke og sørge for at de er klar over at informasjonen deres vil bli videresendt til og brukt av EY-nettverket.

 • Kontroll av dine personlige opplysninger

  EY samler ikke inn eller samler personlig informasjon innhentet av dette nettstedet for formidling eller salg til utenforstående parter for markedsføringsformål eller host mailing på vegne av tredjepart.

  Du har en lovfestet rett til å be om detaljer om den personlige informasjonen vi har om deg. Vi gir deg muligheten til å sikre at din personlige informasjon er nøyaktig og oppdatert i systemet gjennom din kandidatprofil. Du kan be om en kopi av din personlige informasjon, eller søke om retting, sletting eller begrensning av behandlingen av din personlige informasjon ved å sende en e-post til  EY  databeskyttelsesteam .

 • Sikkerhet

  EY er forpliktet til å sørge for at din personlige informasjon behandlet i systemet holdes sikker og har implementert aksepterte standarder for tekniske tiltak og sikkerhetspolitikk som beskytter informasjonen den har under sin kontroll fra:

  • Uautorisert tilgang.
  • Feil bruk eller deling.
  • Uautorisert modifisering.
  • Ulovlig ødeleggelse eller utilsiktet tap.

  Alt EY-personell og eventuelle tredjeparter som EY engasjerer for å behandle din personlige informasjon, er forpliktet til å respektere din informasjons konfidensialitet.

 • Barn

  Dette nettstedet er ikke beregnet for barn. Vi forstår viktigheten av å beskytte barns informasjon, spesielt i et nettmiljø, og vi samler eller vedlikeholder ikke bevisst informasjon om barn.

 • Endringer i denne personvernerklæringen

  EY kan endre denne personvernerklæringen etter behov. Hvis det blir gjort endringer i innholdet, bør du være oppmerksom på at det kan ta opptil 30 virkedager før ny personvernerklæring blir innført. Sjekk denne siden med jevne mellomrom hvis du vil følge med på endringer.

 • Klager

  Hvis du er bekymret for et påstått brudd på personvernloven eller annen regulering fra EY, kan du kontakte EYs generaladvokatkontor og / eller EYs Global Privacy Leader, 6 More London Place, London, SE1 2DA, Storbritannia eller via EY   data beskyttelsesteam . En EY Privacy Leader vil undersøke klagen din og gi deg informasjon om hvordan den vil bli håndtert.

  Hvis du ikke er fornøyd med måten EY har håndtert klagen din på, har du rett til å klage til databeskyttelsesmyndigheten i landet ditt. Du kan også klage saken inn for domstolene.

 • Kontakt oss

  Hvis du har spørsmål, eller du føler at dine behov ikke er tatt hensyn til i denne personvernerklæringen, kan du kontakte din vanlige EY-representant, eller du kan nå oss via EY   databeskyttelsesteam