Hva om næringslivet var samfunnets største problemløser? Hva om næringslivet var samfunnets største problemløser?

Som stolt deltaker i FNs Global Compact har EY forpliktet seg til å bidra til å løse samfunnets tøffeste utfordringer.

Vi lever i en tid med store sosiale, miljømessige og økonomiske omskiftninger. Det stadig økende tempoet i endringene gir nye, ofte uventede utfordringer som blir mer kompliserte og sammenvevde enn noen gang. Næringslivet har en viktig rolle i å finne løsninger og utnytte de mange mulighetene for nyskapning og samarbeid. Slik kan bedriftene bidra til å håndtere noen av verdens tøffeste utfordringer.

Organisasjoner som EY tenker helt nytt om hvordan vi gjør forretninger, og vi utforsker hvordan vi kan skape en bærekraftig og inkluderende fremtid. FNs Global Compact (UNGC) har ti overordnede prinsipper som samsvarer med FNs mål for bærekraftig utvikling og EYs målsetning om å bygge en bedre fungerende verden.

I denne rapporten vil du se hvordan vi både oppfyller våre målsetninger og løfter frem prinsippene til UNGC. Du vil finne eksempler på hva vi foretar oss og hva det fører til, inkludert informasjon om Embankment Project for Inclusive Capitalism. Dette er et samarbeid med toppledere i mer enn 20 globale selskaper om et rammeverk for å analysere den totale verdiskapningen og hvordan virksomheten påvirker omverdenen.

EY er stolte av å delta i UNGC, og vi ser frem til å bygge en bærekraftig og inkluderende global økonomi som gir langsiktig verdiskapning for mennesker og lokalsamfunn.

Mennesker på et torg sett ovenfra
(Chapter breaker)
1

Kapittel 1

De ti UNGC-prinsippene og målene for bærekraftig utvikling

Kampen for menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og miljøet - og mot korrupsjon.

Lær hvordan vi støtter FNs Global Compact

Se hvordan EY støtter de ti UNGC-prinsippene og målene for bærekraftig utvikling

En voksen hjelper et barn med leksene i lyset fra en lommelykt
(Chapter breaker)
2

Kapittel 2

Hvordan vi støtter våre ansatte og lokalsamfunn

Å redusere sosial ulikhet er kjernen i arbeidet med å fremme inkluderende vekst.

Å redusere sosial ulikhet er kjernen i arbeidet med å fremme inkluderende vekst. Vi har forpliktet oss til å arbeide for menneskerettigheter og et anstendig arbeidsliv. Vår kultur bygger på respekt og inkludering — ikke bare i vår egen organisasjon, men i hele forsyningskjeden og i lokalsamfunnene hvor vi bor og jobber.

På innsiden av EY

I EY er vi overbevist om at bare de beste teamene vil lykkes på det globale markedet. De beste teamene er de som utnytter kraften som ligger i ulike oppfatninger, perspektiver og kulturell bakgrunn, Derfor streber vi etter å skape et miljø der alle våre ansatte føler at de blir verdsatt; der de kan ta med seg sine ulikheter på jobb; og der de hver dag gjør sitt beste til glede for bedrifter, myndigheter og lokalsamfunn over hele verden.

En eksepsjonell erfaring for våre ansatte

Vårt løfte til våre ansatte er: uansett når du blir med, uansett hvor lenge du blir, varer den eksepsjonelle EY-erfaringen livet ut. Det handler om at alle hos EY har muligheten til å gjøre noe som betyr noe; å eie sin egen karriere, forme sin egen fremtid og bli den lederen de ønsker å være; og å få den erfaringen som gjør det mulig å bidra til en bedre fungerende verden.

Vår mangfoldige og inkluderende kultur

Vårt veikart til mangfold og inkluderende kultur (Diversity & Inclusiveness) er grunnleggende for å levere fremragende kundeservice. Alle våre ansatte skal føle seg hjemme i vårt miljø, ulikheter skal bli verdsatt, og mangfoldet av talenter skal gjenspeiles i forfremmelser og lederansettelser. I regnskapsåret 2017 ble det utnevnt EY-partnere med en variert og sammensatt bakgrunn. Eksempelvis var 36 % av de nye partnerne fra fremvoksende markeder og nesten 30 % var kvinner.

Betydningen av våre ansatte

Våre ansatte er livsnerven i vår organisasjon. De har evnen til å bygge, vokse, innovere, skape og tilføre verdi til våre kunder, mennesker og lokalsamfunn. Vi tar ansvar for å utstyre dem med de riktige verktøyene og ferdighetene og er opptatt av hva fremtiden vil kreve av dem. Derfor har vi investert USD 500 millioner i opplæringsprogrammer på ett år, inkludert omfattende online opplæring som vil bidra til morgendagens digitale ledere.

Voksende sysselsetting

I regnskapsåret 2017 vokste vi til nesten 250 000 ansatte i 151 land. Nesten to millioner mennesker søkte på stillinger.Vi ansatte litt over 3 % av våre søkere. Det er 65 000 mennesker, som tilsvarer én person hvert 8. minutt, 24 timer i døgnet, 365 dager i året. Nesten 25 % av alle nyansatte med erfaring kom til EY via anbefalinger. Mer enn 10 % av våre ansettelser var personer som kom tilbake til EY etter å ha jobbet hos oss tidligere.

Mangfoldsprogrammet D&I anerkjent over hele verden

Vi fortsetter å styrke vår satsning på D&I (Diversity & Inclusiveness) i hele organisasjonen. Samtidig har vi mange steder mottatt utmerkelser for mangfold, likestilling, LHBT-inkludering og familievennlighet. Magasinet DiversityInc rangerte i 2017 EY som nr. 1 i kåringen av USA's topp 50 firmaer innen mangfold og inkludering. Vi ble utpekt som ett av de 10 beste selskapene for kvinner i India, og anerkjent som Stonewall Star Performer i Storbritannia.

Øke fleksibilitet i arbeid

Vi har fortsatt som mål at alle våre ansatte skal ha fleksibiliteten til å skape seg en suksessfull karriere hos EY samtidig som de opprettholder en god balanse mellom arbeid og fritid. Med 6 % av vår globale arbeidsstyrke på kontrakt ser vi at kontraheringsøkonomien øker og etablerer derfor GigNow. Denne nettportalen matcher talenter med relevante muligheter innen EY. Den gir kontraktsarbeidere mulighet til å finne stillinger som både tilbyr profesjonelle utviklingsmuligheter og ønsket fleksibilitet.

Forfremmede partnere

36%

Årskullet nyutnevnte partnere i EY regnskapsåret 2017 var et av de mest sammensatte noensinne, med 36 % fra fremvoksende markeder og nesten 30 % kvinner.

I vår forsyningskjede

EYs mål om å fremme prinsipper om inkludering, bærekraft og samfunnsansvar — også i forhold til menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter — strekker seg langt utover vår egen organisasjon. De omfatter også vår kontinuerlige innsats for å fremme høy standard innen forsyningskjeden, samt en mangfoldig leverandørbase som gjenspeiler markedene, kundene og lokalsamfunnene vi betjener.

Ansvarlige leverandører

EYs globale etiske retningslinjer fastsetter standarden som forventes av hver EY-ansatt. Våre etiske retningslinjer for leverandører gjør det samme for våre leverandører. Vi ser på deres innsats som en integrert del av EY-verdikjeden og forventer at alle leverandører oppfyller høye juridiske, etiske, miljømessige og arbeidsrelaterte standarder.

Øke mangfoldet blant leverandører

I vårt arbeid med strategiske innkjøp og anskaffelser er vi opptatt av å identifisere, utvikle og gjøre forretninger med et mangfold av leverandører.Vi oppfordrer små og minoritetseide bedrifter til å bli registrerte leverandører og støtter dem i sin utvikling. Dette er en del av vårt D&I initiativ.

Kvinneeide virksomheter

USD 100m

EY har som mål at USD 100 millioner av omsetningen skal komme fra virksomheter som eies av kvinner.

I våre lokalsamfunn

Vi mener at næringslivet kan, og må, gjøre mer for å sette flest mulig mennesker i stand til å bidra til, og nyte godt av, fordelene med økonomisk vekst. Et av målene med EYs sosiale programmer er at våre kunnskaper, ferdigheter og erfaringer skal tilflyte mennesker og steder vi ellers ikke kan nå, og slik hjelpe til med å løse noen av samfunnets utfordringer.

Med støtte fra vårt Corporate Responsibility styringsråd for samfunnsansvar, som omfatter ni medlemmer av EY Global Executive, retter vi søkelyset mot innsatsen for å fremme inkluderende vekst i våre lokalsamfunn.

Entreprenørskap med påvirkningskraft

I regnskapsåret 2017 har vi fortsatt å øke støtten til den nye bølgen av entreprenører som går i bresjen for å nå våre Global Goals. Vi leverer rimelige tjenester og frivillig arbeid som bidrar til dere produktivitet og vekstmuligheter. På ulike måter støtter vi opp om utviklingen med nye entreprenører som har stort gjennomslag og utgjør en forskjell for lokalsamfunnene. Vi deler gjerne tips og erfaringer.

Støtte til neste generasjon

Vi fortsetter å hjelpe til med å gi unge mennesker det de trenger for å trives og lykkes i dagens arbeidsliv. Det er viktig både å ha den rette mentale innstillingen og de nødvendige ferdighetene i en tid der mye er i stadig endring. Vi viderefører vår støtte til organisasjoner som JA Worldwide og Network for Teaching Entrepreneurship. Og vi ser at “fremtidige ferdigheter”  blir et sentralt fokusområde i vår karriererådgivning og gjennom People Advisory Services til våre kunder.

Samarbeid gir positiv forandring

Inkluderende vekst krever langsiktig, kollektiv innsats for å fremme systemisk endring. EY leder an i slike samarbeidsprosjekter, som omfatter sentrale interessenter i offentlig og privat sektor. Likestilling er her en nøkkelfaktor. Fast forward-programmet har til hensikt å få fart på likestillingsarbeidet på arbeidsplassen. Embankment-prosjektet ble lansert for å videreutvikle arbeidet med å dokumentere hvordan god rapportering kan bidra til langsiktig verdiskapning for våre viktigste interessenter.

Et øye på fremtiden

EY Corporate Responsibility Governance Council har pekt ut retningen mot økt innsats for å øke EYs sosiale påvirkning. Dette omfatter utvikling av et globalt flaggskip-program for å forsterke vår innsats. Et annet viktig aspekt er å gi mange flere mennesker muligheten til å bruke sine kunnskaper, ferdigheter og erfaringer til å bidra til inkluderende vekst i våre lokalsamfunn.

En kvinne leder et møte
(Chapter breaker)
3

Kapittel 3

Våre kunder og vårt fag

Pålitelighet og tillit til finansmarkedene.

Som en global aktør erkjenner EY sin rolle som spydspiss for å fremme allmennhetens interesser og påvirke næringslivet. En viktig del av dette arbeidet handler om å motarbeide alle former for korrupsjon. Gjennom våre tjenester bidrar vi til å skape pålitelighet og tillit til kapitalmarkedene. Vi er overbevist om at hver revisjon, hver skattemelding, hver rådgivning, hver samhandling med en kunde eller kollega kan bidra til å forbedre arbeidshverdagen og skape en bedre fungerende verden.

Samarbeidet med Coalition for Inclusive Capitalism på Embankment-prosjektet har til hensikt å hjelpe virksomheter å fokusere på de viktigste kildene til langsiktig verdiskaping for alle interessenter.

Allmennhetens interesser

Vi bygger pålitelighet og tillit til finansmarkedene

Som revisorer har vi en viktig jobb å gjøre— å sikre allmennhetens interesser og å styrke påliteligheten og tilliten til finansmarkedene. Vi har innført programmet 'Sustainable Audit Quality' (SAQ) i hele det globale EY-nettverket. Hensikten er å oppnå omfattende endringer som vil gi høyere kvalitet og bedre resultater. Gjennom SAQ viser vi vårt tydelige og varige engasjement for å levere konsistente revisjonstjenester av høy kvalitet over hele verden.

Meningsfylt nyskapning og innovasjon i næringslivet

I samarbeid med ledende akademiske institusjoner, som Oxford Saïd Business School og Harvard Business Review Analytic Services, gransker vi hvordan verdi- og måldrevne forretningsmodeller bidrar til nyskapning og bærekraftig vekst. Andre effekter vi ser på er kundenes og de ansattes lojalitet og ikke minst positive virkninger for lokalsamfunnet. EY Beacon Institute er vårt målrettede Transformation™ tjenestetilbud. Sammen med EY-Sinek Performance Practice leverer vi gjennom dette innsikt og råd til våre kunder over hele verden. Formålet er å inspirere og forsterke den akselererende utviklingen i retning målrettet, verdistyrt ledelse.

Hjelp med å takle alle former for korrupsjon

EYs faste forpliktelse til å motvirke korrupsjon er innebygd i globalt konsistente retningslinjer og praksis, inkludert obligatorisk opplæring i arbeid for å forhindre og avdekke bestikkelser og korrupsjon. Vår avdeling Fraud Investigation & Dispute Services (FIDS) tilbyr kundene proaktive og reaktive tjenester som identifiserer og håndterer risiko knyttet til svindel og korrupsjon. I tillegg fortsetter vår pågående EY Fraud Survey-serie å gi verdifulle perspektiver og innsikt i viktige risikofaktorer knyttet til forretningsetikk.

Betydningen av å fokusere på langsiktig verdi

Vårt samarbeid med Coalition for Inclusive Capitalism på Embankment-prosjektet har til hensikt å hjelpe virksomheter å bli mer bevisst på hva som gir langsiktig verdi for alle interessenter. Målet er å lage et verktøy for å vurdere hvordan de fremmer mer inkluderende og bærekraftig vekst ved å skape verdi for flere interessenter, ikke bare aksjonærene. Det kan gjelde ansatte, forsyningskjeder, lokalsamfunn og samfunnet forøvrig.

Ansvarlighet i den daglige driften

Forankring av våre handlinger i våre verdier og Globale etiske retningslinjer

Hver dag tar EY-ansatte valg og avgjørelser som direkte berører våre kolleger, våre kunder, våre lokalsamfunn og andre interessenter. EYs verdier og Globale etiske retningslinjer, som alle EY-ansatte gjennomgår årlig, sørger for felles prinsipper som hjelper oss å ta de riktige avgjørelsene.

Engasjement med eksterne interessenter

I tro på at de beste svarene blir funnet når flest mulig bidrar til diskusjonen, fortsetter vi vår jevnlige dialog med våre mange forskjellige interessenter for å utdype forståelsen av det politiske miljøet og den sosiale kontrakten mellom næringslivet og samfunnet. Dette handler blant annet om å engasjere seg sammen med investorer og regulerende myndigheter over hele verden for å sikre at vi forstår deres perspektiver på revisjon, finansiell rapportering, corporate governance og andre spørsmål.

Håndtere risiko og kvalitet på alle våre tjenester

Vi fortsetter å investere i Quality and Professional Practice, som evaluerer og sikrer kvaliteten på våre tjenester - og kontrollerer at EYs retningslinjer og profesjonelle standarder blir fulgt. I tillegg samarbeider våre risikostyringsteam med alle deler av organisasjonen for å gi koordinert veiledning og assistanse til våre kundeservice-team. Hensikten er å identifisere og håndtere risiko og å oppmuntre til ansvarlig vekst.

En mann i dress på sykkel
(Chapter breaker)
4

Kapittel 4

Bærekraftig miljø

Minimere virksomhetens negative innvirkning på miljøet.

Konsekvensene av klimaendringer rammer alltid de fattigste hardest og gjør det vanskelig å oppnå inkluderende vekst. EY er opptatt av at den negative virkningen av næringslivets aktiviteter på miljøet skal være minst mulig. Som en ledende leverandør av tjenester innen klimaendringer og bærekraft er vi alltid på utkikk etter enda mer miljøvennlige måter å jobbe på.

Hjelpe våre klienter med å bli mer bærekraftige

Våre team innen Climate Change and Sustainability Services (CCaSS) hjelper organisasjoner med å vurdere, besvare, måle og rapportere om noen av verdens viktigste ressurs- og miljøutfordringer. CCaSS-teamene har vært spesielt innovative innen områder som klimatiltak, sirkulær økonomi, fornybar energi, vannregnskap alternativ avfallshåndtering.

Positiv påvirkning på endringer

Vi bidrar til en bredere dialog om bærekraft, og vi deler globale synspunkter på noen av de viktigste spørsmålene våre kunder står overfor — for eksempel å håndtere risiko inne miljø, helse og sikkerhet — og retter søkelyset på den økende betydningen av gode miljø-, sosial- og ledelsesanalyser (ESG) for institusjonelle investorer.

Våre egne handlinger

Vi investerer i metoder for å håndtere miljøspørsmål knyttet til energibruk på kontorer og forretningsreiser. Vi utforsker også bedre måter å måle utviklingen innenfor disse områdene på. EY strekker seg i mange land mot ambisiøse mål, som å bli karbon- og vann-nøytrale innen 2020. Vi har utviklet en ny global miljøerklæring som skal spore til ytterligere innsats for å minimere miljøbelastningen. Dette trer i kraft i 2018.

Sammendrag

Vi er stolte av vår deltakelse i UNGC og vår kontinuerlige innsats for å bidra til å bygge en bærekraftig og inkluderende global økonomi.

Om denne artikkelen

Av EY Global

Ernst & Young Global Ltd.

Relaterte temaer Workforce