5 minutters lesing 29 mai 2019
Publikum klapper i lufta

Hvordan styrke din vekststrategi gjennom data og teknologi

Av Tony Qui

EY Global Strategy and Transactions, Chief Innovation Officer

Passionate digital leader and innovator transforming companies in disruptive growth through M&A, partnership and JVs. Connector of corporates and start-ups. Proud father of two children.

5 minutters lesing 29 mai 2019

Data er en gåte. Det kan styrke og begrense. Ved å ta i bruk teknologiske løsninger i kombinasjon med menneskelig innsikt, kan transformasjonsstrategier fremkomme.

Data er både en velsignelse og en forbannelse. Det kan være en katalysator for vekst så vel som en hemmende faktor for beslutningstaking. Se for deg at du driver et selskap i detaljhandelen som tradisjonelt har prestert godt i et konvensjonelt marked. Stadig oftere ser du at konkurrentene dine innoverer nye og ukonvensjonelle metoder som følger forbrukernes skiftende vaner. Aktører som tidligere okkuperte tilgrensende territorium, setter nå opp butikk i ditt nabolag. Hvordan reagerer du, og hvilke innsikter skal forme dine strategiske steg videre? Har du den informasjonen du trenger til å skaffe denne innsikten? Hvilke andre data trenger du?

Datalandskapet er massivt. Datagenerering skjer i en forbløffende hastighet, og den viser ingen tegn til å bremse. Det blir opprettet anslagsvis 2,5 kvintillion byte data hver dag. For å sette dette i perspektiv: alle bøkene som eksisterer på planeten utgjør kun 6% av den totale datamengden som noensinne er generert.

Tempoet på disrupsjon betyr at selskaper må endre seg raskere enn noen gang for å være markedsledende. Ettersom tradisjonelle interne investeringsstrategier ikke alltid tilbyr nok valuta for pengene, pågår debatten om å kjøpe kontra å bygge i flere selskaper. Fortsetter de å investere for organisk vekst som kan være tregere, eller skaffer de seg den innovasjonen de trenger for å få fart på veksten? Flertallet av selskapene (74% i en EY-undersøkelse) velger nå uorganisk vekst – gjennom kjøp og salg av virksomheter, fellesforetak, partnerskap eller allianser.

Generering av data lar seg ikke stanse. Dette kan virke overveldende på bedrifter. I EYs siste undersøkelse fortalte likevel 41% av finansdirektørene at utilstrekkelig data er en primær barriere for optimal allokering av kapital. Dette er et tydelig tegn på at det fortsatt gjenstår mye arbeid for at selskaper skal få dataen de trenger til å underbygge deres strategiske beslutninger.

I mellomtiden får oppmerksomme selskaper et konkurransefortrinn ved å lære hvordan de kan samle, analysere og tolke data for å underbygge deres vekststrategi. Men de er unntaket, ikke normen. Hvordan kan flere selskaper fremme sin vekststrategi ved å satse på teknologi?

Koble teknologiske løsninger til kundenes forventninger

Når disrupsjon øker i volum og hastighet, øker også behovet for en raskere transformasjonsstrategi. Som vi har sett er kjøp og salg av virksomheter (M&A) et vanlig alternativ, men dette blir selv transformert. Selskaper forventer at fagpersoner skal bruke en rekke nyskapende teknologier til å øke effektiviteten og levere verdi gjennom hele M&A-livssyklusen:

  • Fra strategi – som muliggjør uorganisk vekst ved å på forhånd identifisere målene de ønsker å samarbeide med, investere i eller anskaffe.
  • Til aktsomhet – å få bedre innsikt og gjøre dem i posisjon til å evaluere selskapet og forhandle frem en avtale.
  • Videre til gjennomføring – levere verdi mot M&A-strategien.

EYs Strategy and transactions-team har utviklet en serie målrettede verktøy, spesielt skreddersydd for hvert trinn i M&A-livssyklusen, og hjelper våre kunder til å trenge gjennom strømmen av data. EY Connected Capital Technologies mottar og behandler data, og bruker analyser og kunstig intelligens til å skille ut handlekraftige datapunkter for å hjelpe kunder til å oppnå sine strategiske prioriteringer. La oss se på hvordan dette kan gjelde frontend-strategien for M&A-livssyklusen.

Bedre innsikt for bedre strategisk vekst

Å ha den optimale vekststrategien handler om å forstå økosystemene du opererer i. Et selskap opererer ikke lenger i et enkelt økosystem. Det må også ta hensyn til økosystemene til leverandører (og leverandørenes leverandører) og kunder (og kundenes kunder). De organisasjonene som adopterer riktig måte å tenke på i økosystemer, vil i økende grad være de som lykkes i denne transformative tidsalderen.

Dette er ikke en lett oppgave. Om du for eksempel forstår tre av dine medinvestorers økosystemer i en og samme målgruppe, kan dette noen ganger resultere i mange flere selskaper å utforske. Fullstendig klarhet kan bare oppnås ved bruk av teknologi og en big data-tilnærming.

EY Embryonic er et kraftig verktøy i pakken Connected Capital Technologies , utviklet for å hjelpe kunder med å definere en uorganisk og hurtig vekststrategi gjennom M&A og partnerskap. Den gir et samlet globalt syn på forretningslandskapet på tvers av offentlige, private og nystartede organisasjoner. Ved å innhente millioner av datapunkter fra strukturerte og ustrukturerte offentlige og private bedriftsregistre til nyhetsartikler, patentdata og sosialt innhold, gir det liv til økosystemer i sanntid. Millioner av transaksjoner over de siste 20 årene – inkludert fusjoner, oppkjøp, fellesforetak, investeringer, partnerskap og strategiske allianser – kartlegger forholdene mellom tradisjonelle og innovative selskaper, samt tilbyr en unik forståelse av et selskaps strategi, tilpasningen til nyutviklende teknologier og sektor-sammenfall.

La oss bruke et øyeblikk på å tenke over den fiktive handelsbedriften som ble introdusert innledningsvis. Se for deg at dette er ditt selskap, og at du har engasjert EY Embryonic for å gi deg en 360-graders oversikt over økosystemene som du og hele verdikjeden okkuperer. Du ser at konkurrentene dine investerer sterkere i nyoppstartede teknologifirmaer og inngår sterkere allianser med infrastrukturpartnere. Kanskje er dette for å få et forsprang på nye betalingssystemer som samhandler bedre med kundenes livsstil, eller det kan være for å delta i innovative plattformteknologier for kundeforhold. Du har nå fordelen av å både se hvor toppunktene for investering og salg er, samt hvor de smarte pengene går. Dette gir deg innsikten som trengs for å identifisere potensielle kjøpsobjekter som kan gi deg en ledende posisjon i markedet.

Ved å muliggjøre denne typen samtaler gir EY Embryonic våre rådgivere en rekke alternative løsninger på de mest avgjørende spørsmålene – de som er avgjørende for å utvikle og forandre våre kunders vekststrategi. Ved å plotte et veikart for hvem de skal ta kontakt med, som ofte er startups og disruptere, klarer de å komme innovasjon og konkurrenter i forkant.

Smidig, skreddersydd og samarbeidende tilnærming

Med ny teknologi kommer agilitet. Hos EYs Strategy and transactions bygger vi ikke tunge back-end-systemer som ERP-er; vi bygger smidige og skreddersydde løsninger som er tilpasset kundenes behov og utviklet i samarbeid med dem.

Vi mener at data skal bidra til løsningen, ikke bli problemet – en velsignelse, ikke en forbannelse. Tenk på dette – av de estimerte 2,5 kvintillion bytene med data som genereres hver dag, blir mindre enn 1% analysert og utnyttet til sitt fulle potensiale. Se for deg hva som er mulig hvis din bedrift aktiverte bare noen få prosent av disse verdifulle datamengdene? Mulighetene er endeløse.

EY-konsulenter utnytter kraften fra Connected Capital Technologies til å hjelpe selskaper med å gjøre sine data om til handlekraftige, strategiske innsikter: drevet av data, teknologi og mennesker.

Sammendrag

Den raske endringstakten betyr at data er overalt og vokser raskt. Selskaper må endre seg raskere for å holde følge. Teknologi er løsningen for å navigere seg gjennom minefeltet av data. Kombinert med innsikten fra våre rådgivere, gir data den retningen ledere trenger for å ta informerte valg om hva som er det neste steget for deres virksomhet.

Om denne artikkelen

Av Tony Qui

EY Global Strategy and Transactions, Chief Innovation Officer

Passionate digital leader and innovator transforming companies in disruptive growth through M&A, partnership and JVs. Connector of corporates and start-ups. Proud father of two children.