Hvordan ser du muligheten i dine hindringer?

Tiden er moden for at private equity skal blomstre, men marginproblemer er der fortsatt, ifølge vår Global Private Equity spørreundersøkelse fra 2019.

Vår sjette årlige spørreundersøkelse blant private equity økonomisjefer påviser at til tross for store fremskritt i å lansere nye produkter og investerer i teknologiske løsninger, fortsetter utgiftene å vokse like raskt som eiendeler. Undersøkelsen fant også at mens finansdirektører begynner å prioritere det kostnadseffektive og konkurransefortrinnet ved outsourcing for å øke bunnlinjene, er de akutt klar over talentet som er nødvendig for å utvikle deres selskaper. 

Du kan laste ned vår 2019 global private equity spørreundersøkelse her og heftet med hovedlinjene her.

Mens finansdirektører er uenige om hvilken vei som passer best for deres målsetninger, er en ting sikkert: de må handle raskt for å oppnå et konkurransefortrinn.
Mike Lo Parrino
Leder av EY Americas Financial Services Organization Private Equity

1. Strategiske prioriteringer

Etter hvert som investorer i økende grad velger private equity-investeringer, benytter finansdirektørene muligheten til å maksimere kapitalvekst og konkurrere med hedgefond.

Private equity-interessen vokser, så det er ikke overraskende at 76 prosent av finansdirektørene sa at vekst av eiendeler er topp prioritet for deres selskap. Det som er sjokkerende er konkurransenivået som PE-bransjen utgjør for hedgefond. For øyeblikket består 18 prosent av den typiske investorens alternative portefølje av tradisjonelle PE-investeringer. Etter mindre strålende resultater i mange hedgefond er det forventet at nærmere 40 % av investorer vil allokere mer kapital til PE-selskaper. Ved å utnytte denne trenden og vise optimisme, bemerket over halvparten av økonomidirektører at de forventer å skaffe et nytt fond i 2019 og 65 prosent forventer at det nye fondet vil være større enn sist.

Eiendomsvekst

76%

av finansdirektører sa at kapitalvekst er topp prioritet for deres selskap.

Oppmerksomme på årsakene til at investorer er misfornøyde med tradisjonelle tilbud om alternativ kapitalforvaltning svarer finansdirektører i PE-selskaper med å lansere nye strategier, og mindre enn halvparten (41 prosent) øker eiendelene i eksisterende strategier. I deres søken etter å øke eiendeler vil 46 % av finansdirektørene i PE-selskaper som akter å tilby utradisjonelle produkter i de neste to årene fokusere på privat kreditt, og en annen fjerdedel vil fokusere på produkter på tvers av eiendom, eiendeler og risikokapital.

2. Opprettholde marginer i en vekstperiode

Det koster å øke eiendeler raskt, noe som forårsaker marginreduksjon hos mange forvaltningsselskaper i en vekstperiode.

Søken etter å øke topplinjen har vært utsatt for marginreduksjon. Førti prosent av finansdirektørene bemerket at marginene har blitt verre de siste to årene, og en tredjedel rapporterte at de var uendret. Kun 28 prosent har sett marginforbedringer. Dette fremmer spørsmålet: gjør PE-firmaer nok for å håndtere hull i deres operative infrastruktur for å avverge stadig økende margintrykk? Private equity-selskaper ser på flere områder for å redusere kostnadene, hvor 39 prosent av finansdirektørene ser på teknologi som en høy prioritet når det gjelder å redusere reduksjon i marginer, og ytterligere 37 prosent har som mål å prioritere outsourcing. 

Opprettholde marginer

40%

av finansdirektører bemerket at marginene har blitt verre de siste to årene.

3. Endringer i teknologi og data

Finansdirektører anerkjenner at teknologi ikke er en kortsiktig løsning og forstår dens langsiktige fordeler for deres digitale fremtid.

Private equity-selskaper er så vidt kommet ut av epoken med Excel-regneark. Til tross for langvarig underinvestering i teknologi, bemerker de fleste finansdirektører i PE at selskapene nylig har planlagt å investere i teknologi over et bredt spekter av funksjoner. I løpet av de siste to til tre årene har PE-forvaltere foretatt teknologinvesteringer i fondsregnskap (66 prosent), investorforhold (62 prosent) leverandørgjeld/tid og utgifter (57 prosent), samt samsvar og myndighetsrapportering (56 prosent).

Dessverre rapporterer de fleste at avkastningen lar vente på seg. Finansfunksjoner for skatt og leverandørgjeld har fått de største fordelene så langt, med 33 prosent og 40 prosent av finansdirektørene som rapporterer en netto reduksjon i driftsutgifter på disse områdene. Hindringene inkluderer behovet for å legge inn rene data, integrere systemer og fullt ut aktivere arbeidsstyrken.

Robotikk

60%

av finansdirektører er ikke klar over bredden av tilgjengelige robotløsninger og deres muligheter.

Med teknologiske fremskritt kommer behovet for ferdigheter utover investeringer og finans. På spørsmål om deres ansatte er klar til å møte de relevante kravene til datakunnskaper og teknologi i deres roller, føler de aller fleste finansdirektører at de er det. Fortsatt søker 52 prosent av økonomidirektører kandidater med mer data- og analyserfaring, og 23 prosent søker kandidater med kunnskaper om koding og programmering, noe som indikerer at finansdirektører er fokusert på å styrke sine ansattes teknologikunnskaper.

I motsetning til sine motparter i hedgefondselskapene, har PE-firmaer vært trege med å ta i bruk robotikk. De største selskapene (etter forvaltningskapital) har kommet lengst med å satse på neste generasjons teknologiinvesteringer, hvor 52 prosent planlegger å investere i robotikk, sammenlignet med bare 10 prosent blant de minste selskapene. Fortsatt eksisterer et bevissthetsgap. Svimlende 60 prosent av finansdirektører som leder selskaper i alle størrelser, er ikke klar over bredden av tilgjengelige robotløsninger og deres muligheter.

4. Outsourcing

Ofte oversett, er outsourcing et sentralt konkurransefortrinn for å bekjempe marginpress.

Private equity-selskaper har tradisjonelt vært nølende med å outsource, blant annet på grunn av den begrensede tilgjengeligheten av outsourcede løsninger, men fordelene som kan oppnås i form av kostnadsbesparelser er betydelige. Outsource-leverandører bruker penger på å implementere robust teknologi og støttende infrastruktur for å ta driftsmessige belastninger fra PE-selskaper. Dette gjør at ansatte kan flytte fokuset fra rutinemessige, tidkrevende oppgaver til mer verdiskapende aktiviteter.

Et flertall av selskapene outsourcer allerede en del av sine skattefunksjoner (94 prosent), samsvar/myndighetsrapportering (73 prosent) og fondsregnskap (55 prosent). Likevel er det mindre enn halvparten av finansdirektørene i PE som bemerker at de outsourcer aktiviteter som investorrelasjoner, treasury, porteføljeanalyse, leverandørgjeld/tid og utgifter, noe som gir rom for ytterligere muligheter til kostnadsbesparelser. 

Outsourcing

94%

av PE-selskaper outsourcer allerede en del av sin skattefunksjon.

Ledere er ikke de eneste som er mer positive til outsourcing. Investorer ser også i økende grad mer positivt på dette alternativet. Mange finansdirektører rapporterer midlertidige kostnader forbundet med outsourcing gjennom fondene, noe som bidrar til å kutte kostnader til investorene. Flertallet av lederne (89 prosent) planlegger å få fondsregnskapstjenester og skatterapportering utført av en tredjepart.

5. Talentstyring

Finansdirektører setter mangfold høyt på dagsordenen, og prioriterer kjønn og kulturelt mangfold.

Til tross for den økende tilgjengeligheten av teknologi og outsourcede driftsløsninger rangerer 60 prosent av PE finansdirektører talentstyring som en topp strategisk prioritering. I dette miljøet er talentstyringsprogrammer et "må ha", ikke et "hyggelig å ha" for å rekruttere og beholde talent i beste klasse.

Talentstyring

60%

av finansdirektører i PE-selskaper rangerer talentstyring som en topp strategisk prioritet.

Når arbeidsstyrken utvikler seg, har omtrent halvparten av finansdirektører endret profilen til kandidatene de evaluerer, intervjuer og til slutt ansetter i forhold til for fem til ti år siden. Nå, mer enn noen gang, anerkjenner de rollen mangfold spiller i å fremme ulike perspektiver som kan ha en positiv innflytelse på investeringsbeslutninger. På grunn av dette søker 79 prosent av finansdirektørene å forbedre kjønnsbalansen og 63 prosent ønsker å øke det kulturelle mangfoldet.

Selv om teknologi spiller en stadig viktigere rolle i et fonds virksomhet, er det ingen erstatning for kvalitetsansatte. Investorer forventer at talentprogrammer for å utvikle fremtidige ledere, øke mangfoldet av ferdigheter og opprettholde medarbeideres tilfredshet for å minimere forstyrrelser forårsaket av utskiftninger er vanlig. Faktisk sier 68 prosent av investorene at det er kritisk viktig for ledere å ha et talentstyringsprogram på plass, og 78 prosent av investorene ber om informasjon om selskapets talentstyringsprogram under due diligence-prosessen.

Ledere må etterfølge disse kravene, da mer enn halvparten (54 prosent) av PE finansdirektører ennå ikke har et formelt talentstyringsprogram på plass.

  • Bakgrunn og metodikk

    Hensikten med denne studien er å registrere synspunkter og meninger fra finansdirektører og økonomisjefer hos private equity-selskaper over hele verden. Temaer inkluderer strategiske prioriteringer, teknologi og transformasjon, talentstyring, outsourcing og fremtidens landskap i private equity-bransjen. Fra juli til oktober 2018 gjennomførte Greenwich Associates 103 telefon- og nettbaserte intervjuer med private equity-selskaper. Alle beløp i undersøkelsen er USD med mindre annet er oppgitt. For flere av spørsmålene ble flere svar tillatt, noe som resulterte i svar som ikke utgjør 100%.

Sammendrag

Private equity finansdirektører opplevde nok et år med enestående vekst, men sliter fortsatt med å få bukt med driftsmessige problemer som dramatisk krympende marginer, ifølge vår 2019 Global Private Equity spørreundersøkelse blant finansdirektører. Last ned hele rapporten (pdf).

Om denne artikkelen