25 jan. 2023
data analytics transaction trends report

Transaction trends Q4 2022

Skrevet av
Bjørn Tore Foss

Partner, Private Equity, Strategi og transaksjoner, EY Norge

Dedikert transaksjonsrådgiver. Stolt far til to barn. Familiemann. Sportsidiot.

Magnus Broks

Partner, Strategi og transaksjoner, EY Norge

Dedikert og proaktiv rådgiver som er opptatt av historien bak tallene. Lagspiller. Glad i god litteratur.

Stine Ruud Andersen

Senior Manager, Strategy and Transactions, EY Norge

Engasjert transaksjonsrådgiver. Bred erfaring fra industrielle og finansielle aktører på tvers av sektorer.

25 jan. 2023
Relaterte temaer Strategy and Transactions

Transaksjonsaktiviteter for fjerde kvartal 2022

I fjerde kvartal 2022 ble det registrert totalt 137 transaksjoner i det norske markedet. De utfordrende markedsforholdene med en potensiell resesjon i horisonten har stagget aktiviteten noe, men antall transaksjoner er fortsatt godt over nivåene før pandemien. 

Transaksjoner fordelt på bransje

Transaksjonsaktiviteten i fjerde kvartal 2022 var nok en gang drevet av bransjene AM&M og TMT, som utgjorde henholdsvis 38% og 26% av observerte transaksjoner.

Norske vs. internasjonale transaksjoner

Andelen internasjonale transaksjoner utgjorde 61% av alle transaksjoner i kvartalet, som er godt under snittet på 70% i den historiske perioden som nyhetsbrevet dekker.

Sammendrag

I Q4 2022 ble det registrert totalt 137 transaksjoner i det norske markedet. De siste tolv månedene faller aktiviteten til 656 transaksjoner som markerer slutten på syv kvartalsrekorder. Til tross for dette er transaksjonsaktiviteten opp 5.8% år-for-år.

Om denne artikkelen

Skrevet av
Bjørn Tore Foss

Partner, Private Equity, Strategi og transaksjoner, EY Norge

Dedikert transaksjonsrådgiver. Stolt far til to barn. Familiemann. Sportsidiot.

Magnus Broks

Partner, Strategi og transaksjoner, EY Norge

Dedikert og proaktiv rådgiver som er opptatt av historien bak tallene. Lagspiller. Glad i god litteratur.

Stine Ruud Andersen

Senior Manager, Strategy and Transactions, EY Norge

Engasjert transaksjonsrådgiver. Bred erfaring fra industrielle og finansielle aktører på tvers av sektorer.

Relaterte temaer Strategy and Transactions