4 minutters lesing 1 okt 2019
Flyvende jetski-brett i en blå lagune

Hvordan teknologi kan gi konkurransefordeler ved salg og avhending

Av

Tony Qui

EY Global Transaction Advisory Services, Chief Innovation Officer

Passionate digital leader and innovator transforming companies in disruptive growth through M&A, partnership and JVs. Connector of corporates and start-ups. Proud father of two children.

4 minutters lesing 1 okt 2019

I et marked der de sterkeste overlever, er det viktig å utvikle seg raskt. Teknologi er en katalysator, men kan også bidra til endring ved oppsplitting eller avhending.

For å holde seg smidig og i tet, er det mange selskaper som gjennomgår porteføljene sine oftere. De er opptatt av å følge med på hvordan de best kan være i toppsjiktet med tanke på strategisk posisjonering, drifts- og finansresultat. De holder alltid øye med sine konkurransefortrinn.  

Strategiske avhendinger drevet av teknologi kan skape vekst

Teknologibaserte sammenslåinger er fortsatt en drivkraft i mange selskapers vekststrategi. Effektiv strukturering av organisasjonen er en forutsetning for virksomheter som trenger å snu seg raskt i jakten på nye vekstmuligheter.

Å skaffe seg ny teknologi, talenter, produksjonskapasitet, markedstilgang eller innovative start-ups kan resultere i nødvendig omveltning. Men det kan være kostbart. Selskaper som ønsker å skaffe midler til å investere for vekst, velger i større grad å avhende eiendeler av strategiske grunner, heller enn å se sviktende resultater. Men kostnadene ved å divestere kan bli høyere enn antatt.

Til tross for høyt volum på M&A-aktivitet og økt konkurranse, rapporterte halvparten (51 prosent) av selskapene i EY Global Corporate Divestment Stud , at et salg tok fem måneder eller mer fra signering til sluttføring, altså langt mer enn den vanlige tre-måneders perioden som aksjonærene er vant til. Mer enn halvparten (56 prosent) sa at prosessen sporet av eller ble forsinket som følge av manglende forståelse for hvordan ulike ledd i transaksjonsprosessen griper inn i hverandre. Når avtale-puslespillet blir mer komplisert, med høyere tempo og flere brikker i spill samtidig, er bruk av M&A-teknologi den smarte måten å komme i mål på med færrest mulig trekk.

EY Capital Edge er en nettbasert plattform spesielt utviklet for bruk på komplekse salg og avhendinger. Som en modulær plattform lager den skreddersydde løsninger for alle deler av prosessen: data i sanntid fra finansiering til prosjektledelse, fra juridiske spørsmål til eiendom, fra drift til analyser.

.

Åpenhet og effektivitet er med på å optimalisere verdiene ved salg

Ta analyser som eksempel på hvordan EY Capital Edge tilfører verdi. Faktum er at kunder som bruker analyser i en avhendingsprosess, har tre ganger større sannsynlighet for å oppnå høyere salgspris og større verdi på gjenværende virksomhet. EY Capital Edge inneholder brukervennlige analyse-dashboad og visualiseringer. Disse hjelper kundene å få god oversikt over finansene, konsekvenser for moderselskapet og også selve gjennomføringen av salget eller utskillelsen.

Analyser blir en systematisk del av prosessen, og fordelene dette gir blir sømløst integrert i resultatene.

I min nylig utgitte artikkel How to power-up your growth strategy through data and technology snakker jeg om hvordan data blir generert i en nærmest ufattelig hastighet. Anslagsvis 2,5 kvintillioner byte med data blir generert hver dag. (En kvintillion er et 1-tall etterfulgt av 18 nuller.) EY Capital Edge sørger for åpenhet om data i flere parallelle arbeidsstrømmer, noe som gir en enkel og klar oversikt over team, aktiviteter, dokumenter, risikoer og innbyrdes avhengighet.

One-stop-shop-plattformen kommer virkelig til sin rett. Den tilrettelegger for effektivitet i prosessene og et samarbeidsnivå som er nødvendig for at alle parter skal trekke i samme retning på tvers av grenser. Automatisering av manuelle prosesser i EY Capital Edge sparer tid, forbedrer styringen og gir økt sporbarhet.

Faktum er at jo mer effektiv og gjennomsiktig avhendingsprosessen er for deg, jo bedre kan du optimalisere verdien og desto raskere kan du finansiere investeringer for å omforme og utvide virksomheten.

I et marked der tid er penger og konkurrentene dine utvikler seg raskt, har du råd til å ikke ta i bruk teknologien som gir deg fortrinn?

Sammendrag

Flere selskaper vurderer å avhende eiendeler for å frigjøre midler til smarte investeringer som kan gi avgjørende konkurransefordeler.

Forsinkelser og avsporinger utgjør en høyst reell trussel. Selskapene vender seg derfor i økende grad til teknologi som kan understøtte prosessene. EY Capital Edge tilbyr en modulbasert plattform som hjelper deg å holde avhendingsprosessen på skinner. Plattformen forbereder selskapet ditt, slik at det er er klart for divestering før handelen starter. På denne måten sikrer du at potensialet for forvandling og vekst blir realisert.

Om denne artikkelen

Av

Tony Qui

EY Global Transaction Advisory Services, Chief Innovation Officer

Passionate digital leader and innovator transforming companies in disruptive growth through M&A, partnership and JVs. Connector of corporates and start-ups. Proud father of two children.